Nušvitimas (Bodhisuttāni, Ud 1.1-3)

Pirma suta apie nušvitimą (Ud. 1.1)

Paṭhamabodhisuttaṃ

Taip aš girdėjau: vieną kartą Palaimintasis tik pasiekęs tobulą visišką nušvitimą buvo apsistojęs Uruvėloje Nadžioje Nerandžios upės pakrantėje bodhi medžio papėdėje. Ir tuo metu Palaimintasis septynias dienas patirdamas išsilaisvinimo laimę sėdėjo sukryžiavęs kojas. Tada gi Palaimintasis, praėjus septyniom dienom, išėjęs iš to susitelkimo, pirmą nakties trečdalį kreipė nuodugnų dėmesį į sąlygotą atsiradimą tiesiogine tvarka.

„Šitam esant, tai yra; dėl šito atsiradimo, tai atsiranda, tai yra: sąlygoti nežinojimo yra valingi veiksmai; sąlygota valingų veiksmų yra sąmonė; sąlygota sąmonės yra protas-materija; sąlygoti proto-materijos yra šeši jautimo pagrindai; sąlygotas šešių jautimo pagrindų yra sąlytis; sąlygotas sąlyčio yra jausmas; sąlygotas jausmo yra troškimas; sąlygotas troškimo yra prisirišimas; sąlygotas prisirišimo yra būtis; sąlygotas būties yra gimimas; sąlygotas gimimo yra senėjimo, mirties, liūdesio, raudojimo, skausmo, nusiminimo, nerimo atsiradimas. Tokiu būdu atsiranda visa ši kentėjimų daugybė.”

Tada gi Palaimintasis supratęs to reikšmingumą, ta proga ištarė šiuos džiaugsmingus žodžius:

Kai reiškiniai tampa matomi
Su užsidegimu medituojančiam brahmanui,
Visos jo abejonės išsisklaido,
Nes jis žino reiškinius kartu su jų priežastimis.

1. Paṭhamabodhisuttaṃ (Pirma suta apie nušvitimą, Ud. 1.1)

1. Evaṃ me sutaṃ Taip aš girdėjau: – ekaṃ samayaṃ bhagavā vieną kartą Palaimintasis uruvelāyaṃ viharati buvo apsistojęs Uruvėloje najjā nerañjarāya tire Nadžioje Nerandžios upės pakrantėje bodhirukkhamūle bodhi medžio papėdėje paṭhamābhisambuddho. tik pasiekęs tobulą visišką nušvitimą. Tena kho pana samayena bhagavā Ir tuo metu Palaimintasis sattāhaṃ ekapallaṅkena nisinno hoti septynias dienas sėdėjo sukryžiavęs kojas, vimuttisukhapaṭisaṃvedī [vimuttisukhaṃ paṭisaṃvedī (syā. pī. ka.)]. patirdamas išsilaisvinimo laimę. Atha kho bhagavā Tada gi Palaimintasis, tassa sattāhassa accayena praėjus septyniom dienom, tamhā samādhimhā vuṭṭhahitvā išėjęs iš to susitelkimo, rattiyā paṭhamaṃ yāmaṃ pirmą nakties trečdalį paṭiccasamuppādaṃ anulomaṃ sādhukaṃ manasākāsi – kreipė nuodugnų dėmesį į sąlygotą atsiradimą tiesiogine tvarka.

