Himalajai (Himavantasuttaṃ, SN V.II.i.1)

Savathėje. “Vienuoliai, palaikomi kalnų karaliaus – Himalajų – Nagai brandina kūną, kaupiasi jėgas, o ten subrandinę kūną, prisikaupę jėgų, paneria į mažą tvenkinį; panėrę į mažą tvenkinį, paneria į didelį tvenkinį; panėrę į didelį tvenkinį, paneria į mažą upę; panėrę į mažą upę, paneria į didelę upę; panėrę į didelę upę, paneria į didį vandenyną; ten jų kūnas pasiekia didumą, visišką išsivystymą. Lygiai gi, vienuoliai, taip, palaikomas dorovės, įsitvirtinęs joje, vienuolis lavindamas, ugdydamas septynis atbudimo veiksnius, pasiekia didumą, visišką išsivystymą Dharmoje. Ir kaip, vienuoliai, palaikomas dorovės, įsitvirtinęs joje, vienuolis lavindamas, ugdydamas septynis atbudimo veiksnius, pasiekia didumą, visišką išsivystymą Dharmoje? Štai vienuolis lavina atidumo atbudimo veiksnį, palaikomą atsiskyrimo, potraukio užgesimo, [teršalų] išnykimo, subrandinantį paleidimą; lavina reiškinių tyrinėjimo atbudimo veiksnį… lavina pastangos atbudimo veiksnį… lavina gėrėjimosi atbudimo veiksnį… lavina ramybės atbudimo veiksnį… lavina susitelkimo atbudimo veiksnį… lavina lygiažiūros atbudimo veiksnį, palaikomą atsiskyrimo, potraukio užgesimo, [teršalų] išnykimo, subrandinantį paleidimą. Štai taip, vienuoliai, palaikomas dorovės, įsitvirtinęs joje, vienuolis lavindamas, ugdydamas septynis atbudimo veiksnius, pasiekia didumą, visišką išsivystymą Dharmoje.”

Himavantasuttaṃ (Himalajai, SN V.II.i.1)

182. Sāvatthinidānaṃ[63]. Savathėje. “Seyyathāpi, bhikkhave, “Panašiai, vienuoliai, kaip himavantaṃ pabbatarājānaṃ nissāya nāgā palaikomi kalnų karaliaus - Himalajų – Nagai kāyaṃ vaḍḍhenti, balaṃ gāhenti; brandina kūną, kaupiasi jėgas, te tattha kāyaṃ vaḍḍhetvā balaṃ gāhetvā jie ten subrandinę kūną, prisikaupę jėgų, kusobbhe otaranti, paneria į mažą tvenkinį; kusobbhe otaritvā mahāsobbhe otaranti, panėrę į mažą tvenkinį, paneria į didelį tvenkinį; mahāsobbhe otaritvā kunnadiyo otaranti, panėrę į didelį tvenkinį, paneria į mažą upę; kunnadiyo otaritvā mahānadiyo otaranti, panėrę į mažą upę, paneria į didelę upę; mahānadiyo otaritvā mahāsamuddasāgaraṃ otaranti; panėrę į didelę upę, paneria į didį vandenyną; te tattha mahantattaṃ vepullattaṃ āpajjanti kāyena; ten jų kūnas pasiekia didumą, visišką išsivystymą. evameva kho, bhikkhave, Lygiai gi, vienuoliai, taip, bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya palaikomas dorovės, įsitvirtinęs dorovėje, vienuolis, satta bojjhaṅge bhāvento lavindamas septynis atbudimo veiksnius, satta bojjhaṅge bahulīkaronto ugdydamas septynis atbudimo veiksnius, mahantattaṃ vepullattaṃ pāpuṇāti dhammesu. pasiekia didumą, visišką išsivystymą Dharmoje. Kathañca, bhikkhave, Ir kaip, vienuoliai, bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya palaikomas dorovės, įsitvirtinęs dorovėje, vienuolis, satta bojjhaṅge bhāvento lavindamas septynis atbudimo veiksnius, satta bojjhaṅge bahulīkaronto ugdydamas septynis atbudimo veiksnius, mahantattaṃ vepullattaṃ pāpuṇāti dhammesūti? pasiekia didumą, visišką išsivystymą Dharmoje? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis satisambojjhaṅgaṃ bhāveti lavina atidumo atbudimo veiksnį vivekanissitaṃ virāganissitaṃ palaikomą atsiskyrimo, palaikomą potraukio užgesimo, nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ; palaikomą [teršalų] išnykimo, subrandinantį paleidimą; dhammavicayasambojjhaṅgaṃ [64] bhāveti…pe… lavina reiškinių tyrinėjimo atbudimo veiksnį… vīriyasambojjhaṅgaṃ bhāveti…pe… lavina pastangos atbudimo veiksnį… pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti…pe… lavina gėrėjimosi atbudimo veiksnį… passaddhisambojjhaṅgaṃ bhāveti…pe… lavina ramybės atbudimo veiksnį… samādhisambojjhaṅgaṃ bhāveti…pe… lavina susitelkimo atbudimo veiksnį… upekkhāsambojjhaṅgaṃ bhāveti lavina lygiažiūros atbudimo veiksnį vivekanissitaṃ virāganissitaṃ palaikomą atsiskyrimo, palaikomą potraukio užgesimo, nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ. palaikomą [teršalų] išnykimo, subrandinantį paleidimą. Evaṃ kho, bhikkhave, Štai taip, vienuoliai, bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya palaikomas dorovės, įsitvirtinęs dorovėje, vienuolis, satta bojjhaṅge bhāvento lavindamas septynis atbudimo veiksnius, satta bojjhaṅge bahulīkaronto ugdydamas septynis atbudimo veiksnius, mahantattaṃ vepullattaṃ pāpuṇāti dhammesū”ti. pasiekia didumą, visišką išsivystymą Dharmoje.”