Liūto riaumojimas (Sīhanādasuttaṃ, AN 10.I.iii.1)

Vienuoliai, liūtas, žvėrių karalius, iš ryto išlenda iš guolio. Išlindęs iš guolio, pasirąžo, pažiovauja. Pasirąžęs, pažiovavęs, apžiūri visas keturias [pasaulio] puses. Apžiūrėjęs visas keturias [pasaulio] puses, tris kartus suriaumoja liūto riaumojimą. Tris kartus suriaumojęs liūto riaumojimą, eina ieškoti grobio. Kodėl? [Jis galvoja]: „Kad tik pavojų kupinuose keliuose netyčia nesužaločiau mažų būtybių!“
„Liūtas“, vienuoliai, simbolizuoja Tathagatą, Arahantą, tobulai Nušvitusįjį. Tathagatos Dharmos dėstymas sambūriuose, vienuoliai, yra jo „liūto riaumojimas“.
Vienuoliai, yra šios dešimt Tathagatos galių, kurias turėdamas Tathagata užsitikrina bulių vadovo vietą, sambūriuose suriaumoja liūto riaumojimą, pasuka Brahmos ratą. Kokios dešimt? Štai, vienuoliai, Tathagata žino taip, kaip yra iš tikrųjų, įmanomą kaip įmanomą ir neįmanomą kaip neįmanomą. Ir tai, vienuoliai, kad Tathagata žino taip, kaip yra iš tikrųjų, įmanomą kaip įmanomą ir neįmanomą kaip neįmanomą, tai taip pat, vienuoliai, yra Tathagatos galia, turėdamas kurią Tathagata užsitikrina bulių vadovo vietą, sambūriuose suriaumoja liūto riaumojimą, pasuka Brahmos ratą.
Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata praeityje, ateityje ir dabartyje apsiimtų veiksmų galimus rezultatus ir priežastingumą žino taip, kaip yra iš tikrųjų. Tai taip pat, vienuoliai, yra… Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata žino taip, kaip yra iš tikrųjų, kelius, vedančius į visas [atgimimo] vietas. Tai taip pat, vienuoliai, yra…
Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata daugelio elementų, įvairių elementų pasaulį žino taip, kaip yra iš tikrųjų. Tai taip pat, vienuoliai, yra…
Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata įvairius būtybių palinkimus žino taip, kaip yra iš tikrųjų. Tai taip pat, vienuoliai, yra…
Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata kitų būtybių, kitų asmenų gebėjimų būvį ir potencialą žino taip, kaip yra iš tikrųjų. Tai taip pat, vienuoliai, yra…
Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata džhanų, išsivadavimų, susitelkimų ir pasiekimų taršą, gryninimą ir išejimą [iš jų] žino taip, kaip yra iš tikrųjų. Tai taip pat, vienuoliai, yra…
Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata prisimena daugelį praeitų gyvenimų, t. y.: vieną gimimą, du gimimus, tris gimimus, keturis gimimus, penkis gimimus, dešimt gimimų, dvidešimt gimimų, trisdešimt gimimų, keturiasdešimt gimimų, penkiasdešimt gimimų, šimtą gimimų, tūkstantį gimimų, šimtą tūkstančių gimimų, daugybę vystymosi erų, daugybę nykimo erų, daugybę vystymosi-nykimo erų „buvau toks ir toks, tokiu vardu, tokios giminės, tokios išvaizdos, valgiau taip, patyriau tokius džiaugsmus ir skausmus, gyvenau tiek metų, ten miręs, atgimiau štai ten; toliau buvau ten, tokiu vardu, tokios giminės, tokios išvaizdos, valgiau taip, patyriau tokius džiaugsmus ir skausmus, gyvenau tiek metų, ten miręs, atgimiau čia“, Taip jis išsamiai, su buitiškomis detalėmis prisimena daugelį praeitų gyvenimų. Tai taip pat, vienuoliai, yra…
Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata išgryninta antžmogiška dieviška akimi mato, kaip mirusios būtybės atgimsta žemesnėmis, aukštesnėmis, gražiomis, negražiomis, geroje vietoje, blogoje vietoje, jis žino, kaip būtybių gyvenimų eiga priklauso nuo jų veiksmų: „Šios gerbiamos būtybės blogo kūno elgesio, blogo kalbos elgesio, blogo proto elgesio, įžeidinėjančios tauriuosius, neteisingų pažiūrų, elgėsi vadovaudamosios neteisingomis pažiūromis. Jos po kūno žūties, po mirties atgimė pragaištingoje, blogoje vietoje, kančių pasaulyje, pragare. O šios gerbiamos būtybės gero kūno elgesio, gero kalbos elgesio, gero proto elgesio, neįžeidinėjančios tauriųjų, teisingų pažiūrų, elgėsi vadovaudamosios teisingomis pažiūromis, jos po kūno žūties, po mirties atgimė geroje vietoje, dangaus pasaulyje. Taip jis išgryninta antžmogiška dieviška akimi mato, kaip mirusios būtybės atgimsta žemesnėmis, aukštesnėmis, gražiomis, negražiomis, geroje vietoje, blogoje vietoje, jis žino kaip būtybių gyvenimų eiga priklauso nuo jų veiksmų. Tai taip pat, vienuoliai, yra…
Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata panaikynęs „užkratus“, proto išlaisvinimą ir išsilaisvinimą išmintimi, kurie yra be „užkratų“, pats čia ir dabar tiesiogiai patirdamas pasiekia ir būna juose. Ir tai, vienuoliai, kad Tathagata, panaikynęs „užkratus“, proto išlaisvinimą ir išsilaisvinimą išmintimi, kurie yra be „užkratų“, pats čia ir dabar tiesiogiai patirdamas pasiekia ir būna juose, tai taip pat, vienuoliai, yra Tathagatos galia, kuria turėdamas Tathagata užsitikrina bulių vadovo vietą, sambūriuose suriaumoja liūto riaumojimą, pasuka Brahmos ratą.
Vienuoliai, šios yra dešimt Tathagatos galių, turėdamas kurias Tathagata užsitikrina bulių vadovo vietą, sambūriuose suriaumoja liūto riaumojimą, pasuka Brahmos ratą.

Sīhanādasuttaṃ Liūto riaumojimas (AN 10.I.iii.1)

‘‘Sīho , bhikkhave, migarājā Vienuoliai, liūtas, žvėrių karalius, sāyanhasamayaṃ āsayā nikkhamati. iš ryto išlenda iš guolio. Āsayā nikkhamitvā vijambhati. Išlindęs iš guolio pasirąžo, pažiovauja. Vijambhitvā Pasirąžęs, pažiovavęs, samantā catuddisaṃ [catuddisā (syā. ka.) a. ni. 6.64] anuviloketi. apžiūri visas keturias [pasaulio] puses. Samantā catuddisaṃ [catuddisā (syā. ka.) a. ni. 6.64] anuviloketvā Apžiūrėjęs visas keturias [pasaulio] puses, tikkhattuṃ sīhanādaṃ nadati. tris kartus suriaumoja liūto riaumojimą. Tikkhattuṃ sīhanādaṃ naditvā Tris kartus suriaumojęs liūto riaumojimą, gocarāya pakkamati. eina ieškoti grobio. Taṃ kissa hetu? Kodėl? ‘Māhaṃ khuddake pāṇe visamagate „Kad tik pavojų kupinuose keliuose mažų būtybių saṅghātaṃ āpādesi’nti! netyčia nesužaločiau!“
‘‘‘Sīho’ti, kho bhikkhave, tathāgatassetaṃ adhivacanaṃ „Liūtas“, vienuoliai, simbolizuoja Tathagatą, arahato sammāsambuddhassa. Arahantą, tobulai Nušvitusįjį. Yaṃ kho, bhikkhave, tathāgato parisāya dhammaṃ deseti, Vienuoliai, Tathagatos Dharmos dėstymas sambūriuose idamassa hoti sīhanādasmiṃ. yra jo „liūto riaumojimas“.
