Dharmos rato pasukimas (Dhammacakkappavattanasuttaṃ, SN V.XXII.ii.1)

Vieną kartą Palaimintasis gyveno Varanasyje Išminčių vietovėje Elnių parke. Tada gi Palaimintasis kreipėsi į vienuolių penketuką:

– Vienuoliai, atsisakęs pasaulietinio gyvenimo neturėtų praktikuoti šių dviejų kraštutinumų. Kokių dviejų? Pasišventimo jusliniams malonumams: tai yra žema, nepadoru, pasaulietiška, nekilminga ir nenaudinga; bei pasišventimo savęs kankinimui: tai yra skausminga, nekilminga, nenaudinga. Šių gi, vienuoliai, dviejų kraštutinumų išvengęs, Tathagata suvokė vidurio kelią, kuris atvėrė akis, suteikė žinojimą, atvedė prie ramybės, tiesioginio pažinimo, tobulo atbudimo, Nirvanos.

Ir kas tai, vienuoliai, per Tathagatos suvoktas vidurinis kelias, kuris atvėrė akis, suteikė žinojimą, atvedė prie ramybės, tiesioginio pažinimo, tobulo atbudimo, Nirvanos? Tai Taurusis aštuonialypis kelias, t. y.: teisingas požiūris, teisingas ketinimas, teisinga kalba, teisingas veiksmas, teisingas pragyvenimo šaltinis, teisinga pastanga, teisingas atidumas ir teisingas susitelkimas. Štai toks tas Tathagatos suvoktas vidurinis kelias, kuris atvėrė akis… tobulo atbudimo, Nirvanos.

O gi, vienuoliai, štai kentėjimo taurioji tiesa: gimimas yra kentėjimas, senėjimas yra kentėjimas, ligos yra kentėjimas, mirtis yra kentėjimas, susidūrimas su tuo, kas nemiela, yra kentėjimas, išsiskyrimas su tuo, kas miela, yra kentėjimas, negavimas to, ko norisi, irgi yra kentėjimas; trumpiau: penkios sankaupos, paveiktos prisirišimo, yra kentėjimas. O gi, vienuoliai, štai kentėjimo priežasties taurioji tiesa: tai yra tas troškimas, kuris veda į pakartotiną būtį, susijęs su džiugesiu ir geismu, siekiantis džiugesio tai šian, tai ten - tai yra juslinių malonumų troškimas, būties troškimas, nebūties troškimas. O gi, vienuoliai, štai kentėjimo išnykimo taurioji tiesa: tai yra to troškimo visiškas nusilpimas ir išnykimas, atmetimas, atsisakymas, išsilavinimas [nuo jo], [jo] nepriėmimas. O gi, vienuoliai, štai kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą, taurioji tiesa: tai Taurusis aštuonialypis kelias, tai yra: teisingas požiūris…teisingas susitelkimas.

Vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus dalykus manyje atsirado toks matymas, supratimas, išmintis, žinojimas ir šviesa: “Tai yra kentėjimo taurioji tiesa.” Vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus… ir šviesa: “Ta gi kentėjimo taurioji tiesa turi būti visiškai suprasta.” Vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus… ir šviesa: “Ta gi kentėjimo taurioji tiesa yra visiškai suprasta.”

Vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus… ir šviesa: “Tai yra kentėjimo priežasties taurioji tiesa.” Vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus… ir šviesa: “Ta kentėjimo priežasties taurioji tiesa turi būti pašalinta.” Vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus… ir šviesa: “Ta kentėjimo priežasties taurioji tiesa yra pašalinta.”

Vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus… ir šviesa: “Tai yra kentėjimo išnykimo taurioji tiesa.” Vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus… ir šviesa: “Ta gi kentėjimo išnykimo taurioji tiesa turi būti pažinta.” Vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus… ir šviesa: “Ta gi kentėjimo išnykimo taurioji tiesa yra pažinta.”

Vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus… ir šviesa: “Tai yra kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą, taurioji tiesa.” Vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus… ir šviesa: “Ta gi kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą, taurioji tiesa turi būti išvystyta.” Vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus… ir šviesa: “Ta gi kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą, taurioji tiesa yra išvystyta.”

Ir iki tol, vienuoliai, kol mano žinojimas ir matymas šių keturių tauriųjų tiesų tokių, kokios jos yra iš tikrųjų, šiais trimis metodais, dvylika būdų, nebuvo visiškai išgrynintas, aš nesiskelbiau pasauliui su jo dievybėmis, su Mara, Brahma, su atsiskyrėlių ir brahmanų karta, su jo valdovais ir [jų] žmonėmis pasiekęs neprilygstamo tobulo atbudimo.

Ir tik tada, vienuoliai, kai mano žinojimas ir matymas šių keturių tauriųjų tiesų tokių, kokios jos yra iš tikrųjų, šiais trimis metodais, dvylika būdų, buvo visiškai išgrynintas, aš paskelbiau pasauliui su jo dievybėmis, su Mara, Brahma, su atsiskyrėlių ir brahmanų karta, su jo valdovais ir [jų] žmonėmis pasiekęs neprilygstamo tobulo atbudimo. Atsirado manyje žinojimas ir matymas: “Įtvirtintas mano išsilaisvinimas, šis gimimas yra paskutinis, nuo šiol nebebus besikartojančios būties.”

Tai pasakė Palaimintasis. Pamalonintas vienuolių penketukas džiaugėsi Palaimintojo kalba.

Bet tuo pat metu, kai buvo duodamas šis išaiškinimas, išdėstymas, gerbiamajam Kondanjai atsivėrė nesuterštas, tyras Dharmos matymas: “Visa tai, kas turi prigimtį atsirasti, turi prigimtį išnykti“.

Ir Palaimintajam pasukus Dharmos ratą žemės dievybės sušuko:

– Varanasyje Išminčių vietovėje Elnių parke Palaimintasis pasuko šį neprilygstamą Dharmos ratą, kurio negali pasukti atgal nei atsiskyrėliai, nei brahmanai, nei dievybės, nei Mara, nei Brahma, nei dar kas nors pasaulyje.

Išgirdę žemės dievybių šauksmą Keturių didžiųjų karalių pasaulio dievybės sušuko:

– Varanasyje Išminčių vietovėje Elnių parke Palaimintasis… nei dar kas nors pasaulyje.

Išgirdę Keturių didžiųjų karalių pasaulio dievybių šauksmą Trisdešimt trijų pasaulio dievybės… Yama pasaulio dievybės…Pasitenkinimo pasaulio dievybės…Kūrimo džiaugsmo pasaulio dievybės… Džiaugsmo kitų kūriniais pasaulio dievybės… Brahmų grupės dievybės sušuko:

– Varanasyje Išminčių vietovėje Elnių parke Palaimintasis pasuko šį neprilygstamą Dharmos ratą, kurio negali pasukti atgal nei atsiskyrėliai, nei brahmanai, nei dievybės, nei Mara, nei Brahma, nei dar kas nors pasaulyje.

Tada gi, tuo pačiu momentu, tą pačią sekundę, tą pačią akimirką šauksmas nukeliavo iki brahmų pasaulio. Ir ši dešimties tūkstančių pasaulių sistema sudribo, sudrebėjo, stipriai suvirpėjo, ir buvo matoma pasaulyje begalinė nuostabi šviesa, pranokstanti dievybių dievišką didingumą.

Ir tada gi Palaimintasis ištarė šiuos iškilmingus žodžius:

– Kondanja tikrai suprato, Kondanja tikrai suprato!

Ir dėl to gerbiamąjį Kondanją pradėjo vadinti Anjasikondanja.

