Pusė (Upaḍḍhasutta, SN III.I.i.2)

Taip aš girdėjau: vieną kartą Palaimintasis gyveno tarp Sakijų, Sakijų mieste – Nagarakoje. Tada gi gerbiamas Ananda nuėjo pas Palaimintąjį, atėjęs pasveikino Palaimintąjį ir atsisėdo iš šono. Sėdėdamas gi iš šono gerbiamas Ananda štai ką pasakė Palaimintajam:

— Gerbiamasis, geri draugai, geri bičiuliai, gera kompanija – tai pusė švento gyvenimo.

— Tai kad ne taip, Ananda, nėra taip, Ananda. Ananda, geri draugai, geri bičiuliai, gera kompanija – tai visas šventas gyvenimas. Galima tikėtis, Ananda, kad vienuolis turintis gerų draugų, gerų bičiulių, esantis geroje kompanijoje, lavins taurųjį aštuonialypį kelią, dažnai praktikuos taurųjį aštuonialypį kelią.

Ir kaip, Ananda, vienuolis turintis gerų draugų, gerų bičiulių, esantis geroje kompanijoje, lavina taurųjį aštuonialypį kelią, dažnai praktikuoja taurųjį aštuonialypį kelią? Štai, Ananda, vienuolis lavina teisingą požiūrį palaikomą atsiskyrimo, palaikomą potraukio užgesimo, palaikomą [teršalų] išnykimo, subrandinantį paleidimą; lavina teisingą ketinimą palaikomą atsiskyrimo… teisingą kalbą palaikomą atsiskyrimo… teisingą veiksmą palaikomą atsiskyrimo… teisingą pragyvenimo šaltinį palaikomą atsiskyrimo… teisingą pastangą palaikomą atsiskyrimo… teisingą atidumą palaikomą atsiskyrimo… lavina teisingą susitelkimą palaikomą atsiskyrimo, palaikomą potraukio užgesimo, palaikomą [teršalų] išnykimo, subrandinantį paleidimą. Štai taip, Ananda, vienuolis, turintis gerų draugų, gerų bičiulių, esantis geroje kompanijoje, lavina taurųjį aštuonialypį kelią, dažnai praktikuoja taurųjį aštuonialypį kelią.

Ananda, tam, kad geri draugai, geri bičiuliai, gera kompanija yra visas šventas gyvenimas, yra ir kitas paaiškinimas. Ananda, atėjusios pas mane, gerą draugą, būtybės, kurioms būdinga gimti, išsivaduoja nuo gimimo; iš prigimties senstančios būtybės išsivaduoja nuo senėjimo; iš prigimties mirštančios būtybės išsivaduoja nuo mirties; būtybės, kurioms būdinga liūdėti, raudoti, patirti skausmą, nusiminti, nerimauti, išsivaduoja nuo liūdesio, raudojimo, skausmo, nusiminimo, nerimavimo. Ananda, štai toks dar žinotinas paaiškinimas tam, kad geri draugai, geri bičiuliai, gera kompanija yra visas šventas gyvenimas.

Upaḍḍhasutta Pusė (SN III.I.i.2)

