Varge (Duggatasuttaṃ, SN II.IV.ii.1)

Vieną kartą Palaimintasis buvo apsistojęs Savathėje. Tada gi Palaimintasis kreipėsi į vienuolius:

– Vienuoliai!

– Garbusis! – atsakė Palaimintajam vienuoliai.

Palaimintasis štai ką pasakė:

– Vienuoliai, neįsivaizduojama [kada buvo] šios samsaros pradžia. Neįmanoma nurodyti praeityje būtybių, trikdomų nežinojimo, esančių troškimo saituose, lakstančių, klajojančių ratais pradžią. Vienuoliai, kai pamatysite kažką varge, kažką luošą, turėtumėte prieiti prie tokios išvados: „Aš gi taip pat per šį labai ilgą laiką esu tai patyręs.“ Dėl ko taip yra… {žr. SN II.IV.i.1} … ir to, vienuoliai, tikrai jau pakanka nusivilti visais sąlygotais dalykais, užgesinti potraukį [prie jų], išsilaisvinti [nuo jų].

Duggatasuttaṃ (Varge, SN II.IV.ii.1)

134. Ekaṃ samayaṃ bhagavā Vieną kartą Palaimintasis sāvatthiyaṃ viharati. buvo apsistojęs Savathėje. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi – Tada gi Palaimintasis kreipėsi į vienuolius: „bhikkhavo”ti. „Vienuoliai!“ „Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. „Garbusis!“, atsakė Palaimintajam vienuoliai. Bhagavā etadavoca – Palaimintasis štai ką pasakė: „anamataggoyaṃ, bhikkhave, saṃsāro. „Vienuoliai, neįsivaizduojama [kada buvo] šios samsaros pradžia. Pubbā koṭi na paññāyati Neįmanoma nurodyti praeityje pradžią avijjānīvaraṇānaṃ sattānaṃ būtybių, trikdomų nežinojimo, taṇhāsaṃyojanānaṃ esančių troškimo saituose, sandhāvataṃ saṃsarataṃ. lakstančių, klajojančių ratais. Yaṃ, bhikkhave, passeyyātha Vienuoliai, kai pamatysite kažką duggataṃ durūpetaṃ varge, kažką luošą, niṭṭhamettha gantabbaṃ – turėtumėte prieiti prie tokios išvados: ‘amhehipi evarūpaṃ paccanubhūtaṃ „Aš gi taip esu patyręs tokį būvį iminā dīghena addhunā’ti. per šį labai ilgą laiką.“ Taṃ kissa hetu…pe… Dėl ko taip yra… {žr. SN II.IV.i.1}yāvañcidaṃ, bhikkhave, ir to, vienuoliai, tikrai jau alameva sabbasaṅkhāresu nibbindituṃ pakanka nusivilti visais sąlygotais dalykais, alaṃ virajjituṃ alaṃ vimuccitu”nti. pakanka užgesinti potraukį [prie jų], pakanka tam, kad išsilaisvinti [nuo jų].