Dhammacakkappavattanasuttaṃ (Dharmos rato pasukimas, SN V.XXII.ii.1)

Ekaṃ samayaṃ bhagavā Vieną kartą Palaimintasis bārāṇasiyaṃ viharati gyveno Varanasyje isipatane Išminčių vietovėje migadāye Elnių parke. Tatra [421] kho bhagavā pañcavaggiyee bhikkhū āmantesi Tada gi Palaimintasis kreipėsi į vienuolių penketuką: “dveme, bhikkhave, antā “Šių dviejų, vienuoliai, kraštutinumų pabbajitena na sevitabbā atsisakęs pasaulietinio gyvenimo neturėtų praktikuoti. Katame dve? Kurių dviejų? Yo cāyaṃ kāmesu kāmasukhallikānuyogo Tai, kas yra pasišventimas jusliniams malonumams: hīno tai yra žema, gammo nepadoru, pothujjaniko pasaulietiška, anariyo nekilminga, anatthasaṃhito nenaudinga; yo cāyaṃ attakilamathānuyogo ir tai, kas yra pasišventimas savęs kankinimui: dukkho tai yra skausminga, anariyo nekilminga, anatthasaṃhito nenaudinga. Ete kho ,bhikkhave, ubho ante anupagamma Šių gi, vienuoliai, dviejų kraštutinumų išvengęs majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā Tathagata suvokė vidurinį kelią, cakkhukaraṇī kuris atvėrė akis, ñāṇakaraṇī suteikė žinojimą, upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati atvedė prie ramybės, tiesioginio pažinimo, tobulo atbudimo, Nirvanos.

“Katamā ca sā, bhikkhave Ir kas tai, vienuoliai, majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā per Tathagatos suvoktas vidurinis kelias, cakkhukaraṇī kuris atvėrė akis, ñāṇakaraṇī suteikė žinojimą, upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati atvedė prie ramybės, tiesioginio pažinimo, tobulo atbudimo, Nirvanos? Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo O tai yra taurusis aštuonialypis kelias, seyyathidaṃ – tai yra: sammādiṭṭhi teisingas požiūris, sammāsaṅkappo teisingas ketinimas, sammāvācā teisinga kalba, sammākammanto teisingas veiksmas, sammāājīvo teisingas pragyvenimo šaltinis, sammāvāyāmo teisinga pastanga, sammāsati teisingas atidumas, sammāsamādhi teisingas susitelkimas. Ayaṃ kho sā, bhikkhave, Štai toks, vienuoliai, majjhimā paṭipadā tathāgatena abhisambuddhā tas Tathagatos suvoktas vidurinis kelias, cakkhukaraṇī kuris atvėrė akis, ñāṇakaraṇī suteikė žinojimą, upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati atvedė prie ramybės, tiesioginio pažinimo, tobulo atbudimo, Nirvanos.

“Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ– O gi, vienuoliai, štai kentėjimo taurioji tiesa: jātipi dukkhā ir gimimas yra kentėjimas, jarāpi dukkhā ir senėjimas yra kentėjimas, byādhipi dukkho ir ligos yra kentėjimas, maraṇampi dukkhaṃ ir mirtis yra kentėjimas, appiyehi sampayogo dukkho susidūrimas su tuo, kas nemiela, yra kentėjimas, piyehi vippayogo dukkho išsiskyrimas su tuo, kas miela, yra kentėjimas, yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ – negavimas to, ko norisi, irgi yra kentėjimas; saṃkhittena pañcupādānakkhandhā [pañcupādānakkhandhāpi (pī. ka.)] dukkhā trumpiau, penkios sankaupos, paveiktos prisirišimo, yra kentėjimas. Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ – O gi, vienuoliai, štai kentėjimo priežasties taurioji tiesa: yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā [ponobhavikā (sī. pī.)] tai yra tas troškimas, kuris veda į pakartotiną būtį, nandirāgasahagatā susijęs su džiugesiu ir geismu, tatratatrābhinandinī siekiantis džiugesio tai šian, tai ten, seyyathidaṃ [seyyathīdaṃ (sī. syā. kaṃ. pī.)] – tai yra: kāmataṇhā juslinių malonumų troškimas, bhavataṇhā būties troškimas, vibhavataṇhā nebūties troškimas. Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ – O gi, vienuoliai, štai kentėjimo išnykimo taurioji tiesa: yo tassāyeva taṇhāya tai yra to troškimo asesavirāganirodho visiškas užgęsimas ir išnykimas, cāgo [jo] atmetimas, paṭinissaggo atsisakymas, mutti išsilavinimas [nuo jo], anālayo [jo] nepriėmimas. Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhagāminī paṭipadā [422] ariyasaccaṃ – O gi, vienuoliai, štai kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą, taurioji tiesa: ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathidaṃ – tai yra taurusis aštuonialypis kelias, tai yra: sammādiṭṭhi…pe… sammāsamādhi teisingas požiūris…teisingas susitelkimas.

