Dovanojimas pasižymintis šešiais bruožais (chaḷaṅgadānasuttaṃ, AN VI.i.IV.7)

Taip aš girdėjau:

vieną kartą Palaimintasis buvo apsistojęs Savathėje Džėtos girioje Anathapindikos vienuolyne. Tuo gi pat metu pasaulietė pasekėja Nandos motina Velukandakė rengė šešiais bruožais pasižymintį aukojimą vienuolių bendrijai su Sariputa ir Mogalana priešakyje. Ir pamatė gi Palaimintasis išgryninta antžmogiška dieviška akimi pasaulietę pasekėją Nandos motiną Velukandakę rengiančią šešiais bruožais pasižymintį aukojimą vienuolių bendrijai su Sariputa ir Mogalana priešakyje. Pamatęs, jis kreipėsi į vienuolius:

– Ši, vienuoliai, pasaulietė pasekėja Nandos motina Velukandakė rengia šešiais bruožais pasižymintį aukojimą vienuolių bendrijai su Sariputa ir Mogalana priešakyje.
Ir kaip, vienuoliai, aukojimas pasižymi šešiais bruožais? Čia, vienuoliai, trys bruožai yra aukojančiojo, trys bruožai gaunančiųjų. Kurie yra trys aukojančiojo bruožai? Čia, vienuoliai, duodantis prieš padovanojęs džiaugiasi, bedovanojant [jo] širdis nuskaidrėja, davęs, jis yra patenkintas. Šie yra trys aukojančiojo bruožai.
Kurie yra trys gaunančiųjų bruožai? Čia, vienuoliai, gaunantieji nebeturi aistros, arba praktikuoja tam, kad atsikratytų aistros, nebeturi bjaurėjimosi, arba praktikuoja tam, kad atsikratytų bjaurėjimosi, nebeturi klydimo, arba praktikuoja tam, kad atsikratytų klydimo. Šie yra trys gaunančiųjų bruožai. Taigi, trys yra aukojančiojo bruožai, trys gaunančiųjų bruožai. Štai taip, vienuoliai, aukojimas pasižymi šešiais bruožais.

Nelengva, vienuoliai, yra suvokti tokio, pasižyminčio šešiais bruožais, aukojimo nuopelnų kiekį [ir pasakyti]: “Tiek tai išteka nuopelno, išteka gėrio, [tiek] penima [ateities] laimė. Tai yra dangiška, neša laimę, veda į dangų, atneša tai, kas yra norimą, malonų, žavingą, [neša] naudą ir laimę.” Greičiau, tai galime apibūdinti tik kaip begalinė, nepamatuojama didi nuopelno gausa.
Lygiai kaip, vienuoliai, nelengva yra suvokti didžiojo vandenyno vandens kiekį [ir pasakyti]: “[Vandens yra] tiek tai gorčių, ar tiek tai šimtų gorčių, ar tiek tai tūkstančių gorčių, ar tiek tai šimtų tūkstančių gorčių.” Greičiau, tai galime apibūdinti tik kaip begalinė, nepamatuojama didi vandens gausa. Taip, vienuoliai, nelengva yra suvokti ir tokio, pasižyminčio šešiais bruožais, aukojimo nuopelnų kiekį [ir pasakyti]: “Tiek tai išteka nuopelno, išteka gėrio, [tiek] penima [ateities] laimė. Tai yra dangiška, neša laimę, veda į dangų, atneša tai, kas yra norimą, malonų, žavingą, [neša] naudą ir laimę.” Greičiau, tai galime apibūdinti tik kaip begalinė, nepamatuojama didi nuopelno gausa.

Kai džiaugiamasi prieš dovanojant, kai bedovanojant širdis nuskaidrėja,
o davus jaučiamas pasitenkinimas, tai aukojimas yra sėkmingas.

Kai [gaunantys] nebeturi aistros, nebeturi bjaurėjimosi, nebeturi klydimo, yra be ydingų polinkių,
susitvardę, gyvenantys skaistų gyvenimą, tobulas yra laukas aukojimui.

Tiems, [kas aukoja prieš tai] nusiprausę, duodami savo rankomis,
vėliau šis aukojimas neša didžius vaisius.

