Pusė (Upaḍḍhasutta, SN III.I.i.2)

Taip aš girdėjau: vieną kartą Palaimintasis gyveno tarp Sakjų, Sakjų mieste – Nagarakoje. Tada gi gerbiamas Ananda nuėjo pas Palaimintąjį, atėjęs pasveikino Palaimintąjį ir atsisėdo iš šono. Sėdėdamas gi iš šono gerbiamas Ananda štai ką pasakė Palaimintajam:

— Garbusis, geri draugai, geri bičiuliai, gera kompanija – tai pusė švento gyvenimo.

— Tai kad ne taip, Ananda, nėra taip, Ananda. Ananda, geri draugai, geri bičiuliai, gera kompanija – tai visas šventas gyvenimas. Galima tikėtis, Ananda, kad vienuolis turintis gerų draugų, gerų bičiulių, esantis geroje kompanijoje, ugdys taurinantį aštuonialypį kelią, puoselės taurinantį aštuonialypį kelią.

Ir kaip, Ananda, vienuolis turintis gerų draugų, gerų bičiulių, esantis geroje kompanijoje, ugdo taurinantį aštuonialypį kelią, puoselėja taurinantį aštuonialypį kelią? Štai, Ananda, vienuolis ugdo teisingą požiūrį paremtą atsiskyrimu, paremtą potraukio užgesimu, paremtą [teršalų] išnykimu, brandinantį paleidimą; ugdo teisingą ketinimą, paremtą atsiskyrimu… teisingą kalbą, paremtą atsiskyrimu… teisingą veiksmą, paremtą atsiskyrimu… teisingą pragyvenimo šaltinį, paremtą atsiskyrimu… teisingą pastangą, paremtą atsiskyrimu… teisingą atidą, paremtą atsiskyrimu… ugdo teisingą susitelkimą, paremtą atsiskyrimu, paremtą potraukio užgesimu, paremtą [teršalų] išnykimu, brandinantį paleidimą. Štai taip, Ananda, vienuolis, turintis gerų draugų, gerų bičiulių, esantis geroje kompanijoje, ugdo taurinantį aštuonialypį kelią, puoselėja taurinantį aštuonialypį kelią.

Ananda, tam, kad geri draugai, geri bičiuliai, gera kompanija yra visas šventas gyvenimas, yra ir kitas paaiškinimas. Ananda, atėjusios pas mane, gerą draugą, būtybės, kurioms būdinga gimti, išsivaduoja nuo gimimo; iš prigimties senstančios būtybės išsivaduoja nuo senėjimo; iš prigimties mirštančios būtybės išsivaduoja nuo mirties; būtybės, kurioms būdinga liūdėti, raudoti, patirti skausmą, nusiminti, nerimauti, išsivaduoja nuo liūdesio, raudojimo, skausmo, nusiminimo, nerimavimo. Ananda, štai toks dar žinotinas paaiškinimas tam, kad geri draugai, geri bičiuliai, gera kompanija yra visas šventas gyvenimas.

Upaḍḍhasutta Pusė (SN III.I.i.2)

Evaṃ me sutaṃ— Taip aš girdėjau: ekaṃ samayaṃ bhagavā vieną kartą Palaimintasis sakyesu viharati gyveno Sakijų tarpe nagarakaṃ nāma sakyānaṃ nigamo. Sakijų mieste vardu Nagaraka. Atha kho āyasmā ānando Tada gi gerbiamas Ananda yena bhagavā tenupasaṅkami; nuėjo pas Palaimintąjį, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Atėjęs pasveikino Palaimintąjį ir atsisėdo iš šono. Ekamantaṃ nisinno kho Sėdėdamas gi iš šono āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca: gerbiamas Ananda štai ką pasakė Palaimintajam: upaḍḍhamidaṃ, bhante, brahmacariyaṃ, yadidaṃ— „Garbusis, tai yra pusė švento gyvenimo: kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatāti. geri draugai, geri bičiuliai, gera kompanija.