‘‘Iti imasmiṃ sati idaṃ hoti, Tam esant, tai yra, imassuppādā idaṃ uppajjati, tam atsiradus, tai atsiranda, yadidaṃ – tai yra: avijjāpaccayā saṅkhārā; sąlygoti nežinojimo yra valingi veiksmai; saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ; sąlygota valingų veiksmų yra sąmonė; viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ; sąlygota sąmonės yra protas-materija; nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ; sąlygoti proto-materijos yra šeši jautimo pagrindai; saḷāyatanapaccayā phasso; sąlygotas šešių jautimo pagrindų yra sąlytis; phassapaccayā vedanā; sąlygotas sąlyčio yra jausmas; vedanāpaccayā taṇhā; sąlygotas jausmo yra troškimas; taṇhāpaccayā upādānaṃ; sąlygotas troškimo yra prisirišimas; upādānapaccayā bhavo; sąlygotas prisirišimo yra būtis; bhavapaccayā jāti; sąlygotas būties yra gimimas; jātipaccayā jarāmaraṇaṃ sąlygotas gimimo yra senėjimo, mirties, sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti. liūdesio, raudojimo, skausmo, nusiminimo, nerimo atsiradimas. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotī’’ti. Tokiu būdu atsiranda visa ši kentėjimų daugybė.

Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā Tada gi Palaimintasis supratęs to reikšmingumą, tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi – ta proga ištarė šiuos džiaugsmingus žodžius:

‘‘Yadā have pātubhavanti dhammā, Kai reiškiniai tampa matomi
Ātāpino jhāyato brāhmaṇassa; Su užsidegimu medituojančiam brahmanui,
Athassa kaṅkhā vapayanti sabbā, Visos jo abejonės išsisklaido,
Yato pajānāti sahetudhamma’’nti. Nes jis žino reiškinius kartu su jų priežastimis.

Antra suta apie nušvitimą (Ud. 1.2)

Dutiyabodhisuttaṃ

Taip aš girdėjau: vieną kartą Palaimintasis tik pasiekęs tobulą visišką nušvitimą buvo apsistojęs Uruvėloje Nadžioje Nerandžios upės pakrantėje bodhi medžio papėdėje. Ir tuo metu Palaimintasis septynias dienas patirdamas išsilaisvinimo laimę sėdėjo sukryžiavęs kojas. Tada gi Palaimintasis, praėjus septyniom dienom, išėjęs iš to susitelkimo, antrą nakties trečdalį kreipė nuodugnų dėmesį į sąlygotą atsiradimą atvirkštine tvarka.

„Šitam nesant, to nėra; dėl šito išnykimo, tai išnyksta., tai yra: dėl nežinojimo išnykimo išnyksta valingi veiksmai; dėl valingų veiksmų išnykimo išnyksta sąmonė; dėl sąmonės išnykimo išnyksta protas-materija; dėl proto-materijos išnykimo išnyksta šeši jautimo pagrindai; dėl šešių jautimo pagrindų išnykimo išnyksta sąlytis; dėl sąlyčio išnykimo išnyksta jausmas; dėl jausmo išnykimo išnyksta troškimas; dėl troškimo išnykimo išnyksta prisirišimas; dėl prisirišimo išnykimo išnyksta būtis; dėl būties išnykimo išnyksta gimimas; dėl gimimo išnykimo išnyksta senėjimas, mirtis, liūdesys, raudojimas, skausmas, nusiminimas, nerimas. Tokiu būdu išnyksta visa ši kentėjimų daugybė.”

Tada gi Palaimintasis supratęs to reikšmingumą, ta proga ištarė šiuos džiaugsmingus žodžius:

Kai reiškiniai tampa matomi
Su užsidegimu medituojančiam brahmanui,
Visos jo abejonės išsisklaido,
Nes jis pažino priežasčių panaikinimą.

