Himalajai (Himavantasuttaṃ, SN V.II.i.1)

Savathėje. „Vienuoliai, palaikomi kalnų karaliaus – Himalajų – Nagai brandina kūną, kaupiasi jėgas, o ten subrandinę kūną, prisikaupę jėgų, paneria į mažą tvenkinį; panėrę į mažą tvenkinį, paneria į didelį tvenkinį; panėrę į didelį tvenkinį, paneria į mažą upę; panėrę į mažą upę, paneria į didelę upę; panėrę į didelę upę, paneria į didį vandenyną; ten jų kūnas pasiekia didumą, visišką išsivystymą. Lygiai gi, vienuoliai, taip, palaikomas dorovės, įsitvirtinęs joje, vienuolis ugdydamas, puoselėdamas septynis nušvitimo veiksnius, pasiekia didumą, visišką išsivystymą Dhammoje. Ir kaip, vienuoliai, palaikomas dorovės, įsitvirtinęs joje, vienuolis ugdydamas, puoselėdamas septynis nušvitimo veiksnius, pasiekia didumą, visišką išsivystymą Dhammoje? Štai vienuolis ugdo atidos nušvitimo veiksnį, palaikomą atsiskyrimo, potraukio užgesimo, [teršalų] išnykimo, brandinantį paleidimą; ugdo reiškinių tyrinėjimo nušvitimo veiksnį… ugdo uolumo nušvitimo veiksnį… ugdo žavėjimоsi nušvitimo veiksnį… ugdo ramybės nušvitimo veiksnį… ugdo sutelkties nušvitimo veiksnį… ugdo lygiažiūros nušvitimo veiksnį, palaikomą atsiskyrimo, potraukio užgesimo, [teršalų] išnykimo, brandinantį paleidimą. Štai taip, vienuoliai, palaikomas dorovės, įsitvirtinęs joje, vienuolis ugdydamas,puoselėdamas septynis nušvitimo veiksnius, pasiekia didumą, visišką išsivystymą Dhammoje.”

Himavantasuttaṃ (Himalajai, SN V.II.i.1)

182. Sāvatthinidānaṃ[63]. Savathėje. “Seyyathāpi, bhikkhave, “Panašiai, vienuoliai, kaip himavantaṃ pabbatarājānaṃ nissāya nāgā palaikomi kalnų karaliaus - Himalajų – Nagai kāyaṃ vaḍḍhenti, balaṃ gāhenti; brandina kūną, kaupiasi jėgas, te tattha kāyaṃ vaḍḍhetvā balaṃ gāhetvā jie ten subrandinę kūną, prisikaupę jėgų, kusobbhe otaranti, paneria į mažą tvenkinį; kusobbhe otaritvā mahāsobbhe otaranti, panėrę į mažą tvenkinį, paneria į didelį tvenkinį; mahāsobbhe otaritvā kunnadiyo otaranti, panėrę į didelį tvenkinį, paneria į mažą upę; kunnadiyo otaritvā mahānadiyo otaranti, panėrę į mažą upę, paneria į didelę upę; mahānadiyo otaritvā mahāsamuddasāgaraṃ otaranti; panėrę į didelę upę, paneria į didį vandenyną; te tattha mahantattaṃ vepullattaṃ āpajjanti kāyena; ten jų kūnas pasiekia didumą, visišką išsivystymą. evameva kho, bhikkhave, Lygiai gi, vienuoliai, taip, bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya palaikomas dorovės, įsitvirtinęs dorovėje, vienuolis, satta bojjhaṅge bhāvento ugdydamas septynis nušvitimo veiksnius, satta bojjhaṅge bahulīkaronto puoselėdamas septynis nušvitimo veiksnius, mahantattaṃ vepullattaṃ pāpuṇāti dhammesu. pasiekia didumą, visišką išsivystymą Dhammoje. Kathañca, bhikkhave, Ir kaip, vienuoliai, bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya palaikomas dorovės, įsitvirtinęs dorovėje, vienuolis, satta bojjhaṅge bhāvento ugdydamas septynis nušvitimo veiksnius, satta bojjhaṅge bahulīkaronto puoselėdamas septynis nušvitimo veiksnius, mahantattaṃ vepullattaṃ pāpuṇāti dhammesūti? pasiekia didumą, visišką išsivystymą Dhammoje? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis satisambojjhaṅgaṃ bhāveti ugdo atidos nušvitimo veiksnį vivekanissitaṃ virāganissitaṃ palaikomą atsiskyrimo, palaikomą potraukio užgesimo, nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ; palaikomą [teršalų] išnykimo, brandinantį paleidimą; dhammavicayasambojjhaṅgaṃ [64] bhāveti…pe… ugdo reiškinių tyrinėjimo nušvitimo veiksnį… vīriyasambojjhaṅgaṃ bhāveti…pe… ugdo uolumo nušvitimo veiksnį… pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti…pe… ugdo žavėjimosi nušvitimo veiksnį… passaddhisambojjhaṅgaṃ bhāveti…pe… ugdo ramybės nušvitimo veiksnį… samādhisambojjhaṅgaṃ bhāveti…pe… ugdo sutelkties nušvitimo veiksnį… upekkhāsambojjhaṅgaṃ bhāveti ugdo lygiažiūros nušvitimo veiksnį vivekanissitaṃ virāganissitaṃ palaikomą atsiskyrimo, palaikomą potraukio užgesimo, nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ. palaikomą [teršalų] išnykimo, subrandinantį paleidimą. Evaṃ kho, bhikkhave, Štai taip, vienuoliai, bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya palaikomas dorovės, įsitvirtinęs dorovėje, vienuolis, satta bojjhaṅge bhāvento ugdydamas septynis nušvitimo veiksnius, satta bojjhaṅge bahulīkaronto puoselėdamas septynis nušvitimo veiksnius, mahantattaṃ vepullattaṃ pāpuṇāti dhammesū”ti. pasiekia didumą, visišką išsivystymą Dharmoje.”