“‘Idaṃ dukkhaṃ ariyasacca’nti “Tai yra kentėjimo taurioji tiesa,” - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu toks, vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus dalykus manyje cakkhuṃ udapādi atsirado matymas, ñāṇaṃ udapādi atsirado supratimas, paññā udapādi atsirado išmintis, vijjā udapādi atsirado žinojimas, āloko udapādi atsirado šviesa. ‘Taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññeyya’nti “Ta gi kentėjimo taurioji tiesa turi būti visiškai suprasta,” - me, bhikkhave, pubbe…pe… udapādi toks, vienuoliai apie anksčiau…atsirado šviesa. ‘Taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññāta’nti “Ta gi kentėjimo taurioji tiesa yra visiškai suprasta,” - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu toks, vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus dalykus manyje cakkhuṃ udapādi atsirado matymas, ñāṇaṃ udapādi atsirado supratimas, paññā udapādi atsirado išmintis, vijjā udapādi atsirado žinojimas, āloko udapādi atsirado šviesa.

“‘Idaṃ dukkhasamudayaṃ ariyasacca’nti “Tai yra kentėjimo priežasties taurioji tiesa,“ - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu toks, vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus dalykus manyje cakkhuṃ udapādi atsirado matymas, ñāṇaṃ udapādi atsirado supratimas, paññā udapādi atsirado išmintis, vijjā udapādi atsirado žinojimas, āloko udapādi atsirado šviesa. ‘Taṃ kho panidaṃ dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ pahātabba’nti “Ta kentėjimo priežasties taurioji tiesa turi būti pašalinta,” - me, bhikkhave, pubbe…pe… udapādi taip, vienuoliai apie anksčiau…atsirado. ‘Taṃ kho panidaṃ dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ pahīna’nti “Ta kentėjimo priežasties taurioji tiesa yra pašalinta,” - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu toks, vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus dalykus manyje cakkhuṃ udapādi atsirado matymas, ñāṇaṃ udapādi atsirado supratimas, paññā udapādi atsirado išmintis, vijjā udapādi atsirado žinojimas, āloko udapādi atsirado šviesa.

“‘Idaṃ dukkhanirodhaṃ ariyasacca’nti “Tai yra kentėjimo išnykimo taurioji tiesa,” - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu toks, vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus dalykus manyje cakkhuṃ udapādi atsirado matymas, ñāṇaṃ udapādi atsirado supratimas, paññā udapādi atsirado išmintis, vijjā udapādi atsirado žinojimas, āloko udapādi atsirado šviesa. ‘Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ sacchikātabba’nti “Ta gi kentėjimo išnykimo taurioji tiesa turi būti pažinta,” - me, bhikkhave, pubbe…pe… udapādi taip, vienuoliai apie anksčiau…atsirado. ‘Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ sacchikata’nti “Ta gi kentėjimo išnykimo taurioji tiesa yra pažinta,“ - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu toks, vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus dalykus manyje cakkhuṃ udapādi atsirado matymas, ñāṇaṃ udapādi atsirado supratimas, paññā udapādi atsirado išmintis, vijjā udapādi atsirado žinojimas, āloko udapādi atsirado šviesa.