Išmoningasis, tikėjimo pilnas, tokiu būdu paaukojęs yra laisvo [nuo šykštumo] proto.
Tas išmintingasis gimsta laimingame pasaulyje, kur bėdos nekankina.

Chaḷaṅgadānasuttaṃ (Dovanojimas pasižymintis šešiais bruožais)

Evaṃ me sutaṃ – Taip aš girdėjau: ekaṃ samayaṃ bhagavā vieną kartą Palaimintasis sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. buvo apsistojęs Savathėje, Džetos girioje, Anathapindikos vienuolyne. Tena kho pana samayena veḷukaṇḍakī nandamātā upāsikā Tuo gi pat metu pasaulietė pasekėja Nandos motina Velukandakė sāriputtamoggallānappamukhe bhikkhusaṅghe chaḷaṅgasamannāgataṃ dakkhiṇaṃ patiṭṭhāpeti. rengė aukojimą vienuolių bendrijai su Sariputa ir Mogalana priešakyje pasižymintį šešiais bruožais. addasā kho bhagavā dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena Ir pamatė gi Palaimintasis išgryninta antžmogiška dieviška akimi veḷukaṇḍakiṃ nandamātaraṃ upāsikaṃ sāriputtamoggallānappamukhe bhikkhusaṅghe chaḷaṅgasamannāgataṃ dakkhiṇaṃ patiṭṭhāpentiṃ. pasaulietę pasekėją Nandos motiną Velukandakę rengiančią aukojimą vienuolių bendrijai su Sariputa ir Mogalana priešakyje pasižymintį šešiais bruožais. disvā bhikkhū āmantesi — Pamatęs, jis kreipėsi į vienuolius: “esā, bhikkhave, veḷukaṇḍakī nandamātā upāsikā sāriputtamoggallānappamukhe bhikkhusaṅghe chaḷaṅgasamannāgataṃ dakkhiṇaṃ patiṭṭhāpeti”. “Ši, vienuoliai, pasaulietė pasekėja Nandos motina Velukandakė rengia aukojimą vienuolių bendrijai su Sariputa ir Mogalana priešakyje pasižymintį šešiais bruožais.

“kathañca, bhikkhave, chaḷaṅgasamannāgatā dakkhiṇā hoti? Ir kaip, vienuoliai, aukojimas pasižymi šešiais bruožais? idha, bhikkhave, dāyakassa tīṇaṅgāni honti, paṭiggāhakānaṃ tīṇaṅgāni. Čia, vienuoliai, trys yra aukojančio bruožai, trys gaunančiųjų bruožai. katamāni dāyakassa tīṇaṅgāni? Kurie yra trys aukojančiojo bruožai? idha, bhikkhave, dāyako pubbeva dānā sumano hoti, Čia, vienuoliai, duodantis prieš padovanojęs džiaugiasi dadaṃ cittaṃ pasādeti, bedovanojant [jo] širdis nuskaidrėja, datvā attamano hoti. davęs, jis yra patenkintas. imāni dāyakassa tīṇaṅgāni. Šie yra trys aukojančiojo bruožai.

“katamāni paṭiggāhakānaṃ tīṇaṅgāni? Kurie yra trys gaunančiųjų bruožai? idha, bhikkhave, paṭiggāhakā vītarāgā vā honti rāgavinayāya vā paṭipannā, Čia, vienuoliai, gaunantieji nebeturi aistros, arba praktikuoja tam, kad atsikratytų aistros vītadosā vā honti dosavinayāya vā paṭipannā, nebeturi bjaurėjimosi, arba praktikuoja tam, kad atsikratytų bjaurėjimosi, vītamohā vā honti mohavinayāya vā paṭipannā. nebeturi klydimo, arba praktikuoja tam, kad atsikratytų klydimo. imāni paṭiggāhakānaṃ tīṇaṅgāni. Šie yra trys gaunančiųjų bruožai. iti dāyakassa tīṇaṅgāni, paṭiggāhakānaṃ tīṇaṅgāni. Taigi, trys yra aukojančio bruožai, trys gaunančiųjų bruožai. evaṃ kho, bhikkhave, chaḷaṅgasamannāgatā dakkhiṇā hoti. Štai taip, vienuoliai, aukojimas pasižymi šešiais bruožais.

