Liepsnose (Ādittasuttaṃ, SN IV.I.iii.6)

Vieną kartą Palaimintasis kartu su tūkstančiu vienuolių buvo apsistojęs Gajoje Gajasisoje. Tada gi Palaimintasis kreipėsi į vienuolius:

– Vienuoliai, viskas yra liepsnose. Ir kas tai, vienuoliai, per viskas, kuris yra liepsnose? Akis, vienuoliai, yra liepsnose, formos yra liepsnose, akies sąmonė yra liepsnose, akies sąlytis yra liepsnose. Taip pat jausmas, kuris gimsta iš sąlyčio su akimi – malonus, skausmingas ar nei malonus, nei skausmingas – jis irgi yra liepsnose. Ko liepsnose? Geismo ugnies, pykčio ugnies, nežinojimo ugnies liepsnose, gimimo, senėjimo, mirties liūdesio, raudojimo, skausmo, nepasitenkinimo, nusivylimo liepsnose, aš sakau. Ausis yra liepsnose… Nosis yra liepsnose… Liežuvis yra liepsnose… Kūnas yra liepsnose… Protas yra liepsnose, proto objektai yra liepsnose, proto sąmonė yra liepsnose, proto sąlytis yra liepsnose. Taip pat jausmas, kuris gimsta iš sąlyčio su protu – malonus, skausmingas ar nei malonus, nei skausmingas – jis irgi yra liepsnose. Ko liepsnose? Geismo ugnies, pykčio ugnies, nežinojimo ugnies liepsnose, gimimo, senėjimo, mirties, liūdesio, raudojimo, skausmo, nepasitenkinimo, nusivylimo liepsnose, aš sakau. Tai pamatęs, vienuoliai, apsišvietęs tauriųjų mokinys nusivilia ir akimi, nusivilia ir formomis, nusivilia ir akies sąmone, nusivilia ir akies sąlyčiu, taip pat ir jausmu, kuris gimsta iš sąlyčio su akimi – maloniu, skausmingu ar nei maloniu, nei skausmingu – nusivilia ir juo… Taip pat ir jausmu, kuris gimsta iš proto sąlyčio – maloniu, skausmingu ar nei maloniu, nei skausmingu – nusivilia ir juo. Nusivylus užgęsta potraukis. Užgesus potraukiui išsilaisvinama. Išsilaisvinus ateina supratimas: „Išsilaisvinęs“. Jis supranta, „Panaikintas gimimas, nugyventas šventas gyvenimas, padaryta tai, kas turi būti padaryta, nebebus daugiau šio būvio“.

Tai pasakė Palaimintasis.

Pamaloninti tie vienuoliai džiaugėsi Palaimintojo kalba. Ir tuo pat metu, kai buvo duodamas šis išaiškinimas, išdėstymas, to tūkstančio vienuolių protai dėl neprisirišimo išsilaisvino nuo „užkratų“.

Ādittasuttaṃ (Liepsnose, SN IV.I.iii.6)