“‘Idaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasacca’nti “Tai yra kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą, taurioji tiesa,” - me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu toks, vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus dalykus manyje cakkhuṃ udapādi atsirado matymas, ñāṇaṃ udapādi atsirado supratimas, paññā udapādi atsirado išmintis, vijjā udapādi atsirado žinojimas, āloko udapādi atsirado šviesa. Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ bhāvetabba’nti “Ta gi kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą, taurioji tiesa turi būti išvystyta,” - me, bhikkhave, pubbe…pe… udapādi taip, vienuoliai apie anksčiau…atsirado. ‘Taṃ kho panidaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ bhāvita’nti “Ta gi kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą, taurioji tiesa yra išvystyta,” – me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu toks, vienuoliai, apie ankščiau negirdėtus dalykus manyje cakkhuṃ udapādi atsirado matymas, ñāṇaṃ udapādi atsirado supratimas, paññā udapādi atsirado išmintis, vijjā udapādi atsirado žinojimas, āloko udapādi atsirado šviesa.

“Yāvakīvañca me, bhikkhave, imesu catūsu ariyasaccesu Ir iki tol, vienuoliai, kol mano šių keturių tauriųjų tiesų evaṃ tiparivaṭṭaṃ dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ žinojimas ir matymas tokių, kokios jos iš tikrųjų yra, šiais trimis metodais, dvylika būdų na suvisuddhaṃ ahosi nebuvo visiškai išgrynintas, neva tāvāhaṃ, bhikkhave[423], aš, vienuoliai, sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya ‘anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho’ti paccaññāsiṃ[abhisambuddho paccaññāsiṃ (sī. syā. kaṃ.)] nesiskelbiau pasauliui su jo dievybėmis, su Mara, Brahma, su atsiskyrėlių ir brahmanų karta, su jo valdovais ir [jų] žmonėmis pasiekęs neprilygstamo tobulo atbudimo.

“Yato ca kho me, bhikkhave, imesu catūsu ariyasaccesu Ir tik tada, vienuoliai, kai mano šių keturių tauriųjų tiesų evaṃ tiparivaṭṭaṃ dvādasākāraṃ yathābhūtaṃ ñāṇadassanaṃ žinojimas ir matymas tokiių, kokios jos iš tikrųjų yra, šiais trimis metodais, dvylika būdų suvisuddhaṃ ahosi buvo visiškai išgrynintas, athāhaṃ, bhikkhave, aš, vienuoliai, sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya ‘anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddho’ti paccaññāsiṃ paskelbiau pasauliui su jo dievybėmis, su Mara, Brahma, su atsiskyrėlių ir brahmanų karta, su jo valdovais ir [jų] žmonėmis pasiekęs neprilygstamo tobulo prabudimo. Ñāṇañca pana me dassanaṃ udapādi – Atsirado manyje žinojimas ir matymas: ‘akuppā me vimutti [cetovimutti (sī. pī.)] “Įtvirtintas mano išsilaisvinimas [proto išsilavinimas], ayamantimā jāti šis gimimas yra paskutinis, natthidāni punabbhavo’”ti nuo šiol nebebus besikartojančios būties.” Idamavoca bhagavā. Tai pasakė Palaimintasis. Attamanā pañcavaggiyā bhikkhū Pamalonintas vienuolių penketukas bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti džiaugėsi Palaimintojo kalba.

Imasmiñca pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne Bet tuo pat metu, kai buvo duodamas šis išaiškinimas, išdėstymas, āyasmato koṇḍaññassa virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ udapādi – gerbiamajam Kondanjai atsivėrė nesuterštas, tyras Dharmos matymas: “yaṃ kiñci samudayadhammaṃ, sabbaṃ taṃ nirodhadhamma”nti “Visa tai, kas turi prigimtį atsirasti, turi prigimtį išnykti“.