2. Dutiyabodhisuttaṃ (Antra suta apie nušvitimą, Ud. 1.2)

2. Evaṃ me sutaṃ Taip aš girdėjau: – ekaṃ samayaṃ bhagavā vieną kartą Palaimintasis uruvelāyaṃ viharati buvo apsistojęs Uruvėloje najjā nerañjarāya tire Nadžioje Nerandžios upės pakrantėje bodhirukkhamūle bodhi medžio papėdėje paṭhamābhisambuddho. tik pasiekęs tobulą visišką nušvitimą. Tena kho pana samayena bhagavā Ir tuo metu Palaimintasis sattāhaṃ ekapallaṅkena nisinno hoti septynias dienas sėdėjo sukryžiavęs kojas, vimuttisukhapaṭisaṃvedī patirdamas išsilaisvinimo laimę. Atha kho bhagavā Tada gi Palaimintasis, tassa sattāhassa accayena praėjus septyniom dienom, tamhā samādhimhā vuṭṭhahitvā išėjęs iš to susitelkimo, rattiyā majjhimaṃ yāmaṃ antrą nakties trečdalį paṭiccasamuppādaṃ paṭilomaṃ sādhukaṃ manasākāsi – kreipė nuodugnų dėmesį į sąlygotą atsiradimą atvirkštine tvarka.

‘‘Iti imasmiṃ asati idaṃ na hoti, Tam nesant, to nėra, imassa nirodhā idaṃ nirujjhati, tam išnykus, tai išnyksta, yadidaṃ – tai yra: avijjānirodhā saṅkhāranirodho; dėl nežinojimo išnykimo išnyksta valingi veiksmai; saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho; dėl valingų veiksmų išnykimo išnyksta sąmonė; viññāṇanirodhā nāmarūpanirodho; dėl sąmonės išnykimo išnyksta protas-materija; nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodho; dėl proto-materijos išnykimo išnyksta šeši jautimo pagrindai; saḷāyatananirodhā phassanirodho; dėl šešių jautimo pagrindų išnykimo išnyksta sąlytis; phassanirodhā vedanānirodho; dėl sąlyčio išnykimo išnyksta jausmas; vedanānirodhā taṇhānirodho; dėl jausmo išnykimo išnyksta troškimas; taṇhānirodhā upādānanirodho; dėl troškimo išnykimo išnyksta prisirišimas; upādānanirodhā bhavanirodho; dėl prisirišimo išnykimo išnyksta būtis; bhavanirodhā jātinirodho; dėl būties išnykimo išnyksta gimimas; jātinirodhā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā nirujjhanti. dėl gimimo išnykimo išnyksta senėjimas, mirtis, liūdesys, raudojimas, skausmas, nusiminimas, nerimas. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotī”ti. Tokiu būdu išnyksta visa ši kentėjimų daugybė.

Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā Tada gi Palaimintasis supratęs to reikšmingumą, tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi – ta proga ištarė šiuos džiaugsmingus žodžius:

‘‘Yadā have pātubhavanti dhammā, Kai reiškiniai tampa matomi
Ātāpino jhāyato brāhmaṇassa; Su užsidegimu medituojančiam brahmanui,
Athassa kaṅkhā vapayanti sabbā, Visos jo abejonės išsisklaido,
Yato khayaṃ paccayānaṃ avedī’’ti. Nes jis pažino priežasčių panaikinimą.

Trečia suta apie nušvitimą (Ud. 1.3)

Tatiyabodhisuttaṃ

Taip aš girdėjau: vieną kartą Palaimintasis tik pasiekęs tobulą visišką nušvitimą buvo apsistojęs Uruvėloje Nadžioje Nerandžios upės pakrantėje bodhi medžio papėdėje. Ir tuo metu Palaimintasis septynias dienas patirdamas išsilaisvinimo laimę sėdėjo sukryžiavęs kojas. Tada gi Palaimintasis, praėjus septyniom dienom, išėjęs iš to susitelkimo, paskutinį nakties trečdalį kreipė nuodugnų dėmesį į sąlygotą atsiradimą tiesiogine ir atvirkštine tvarka.