28. Ekaṃ samayaṃ bhagavā Vieną kartą Palaimintasis gayāyaṃ viharati gayāsīse buvo apsistojęs Gajoje Gajasisoje saddhiṃ bhikkhusahassena kartu su tūkstančiu vienuolių. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi – Tada gi Palaimintasis kreipėsi į vienuolius: “sabbaṃ, bhikkhave, ādittaṃ –Vienuoliai, viskas yra liepsnose. Kiñca, bhikkhave, sabbaṃ ādittaṃ Ir kas tai, vienuoliai, per viskas, kuris yra liepsnose? Cakkhu [cakkhuṃ (sī. syā. kaṃ. pī.)], bhikkhave, ādittaṃ Akis, vienuoliai yra liepsnose, rūpā ādittā formos yra liepsnose, cakkhuviññāṇaṃ ādittaṃ akies sąmonė yra liepsnose, cakkhusamphasso āditto akies sąlytis yra liepsnose. Yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ Taip pat jausmas, kuris gimsta iš sąlyčio su akimi, sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā malonus, skausmingas ar nei malonus, nei skausmingas tampi ādittaṃ jis irgi yra liepsnose. Kena ādittaṃ? Ko liepsnose? ‘Rāgagginā, dosagginā, mohagginā ādittaṃ Geismo ugnies, pykčio ugnies, nežinojimo ugnies liepsnose, jātiyā jarāya maraṇena gimimo, senėjimo, mirties, sokehi paridevehi dukkhehi liūdesio, raudojimo, skausmo, domanassehi upāyāsehi āditta’nti vadāmi nepasitenkinimo, nusivylimo liepsnose, aš sakau… pe… jivhā ādittā liežuvis yra liepsnose, rasā ādittā skonis yra liepsnose, jivhāviññāṇaṃ ādittaṃ liežuvio sąmonė yra liepsnose, jivhāsamphasso āditto [20]. liežuvio sąlytis liepsnose. Yampidaṃ jivhāsamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ Taip pat jausmas, kuris gimsta iš sąlyčio su liežuviu – sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā malonus, skausmingas ar nei malonus, nei skausmingas – tampi ādittaṃ jis irgi yra liepsnose. Kena ādittaṃ? Ko liepsnose? ‘Rāgagginā, dosagginā, mohagginā ādittaṃ Geismo ugnies, pykčio ugnies, nežinojimo ugnies liepsnose, jātiyā jarāya maraṇena gimimo, senėjimo, mirties, sokehi paridevehi dukkhehi liūdesio, raudojimo, skausmo, domanassehi upāyāsehi āditta’nti vadāmi nepasitenkinimo, nusivylimo liepsnose, aš sakau… pe… mano āditto protas yra liepsnose, dhammā ādittā proto objektai yra liepsnose, manoviññāṇaṃ ādittaṃ proto sąmonė liepsnose, manosamphasso āditto proto sąlytis liepsnose. Yampidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ Taip pat jausmas, kuris gimsta iš sąlyčio su protu – sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā malonus, skausmingas ar nei malonus, nei skausmingas – tampi ādittaṃ jis irgi liepsnose. Kena ādittaṃ? Ko liepsnose? ‘Rāgagginā, dosagginā, mohagginā ādittaṃ Geismo ugnies, pykčio ugnies, nežinojimo ugnies liepsnose, jātiyā jarāya maraṇena gimimo, senėjimo, mirties, sokehi paridevehi dukkhehi liūdesio, raudojimo, skausmo, domanassehi upāyāsehi āditta’nti vadāmi nepasitenkinimo, nusivylimo liepsnose, aš sakau. Evaṃ passaṃ, bhikkhave, Tai pamatęs, vienuoliai, sutavā ariyasāvako apsišvietęs tauriųjų mokinys cakkhusmimpi nibbindati nusivilia ir akimi, rūpesupi nibbindati nusivilia ir formomis, cakkhuviññāṇepi nibbindati nusivilia ir akies sąmone, cakkhusamphassepi nibbindati nusivilia ir akies sąlyčiu, yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ Taip pat ir jausmu, kuris gimsta iš sąlyčio su akimi – sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā maloniu, skausmingu ar nei maloniu, nei skausmingu – tasmimpi nibbindati nusivilia ir juo… pe… yampidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ Taip pat ir jausmu, kuris gimsta iš sąlyčio su protu – sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā maloniu, skausmingu ar nei maloniu, nei skausmingu – tasmimpi nibbindati nusivilia ir juo. Nibbindaṃ virajjati Nusivylus užgęsta potraukis. virāgā vimuccati Užgesus potraukiui išsilaisvinama. Vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti. Išsilaisvinus ateina supratimas: „Išsilaisvinęs“. ‘Khīṇā jāti, „Panaikintas gimimas, vusitaṃ brahmacariyaṃ nugyventas šventas gyvenimas, kataṃ karaṇīyaṃ padaryta tai, kas turi būti padaryta, nāparaṃ itthattāyā’ti nebebus daugiau šio būvio“. pajānātī”ti jis supranta. Idamavoca bhagavā. Tai pasakė Palaimintasis. Attamanā te bhikkhū Pamaloninti tie vienuoliai bhagavato bhāsitaṃ abhinanduṃ džiaugėsi Palaimintojo kalba. Imasmiñca pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne Bet tuo pat metu, kai buvo duodamas šis išaiškinimas, išdėstymas, tassa bhikkhusahassassa to tūkstančio vienuolių anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsūti protai dėl neprisiryšimo išsilaisvino nuo „užkratų“.