Pavattite ca pana bhagavatā dhammacakke Ir Palaimintajam pasukus Dharmos ratą bhummā devā saddamanussāvesuṃ – žemės dievybės sušuko: “etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ “Varanasyje Išminčių vietovėje Elnių parke Palaimintasis pasuko šį neprilygstamą Dharmos ratą, appaṭivattiyaṃ kurio negali pasukti atgal samaṇena vā brāhmaṇena vā nei atsiskyrėliai, nei brahmanai, devena vā mārena vā nei dievybės, nei Mara, brahmunā vā kenaci vā lokasmi”nti nei Brahma, nei dar kas nors pasaulyje. Bhummānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā Išgirdę žemės dievybių šauksmą cātumahārājikā devā saddamanussāvesuṃ – Keturių didžiųjų karalių pasaulio dievybės sušuko: “etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ “Varanasyje Išminčių vietovėje Elnių parke Palaimintasis pasuko šį neprilygstamą Dharmos ratą, appaṭivattiyaṃ kurio negali pasukti atgal samaṇena vā brāhmaṇena vā nei atsiskyrėliai, nei brahmanai, devena vā mārena vā nei dievybės, nei Mara, brahmunā vā kenaci vā lokasmi”nti nei Brahma, nei dar kas nors pasaulyje.” Cātumahārājikānaṃ devānaṃ saddaṃ sutvā tāvatiṃsā devā Išgirdę Keturių didžiųjų karalių pasaulio dievybių šauksmą Trisdešimt trijų pasaulio dievybės …pe…yāmā devā Yama pasaulio dievybės …pe…tusitā devā Pasitenkinimo pasaulio dievybės…pe… nimmānaratī devā Kūrimo džiaugsmo pasaulio dievybės…pe… paranimmitavasavattī devā Džiaugsmo kitų kūriniais pasaulio dievybės …pe… brahmakāyikā devā saddamanussāvesuṃ – Brahmų grupės dievybės sušuko: “etaṃ bhagavatā bārāṇasiyaṃ isipatane migadāye anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ “Varanasyje Išminčių vietovėje Elnių parke Palaimintasis pasuko šį neprilygstamą Dharmos ratą, appaṭivattiyaṃ kurio negali pasukti atgal samaṇena vā brāhmaṇena vā nei atsiskyrėliai, nei brahmanai, devena vā mārena vā nei dievybės, nei Mara, brahmunā vā kenaci vā lokasmi”nti nei Brahma, nei dar kas nors pasaulyje.”


Itiha tena khaṇena Tada gi, tuo pačiu momentu, (tena layena tą pačią sekundę) [( ) natthi (sī. syā. kaṃ.)] tena muhuttena tą pačią akimirką yāva brahmalokā saddo abbhuggacchi šauksmas nukeliavo iki brahmų pasaulio. Ayañca dasasahassilokadhātu Ir ši dešimties tūkstančių pasaulių sistema saṅkampi sudribo, sampakampi sudrebėjo, sampavedhi stipriai suvirpėjo, appamāṇo ca uḷāro obhāso loke pāturahosi, ir buvo matoma pasaulyje begalinė nuostabi šviesa, atikkamma devānaṃ devānubhāvanti pranokstanti dievybių dievišką didingumą.

Atha kho bhagavā Ir tada gi Palaimintasis imaṃ udānaṃ udānesi – ištarė šiuos iškilmingus žodžius: “aññāsi vata, bho, koṇḍañño “Kondanja tikrai suprato, aññāsi vata, bho, koṇḍañño”ti Kondanja tikrai suprato!” Iti hidaṃ āyasmato koṇḍaññassa Ir dėl to gerbiamąjį Kondanją ‘aññāsikoṇḍañño’ tveva nāmaṃ ahosīti pradėjo vadinti Anjasikondanja.