Evaṃ me sutaṃ—​ Taip aš girdėjau: ekaṃ samayaṃ bhagavā vieną kartą Palaimintasis sakyesu viharati gyveno Sakijų tarpe nagarakaṃ nāma sakyānaṃ nigamo. Sakijų mieste vardu Nagaraka. Atha kho āyasmā ānando Tada gi gerbiamas Ananda yena bhagavā tenupasaṅkami; nuėjo pas Palaimintąjį, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Atėjęs pasveikino Palaimintąjį ir atsisėdo iš šono. Ekamantaṃ nisinno kho Sėdėdamas gi iš šono āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca: gerbiamas Ananda štai ką pasakė Palaimintajam: upaḍḍhamidaṃ, bhante, brahmacariyaṃ, yadidaṃ— „Gerbiamasis, tai yra pusė švento gyvenimo: kalyāṇamittatā kal­yāṇa­sahāyatā kal­yāṇa­sampa­vaṅkatāti. geri draugai, geri bičiuliai, gera kompanija. Mā hevaṃ, ānanda, Tai kad ne taip, Ananda, mā hevaṃ, ānanda. nėra taip, Ananda. Sakalamevidaṃ, ānanda, brahmacariyaṃ, yadidaṃ— Ananda, tai yra visas šventas gyvenimas: kalyāṇamittatā kal­yāṇa­sahāyatā kal­yāṇa­sampa­vaṅkatā. geri draugai, geri bičiuliai, gera kompanija. Kal­yāṇa­mittas­setaṃ, ānanda, bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ Galima tikėtis, Ananda, kad vienuolis turintis gerų draugų, kal­yāṇa­sahāyassa kal­yāṇa­sampa­vaṅkassa— gerų bičiulių, esantis geroje kompanijoje, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati, lavins taurųjį aštuonialypį kelią, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahu­līka­ris­sati. dažnai praktikuos taurųjį aštuonialypį kelią. Kathañcānanda, bhikkhu Ir kaip, Ananda, vienuolis kalyāṇamitto kalyāṇasahāyo kal­yāṇa­sam­pa­vaṅko turintis gerų draugų, gerų bičiulių, esantis geroje kompanijoje, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti, lavina taurųjį aštuonialypį kelią, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti? dažnai praktikuoja taurųjį aštuonialypį kelią? Idhānanda, bhikkhu Štai, Ananda, vienuolis sammādiṭṭhiṃ bhāveti lavina teisingą požiūrį vivekanissitaṃ virāganissitaṃ palaikomą atsiskyrimo, palaikomą potraukio užgesimo, nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ; palaikomą išnykimo, subrandinantį paleidimą; sammāsaṅkappaṃ bhāveti vivekanissitaṃ … pe … lavina teisingą ketinimą palaikomą atsiskyrimo… sammāvācaṃ bhāveti … pe … teisingą kalbą palaikomą atsiskyrimo… sammākammantaṃ bhāveti … pe … teisingą veiksmą palaikomą atsiskyrimo… sammāājīvaṃ bhāveti … pe … teisingą pragyvenimo šaltinį palaikomą atsiskyrimo… sammāvāyāmaṃ bhāveti … pe … teisingą pastangą palaikomą atsiskyrimo… sammāsatiṃ bhāveti … pe … teisingą atidumą palaikomą atsiskyrimo… sammāsamādhiṃ bhāveti lavina teisingą susitelkimą vivekanissitaṃ virāganissitaṃ palaikomą atsiskyrimo, palaikomą potraukio užgesimo, nirodha­nissitaṃ vos­sagga­pari­ṇāmiṃ. palaikomą išnykimo, subrandinantį paleidimą. Evaṃ kho, ānanda, bhikkhu Štai taip, Ananda, vienuolis kalyāṇamitto kalyāṇasahāyo kal­yāṇa­sam­pa­vaṅko turintis gerų draugų, gerų bičiulių, esantis geroje kompanijoje, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti, lavina taurųjį aštuonialypį kelią, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti. dažnai praktikuoja taurųjį aštuonialypį kelią. Tadamināpetaṃ, ānanda, pariyāyena veditabbaṃ Ananda, taip pat žinotinas ir šis paaiškinimas yathā sakalamevidaṃ brahmacariyaṃ, yadidaṃ— to, kad tai yra visas šventas gyvenimas: kalyāṇamittatā kal­yāṇa­sahāyatā kal­yāṇa­sampa­vaṅkatā. geri draugai, geri bičiuliai, gera kompanija. Mamañhi, ānanda, kalyāṇamittaṃ āgamma, Ananda, atėję pas mane, gerą draugą, jātidhammā sattā jātiyā parimuccanti; būtybės, kurioms būdinga gimti, išsivaduoja nuo gimimo; jarādhammā sattā jarāya parimuccanti; būtybės, kurioms būdinga senti, išsivaduoja nuo senėjimo; maraṇadhammā sattā maraṇena parimuccanti; būtybės, kurioms būdinga mirti, išsivaduoja nuo mirties; soka­pari­deva­duk­kha­do­manas­supāyā­sa­dhammā sattā soka­pari­deva­duk­kha­do­manas­supāyā­sehi parimuccanti. būtybės, kurioms būdinga liūdėti, raudoti, patirti skausmą, nusiminti, nerimauti, išsivaduoja nuo liūdesio, raudojimo, skausmo, nusiminimo, nerimavimo. Iminā kho etaṃ, ānanda, pariyāyena veditabbaṃ Ananda, štai toks dar žinotinas paaiškinimas yathā sakalamevidaṃ brahmacariyaṃ, yadidaṃ— to, kad tai yra visas šventas gyvenimas: kalyāṇamittatā kal­yāṇa­sahāyatā kal­yāṇa­sampa­vaṅkatāti. geri draugai, geri bičiuliai, gera kompanija.