‘‘Dasayimāni , bhikkhave, tathāgatassa tathāgatabalāni, Vienuoliai, yra šios dešimt Tathagatos galių, yehi balehi samannāgato tathāgato turėdamas kurias Tathagata āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti, užsitikrina bulių vadovo vietą, parisāsu sīhanādaṃ nadati, sambūriuose suriaumoja liūto riaumojimą, brahmacakkaṃ pavatteti. pasuka Brahmos ratą. Katamāni dasa? Kokios dešimt? Idha, bhikkhave, tathāgato Štai, vienuoliai,Tathagata Tathagata ṭhānañca ṭhānato įmanomą kaip įmanomą aṭṭhānañca aṭṭhānato ir neįmanomą kaip neįmanomą yathābhūtaṃ pajānāti. žino taip, kaip yra iš tikrųjų. Yampi, bhikkhave, tathāgato Ir tai, vienuoliai, kad Tathagata, ṭhānañca ṭhānato įmanomą kaip įmanomą aṭṭhānañca aṭṭhānato ir neįmanomą kaip neįmanomą yathābhūtaṃ pajānāti, žino taip, kaip yra iš tikrųjų, idampi, bhikkhave, tai taip pat, vienuoliai, tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti, yra Tathagatos galia, yaṃ balaṃ āgamma tathāgato kuria turėdamas Tathagata āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti, užsitikrina bulių vadovo vietą, parisāsu sīhanādaṃ nadati, sambūriuose suriaumoja liūto riaumojimą, brahmacakkaṃ pavatteti. pasuka Brahmos ratą. ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, tathāgato Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata atītānāgatapaccuppannānaṃ kammasamādānānaṃ ṭhānaso hetuso vipākaṃ praeityje, ateityje ir dabartyje apsiimtų veiksmų galimus rezultatus ir priežastingumą yathābhūtaṃ pajānāti. žino taip, kaip yra iš tikrųjų. Yampi, bhikkhave, tathāgato atītānāgatapaccuppannānaṃ kammasamādānānaṃ ṭhānaso hetuso vipākaṃ yathābhūtaṃ pajānāti, idampi, bhikkhave, tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti, yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti, parisāsu sīhanādaṃ nadati, brahmacakkaṃ pavatteti. ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, tathāgato Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata sabbatthagāminiṃ paṭipadaṃ kelius, vedančius į visas [atgimimo] vietas,, yathābhūtaṃ pajānāti. žino taip kaip yra iš tikrųjų. Yampi, bhikkhave, tathāgato sabbatthagāminiṃ paṭipadaṃ yathābhūtaṃ pajānāti, idampi, bhikkhave, tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti, yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti, parisāsu sīhanādaṃ nadati, brahmacakkaṃ pavatteti. ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, tathāgato Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata anekadhātuṃ nānādhātuṃ lokaṃ [anekadhātunānādhātulokaṃ (sī. ka.)] daugelio elementų, įvairių elementų pasaulį yathābhūtaṃ pajānāti. žino taip, koks jis yra iš tikrųjų. Yampi, bhikkhave, tathāgato anekadhātuṃ nānādhātuṃ lokaṃ yathābhūtaṃ pajānāti, idampi, bhikkhave, tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti…pe… brahmacakkaṃ pavatteti. ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, tathāgato Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata sattānaṃ nānādhimuttikataṃ įvairius būtybių palinkimus yathābhūtaṃ pajānāti. žino taip, kaip yra iš tikrųjų. Yampi, bhikkhave, tathāgato sattānaṃ nānādhimuttikataṃ yathābhūtaṃ pajānāti, idampi, bhikkhave, tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti…pe… brahmacakkaṃ pavatteti. ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, tathāgato Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata parasattānaṃ parapuggalānaṃ kitų būtybių, kitų asmenų indriyaparopariyattaṃ gebėjimų būvį ir potencialą yathābhūtaṃ pajānāti. žino taip, kaip yra iš tikrųjų. Yampi, bhikkhave, tathāgato parasattānaṃ parapuggalānaṃ indriyaparopariyattaṃ yathābhūtaṃ pajānāti, idampi, bhikkhave, tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti…pe… brahmacakkaṃ pavatteti. ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, tathāgato Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata Tathagata jhānavimokkhasamādhisamāpattīnaṃ džanų, išsivadavimų, susitelkimų ir pasiekimų saṃkilesaṃ vodānaṃ vuṭṭhānaṃ taršą, gryninimą ir išėjimą [iš jų] yathābhūtaṃ pajānāti. žino taip, kaip yra iš tikrųjų. Yampi…pe… pajānāti, idampi, bhikkhave, tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti…pe… brahmacakkaṃ pavatteti. ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, tathāgato Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati, seyyathidaṃ – prisimena daugelį praeitų gyvenimų, t. y.: ekampi jātiṃ dvepi jātiyo vieną gimimą, du gimimus, tissopi jātiyo catassopi jātiyo pañcapi jātiyo tris gimimus, keturis gimimus, penkis gimimus, dasapi jātiyo vīsampi jātiyo tiṃsampi dešimt gimimų, dvidešimt gimimų, trisdešimt gimimų, jātiyo cattālīsampi jātiyo paññāsampi jātiyo keturiasdešimt gimimų, penkiasdešimt gimimų, jātisatampi jātisahassampi jātisatasahassampi šimtą gimimų, tūkstantį gimimų, šimtą tūkstančių gimimų, anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe daugybę vystymosi erų, daugybę nykimo erų anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe, daugybę vystymosi-nykimo erų ‘amutrāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo „buvau toks ir toks, tokiu vardu, tokios giminės, tokios išvaizdos, evamāhāro evaṃsukhadukkhappaṭisaṃvedī evamāyupariyanto, valgiau taip, patyriau tokius džiaugsmus ir skausmus, gyvenau tiek metų, so tato cuto amutra udapādiṃ; ten miręs, atgimiau štai ten; tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo toliau buvau ten, tokiu vardu, tokios giminės, tokios išvaizdos, evamāhāro evaṃsukhadukkhappaṭisaṃvedī evamāyupariyanto, valgiau taip, patyriau tokius džiaugsmus ir skausmus, gyvenau tiek metų, so tato cuto idhūpapanno’ti, ten miręs, atgimiau čia“, iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati. Taip jis išsamiai, su buitiškomis detalėmis prisimena daugelį praeitų gyvenimų. Yampi bhikkhave, tathāgato anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati, seyyathidaṃ – ekampi jātiṃ dvepi jātiyo…pe… iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati, idampi, bhikkhave, tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti, yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti, parisāsu sīhanādaṃ nadati, brahmacakkaṃ pavatteti. ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, tathāgato Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena išgryninta antžmogiška dieviška akimi satte passati cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate, mato, kaip mirusios būtybės atgimsta žemesnėmis, aukštesnėmis, gražiomis, negražiomis, geroje vietoje, blogoje vietoje, yathākammūpage satte pajānāti – jis žino, kaip būtybių gyvenimų eiga priklauso nuo jų veiksmų: ‘ime vata bhonto sattā „Šios gerbiamos būtybės kāyaduccaritena samannāgatā blogo kūno elgesio, vacīduccaritena samannāgatā blogo kalbos elgesio, manoduccaritena samannāgatā blogo proto elgesio, ariyānaṃ upavādakā įžeidinėjančios tauriuosius, micchādiṭṭhikā neteisingų pažiūrų, micchādiṭṭhikammasamādānā. elgėsi vadovaudamosios neteisingomis pažiūromis. Te kāyassa bhedā paraṃ maraṇā Jos po kūno žūties, po mirties apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā. atgimė pragaištingoje, blogoje vietoje, kančių pasaulyje, pragare. Ime vā pana bhonto sattā O šios gerbiamos būtybės kāyasucaritena samannāgatā gero kūno elgesio, vacīsucaritena samannāgatā gero kalbos elgesio, manosucaritena samannāgatā gero proto elgesio, ariyānaṃ anupavādakā neįžeidinėjančios tauriųjų, sammādiṭṭhikā teisingų pažiūrų, sammādiṭṭhikammasamādānā, elgėsi vadovaudamosios teisingomis pažiūromis, te kāyassa bhedā paraṃ maraṇā jos po kūno žūties, po mirties sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannā’ti. atgimė geroje vietoje, dangaus pasaulyje. Iti dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena Taip jis išgryninta antžmogiška dieviška akimi satte passati cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate, mato, kaip mirusios būtybės atgimsta žemesnėmis, aukštesnėmis, gražiomis, negražiomis, geroje vietoje, blogoje vietoje, yathākammūpage satte pajānāti. jis žino, kaip būtybių gyvenimų eiga priklauso nuo jų veiksmų. Yampi , bhikkhave, tathāgato dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena…pe… yathākammūpage satte pajānāti, idampi, bhikkhave, tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti, yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti, parisāsu sīhanādaṃ nadati, brahmacakkaṃ pavatteti.‘Puna caparaṃ, bhikkhave, tathāgato Ir vėlgi, vienuoliai, Tathagata āsavānaṃ khayā panaikynęs „užkratus“ anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ proto išlaisvinimą ir išsilaisvinimą išmintimi, kurie yra be ydingų polinkių, diṭṭheva dhamme sayaṃ pats čia ir dabar abhiññā sacchikatvā tiesiogiai patirdamas upasampajja viharati. pasiekia ir būna juose. Yampi, bhikkhave, tathāgato āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati, idampi, bhikkhave, tathāgatassa tathāgatabalaṃ hoti, yaṃ balaṃ āgamma tathāgato āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti, parisāsu sīhanādaṃ nadati, brahmacakkaṃ pavatteti. ‘‘Imāni kho, bhikkhave, dasa tathāgatassa tathāgatabalāni, Vienuoliai, šios yra dešimt Tathagatos galių, yehi balehi samannāgato tathāgato turėdamas kurias Tathagata āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti, užsitikrina bulių vadovo vietą, parisāsu sīhanādaṃ nadati, sambūriuose suriaumoja liūto riaumojimą, brahmacakkaṃ pavattetī’’ti. pasuka Brahmos ratą.