“evaṃ chaḷaṅgasamannāgatāya, bhikkhave, dakkhiṇāya na sukaraṃ puññassa pamāṇaṃ gahetuṃ — Nelengva, vienuoliai, yra suvokti tokio, pasižyminčio šešiais bruožais, aukojimo nuopelnų kiekį [ir pasakyti]: ‘ettako puññābhisando kusalābhisando sukhassāhāro “Tiek tai išteka nuopelno, išteka gėrio, pamaitinama laimė. sovaggiko sukhavipāko saggasaṃvattaniko Tai yra dangiška, neša laimę, veda į dangų, iṭṭhāya kantāya manāpāya hitāya sukhāya saṃvattatī’ti. atneša norimą, malonų, žavingą, naudą ir laimę.” atha kho asaṅkheyyo appameyyo mahāpuññakkhandho tveva saṅkhaṃ gacchati. Greičiau, tai pavadinsime tik kaip begalinė, nepamatuojama didi nuopelno gausa.

“seyyathāpi, bhikkhave, mahāsamudde na sukaraṃ udakassa pamāṇaṃ gahetuṃ — Lygiai kaip, vienuoliai, nelengva yra suvokti didžio vandenyno vandens kiekį [ir pasakyti]: ‘ettakāni udakāḷhakānīti vā ettakāni udakāḷhakasatānīti vā ettakāni udakāḷhakasahassānīti vā ettakāni udakāḷhakasatasahassānī’ti vā. “Tiek tai gorčių, ar tiek tai šimtų gorčių, ar tiek tai tūkstančių gorčių, ar tiek tai šimtų tūkstančių gorčių.” atha kho asaṅkhyeyyo appameyyo mahāudakakkhandho tveva saṅkhaṃ gacchati. Greičiau, tai pavadinsime tik kaip begalinė, nepamatuojama didi vandens gausa. evamevaṃ kho, bhikkhave, evaṃ chaḷaṅgasamannāgatāya dakkhiṇāya na sukaraṃ puññassa pamāṇaṃ gahetuṃ — Taip, vienuoliai, nelengva yra suvokti ir tokio, pasižyminčio šešiais bruožais, aukojimo nuopelnų kiekį [ir pasakyti]: ‘ettako puññābhisando kusalābhisando sukhassāhāro “Tiek tai išteka nuopelno, išteka gėrio, pamaitinama laimė. sovaggiko sukhavipāko saggasaṃvattaniko Tai yra dangiška, neša laimę, veda į dangų, iṭṭhāya kantāya manāpāya hitāya sukhāya saṃvattatī’ti. atneša norimą, malonų, žavingą, naudą ir laimę.” atha kho asaṅkheyyo appameyyo mahāpuññakkhandho tveva saṅkhaṃ gacchatī”ti. Greičiau, tai pavadinsime tik kaip begalinė, nepamatuojama didi nuopelno gausa.

“pubbeva dānā sumano, dadaṃ cittaṃ pasādaye.
Kai džiaugiamasi prieš dovanojant, kai bedovanojant širdis nuskaidrėja,
datvā attamano hoti, esā yaññassa sampadā.
o davus jaučiamas pasitenkinimas, tai aukojimas yra sėkmingas.

“vītarāgā vītadosā, vītamohā anāsavā.
Kai [gaunantys] nebeturi aistros, nebeturi bjaurėjimosi, nebeturi klydimo, yra be ydingų polinkių,
khettaṃ yaññassa sampannaṃ, saññatā brahmacārayo.
susitvardę, gyvenantys skaistų gyvenimą, tobulas yra laukas aukojimui.

“sayaṃ ācamayitvāna, datvā sakehi pāṇibhi.
Tiems, [kas aukoja prieš tai] nusiprausę, duodami savo rankomis,
attano parato ceso, yañño hoti mahapphalo.
vėliau šis aukojimas neša didžius vaisius.

“evaṃ yajitvā medhāvī, saddho muttena cetasā.
Išmoningasis, tikintisis, tokiu būdu paaukojęs yra laisvo [nuo šykštumo] proto.
abyāpajjaṃ sukhaṃ lokaṃ, paṇḍito upapajjatī”ti.
Tas išmintingasis gimsta laimingame pasaulyje, kur bėdos nekankina.