Mā hevaṃ, ānanda, Tai kad ne taip, Ananda, mā hevaṃ, ānanda. nėra taip, Ananda. Sakalamevidaṃ, ānanda, brahmacariyaṃ, yadidaṃ— Ananda, tai yra visas šventas gyvenimas: kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatā. geri draugai, geri bičiuliai, gera kompanija. Kalyāṇamittassetaṃ, ānanda, bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ Galima tikėtis, Ananda, kad vienuolis turintis gerų draugų, kalyāṇasahāyassa kalyāṇasampavaṅkassa— gerų bičiulių, esantis geroje kompanijoje, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati, ugdys taurinantį aštuonialypį kelią, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissati. puoselės taurinantį aštuonialypį kelią.

Kathañcānanda, bhikkhu Ir kaip, Ananda, vienuolis kalyāṇamitto kalyāṇasahāyo kalyāṇasampavaṅko turintis gerų draugų, gerų bičiulių, esantis geroje kompanijoje, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti, ugdo taurinantį aštuonialypį kelią, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti? puoselėja taurinantį aštuonialypį kelią? Idhānanda, bhikkhu Štai, Ananda, vienuolis sammādiṭṭhiṃ bhāveti ugdo teisingą požiūrį vivekanissitaṃ virāganissitaṃ paremtą atsiskyrimu, paremtą potraukio užgesimu, nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ; paremtą išnykimu, brandinantį paleidimą; sammāsaṅkappaṃ bhāveti vivekanissitaṃ … pe … ugdo teisingą ketinimą paremtą atsiskyrimu… sammāvācaṃ bhāveti … pe … teisingą kalbą paremtą atsiskyrimu… sammākammantaṃ bhāveti … pe … teisingą veiksmą paremtą atsiskyrimu… sammāājīvaṃ bhāveti … pe … teisingą pragyvenimo šaltinį paremtą atsiskyrimu… sammāvāyāmaṃ bhāveti … pe … teisingą pastangą paremtą atsiskyrimu… sammāsatiṃ bhāveti … pe … teisingą atidą paremtą atsiskyrimu… sammāsamādhiṃ bhāveti ugdo teisingą susitelkimą vivekanissitaṃ virāganissitaṃ paremtą atsiskyrimu, paremtą potraukio užgesimu, nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ. paremtą išnykimu, brandinantį paleidimą. Evaṃ kho, ānanda, bhikkhu Štai taip, Ananda, vienuolis kalyāṇamitto kalyāṇasahāyo kalyāṇasampavaṅko turintis gerų draugų, gerų bičiulių, esantis geroje kompanijoje, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti, ugdo taurinantį aštuonialypį kelią, ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti. puoselėja taurinantį aštuonialypį kelią.

Tadamināpetaṃ, ānanda, pariyāyena veditabbaṃ Ananda, taip pat žinotinas ir šis paaiškinimas yathā sakalamevidaṃ brahmacariyaṃ, yadidaṃ— to, kad tai yra visas šventas gyvenimas: kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatā. geri draugai, geri bičiuliai, gera kompanija. Mamañhi, ānanda, kalyāṇamittaṃ āgamma, Ananda, atėję pas mane, gerą draugą, jātidhammā sattā jātiyā parimuccanti; būtybės, kurioms būdinga gimti, išsivaduoja nuo gimimo; jarādhammā sattā jarāya parimuccanti; būtybės, kurioms būdinga senti, išsivaduoja nuo senėjimo; maraṇadhammā sattā maraṇena parimuccanti; būtybės, kurioms būdinga mirti, išsivaduoja nuo mirties; sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā sattā sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi parimuccanti. būtybės, kurioms būdinga liūdėti, raudoti, patirti skausmą, nusiminti, nerimauti, išsivaduoja nuo liūdesio, raudojimo, skausmo, nusiminimo, nerimavimo. Iminā kho etaṃ, ānanda, pariyāyena veditabbaṃ Ananda, štai toks dar žinotinas paaiškinimas yathā sakalamevidaṃ brahmacariyaṃ, yadidaṃ— tam, kad tai yra visas šventas gyvenimas: kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatāti. geri draugai, geri bičiuliai, gera kompanija.