„Šitam esant, tai yra; dėl šito atsiradimo, tai atsiranda. Šitam nesant, to nėra; dėl šito išnykimo, tai išnyksta, tai yra: sąlygoti nežinojimo yra valingi veiksmai; sąlygota valingų veiksmų yra sąmonė; sąlygota sąmonės yra protas-materija; sąlygoti proto-materijos yra šeši jautimo pagrindai; sąlygotas šešių jautimo pagrindų yra sąlytis; sąlygotas sąlyčio yra jausmas; sąlygotas jausmo yra troškimas; sąlygotas troškimo yra prisirišimas; sąlygotas prisirišimo yra būtis; sąlygotas būties yra gimimas; sąlygotas gimimo yra senėjimo, mirties, liūdesio, raudojimo, skausmo, nusiminimo, nerimo atsiradimas. Tokiu būdu atsiranda visa ši kentėjimų daugybė. Dėl visiško nežinojimo užgesimo, išnykimo išnyksta valingi veiksmai; dėl valingų veiksmų išnykimo išnyksta sąmonė; dėl sąmonės išnykimo išnyksta protas-materija; dėl proto-materijos išnykimo išnyksta šeši jautimo pagrindai; dėl šešių jautimo pagrindų išnykimo išnyksta sąlytis; dėl sąlyčio išnykimo išnyksta jausmas; dėl jausmo išnykimo išnyksta troškimas; dėl troškimo išnykimo išnyksta prisirišimas; dėl prisirišimo išnykimo išnyksta būtis; dėl būties išnykimo išnyksta gimimas; dėl gimimo išnykimo išnyksta senėjimas, mirtis, liūdesys, raudojimas, skausmas, nusiminimas, nerimas. Tokiu būdu išnyksta visa ši kentėjimų daugybė.”

Tada gi Palaimintasis supratęs to reikšmingumą, ta proga ištarė šiuos džiaugsmingus žodžius:

Kai reiškiniai tampa matomi
Su užsidegimu medituojančiam brahmanui,
Jis stovi išsklaidęs Maros armiją*
Kaip saulė apšviečianti dangaus skliautą.

*Mara (Māra) - vieno iš dėvų pasaulių valdovas, budizmo Šėtonas, Gundytojas, mirties personifikacija. Jo armiją sudaro tokie trugdžiai kelyje į nušvitimą kaip jusliniai malonumai, nepasitenkinimas, alkis ir troškulys, troškimas, tingulys ir apsnūdimas, baimė, neapsisprendimas, veidmainystė ir užsispirimas, neteisėtas praturtėjimas, išgarsėjimas, garbė ir statusas; bei savęs liaupsinimas ir kitų niekinimas.

3. Tatiyabodhisuttaṃ (Trečia suta apie nušvitimą, Ud. 1.3)

3. Evaṃ me sutaṃ Taip aš girdėjau: – ekaṃ samayaṃ bhagavā vieną kartą Palaimintasis uruvelāyaṃ viharati buvo apsistojęs Uruvėloje najjā nerañjarāya tire Nadžioje Nerandžios upės pakrantėje bodhirukkhamūle bodhi medžio papėdėje paṭhamābhisambuddho. tik pasiekęs tobulą visišką nušvitimą. Tena kho pana samayena bhagavā Ir tuo metu Palaimintasis sattāhaṃ ekapallaṅkena nisinno hoti septynias dienas sėdėjo sukryžiavęs kojas, vimuttisukhapaṭisaṃvedī patirdamas išsilaisvinimo laimę. Atha kho bhagavā Tada gi Palaimintasis, tassa sattāhassa accayena praėjus septyniom dienom, tamhā samādhimhā vuṭṭhahitvā išėjęs iš to susitelkimo, rattiyā pacchimaṃ yāmaṃ paskutinį nakties trečdalį paṭiccasamuppādaṃ anulomapaṭilomaṃ sādhukaṃ manasākāsi – kreipė nuodugnų dėmesį į sąlygotą atsiradimą tiesiogine ir atvirkštine tvarka.

‘‘Iti imasmiṃ sati idaṃ hoti, Tam esant, tai yra, imassuppādā idaṃ uppajjati, tam atsiradus, tai atsiranda, imasmiṃ asati idaṃ na hoti, tam nesant, to nėra, imassa nirodhā idaṃ nirujjhati, tam išnykus, tai išnyksta, yadidaṃ – tai yra: avijjāpaccayā saṅkhārā; sąlygoti nežinojimo yra valingi veiksmai; saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ; sąlygota valingų veiksmų yra sąmonė; viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ; sąlygota sąmonės yra protas-materija; nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ; sąlygoti proto-materijos yra šeši jautimo pagrindai; saḷāyatanapaccayā phasso; sąlygotas šešių jautimo pagrindų yra sąlytis; phassapaccayā vedanā; sąlygotas sąlyčio yra jausmas; vedanāpaccayā taṇhā; sąlygotas jausmo yra troškimas; taṇhāpaccayā upādānaṃ; sąlygotas troškimo yra prisirišimas; upādānapaccayā bhavo; sąlygotas prisirišimo yra būtis; bhavapaccayā jāti; sąlygotas būties yra gimimas; jātipaccayā jarāmaraṇaṃ sąlygotas gimimo yra senėjimo, mirties, sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti. liūdesio, raudojimo, skausmo, nusiminimo, nerimo atsiradimas. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. Tokiu būdu atsiranda visa ši kentėjimų daugybė.

‘‘Avijjāya tveva asesavirāganirodhā Dėl visiško nežinojimo užgesimo, išnykimo saṅkhāranirodho; išnyksta valingi veiksmai; saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho; dėl valingų veiksmų išnykimo išnyksta sąmonė; viññāṇanirodhā nāmarūpanirodho; dėl sąmonės išnykimo išnyksta protas-materija; nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodho; dėl proto-materijos išnykimo išnyksta šeši jautimo pagrindai; saḷāyatananirodhā phassanirodho; dėl šešių jautimo pagrindų išnykimo išnyksta sąlytis; phassanirodhā vedanānirodho; dėl sąlyčio išnykimo išnyksta jausmas; vedanānirodhā taṇhānirodho; dėl jausmo išnykimo išnyksta troškimas; taṇhānirodhā upādānanirodho; dėl troškimo išnykimo išnyksta prisirišimas; upādānanirodhā bhavanirodho; dėl prisirišimo išnykimo išnyksta būtis; bhavanirodhā jātinirodho; dėl būties išnykimo išnyksta gimimas; jātinirodhā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā nirujjhanti. dėl gimimo išnykimo išnyksta senėjimas, mirtis, liūdesys, raudojimas, skausmas, nusiminimas, nerimas. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotī”ti. Tokiu būdu išnyksta visa ši kentėjimų daugybė.”

Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā Tada gi Palaimintasis supratęs to reikšmingumą, tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi – ta proga ištarė šiuos džiaugsmingus žodžius:

‘‘Yadā have pātubhavanti dhammā, Kai reiškiniai tampa matomi
Ātāpino jhāyato brāhmaṇassa; Su užsidegimu medituojančiam brahmanui,
Vidhūpayaṃ tiṭṭhati mārasenaṃ, Jis stovi išsklaidęs Maros armiją*
Sūriyova [suriyova (sī. syā. kaṃ. pī.)] obhāsayamantalikkha’’nti. Kaip saulė apšviečianti dangaus skliautą.”

*Mara (Māra) - vieno iš dėvų pasaulių valdovas, budizmo Šėtonas, Gundytojas, mirties personifikacija. Jo armiją sudaro tokie trugdžiai kelyje į nušvitimą kaip jusliniai malonumai, nepasitenkinimas, alkis ir troškulys, troškimas, tingulys ir apsnūdimas, baimė, neapsisprendimas, veidmainystė ir užsispirimas, neteisėtas praturtėjimas, išgarsėjimas, garbė ir statusas; bei savęs liaupsinimas ir kitų niekinimas.