Duodantis ką? (kiṃdadasuttaṃ, SN I.I.v.2)

[Deva paklausė:]

Duodantis ką duoda stiprumą?
Duodantis ką duoda gražumą?
Duodantis ką duoda patogumą?
Duodantis ką duoda regėjimą?
Kas yra duodantis viską?
Tai paklaustas, pasakyk man.

[Buda atsakė:]

Duodantis maistą duoda stiprumą,
Duodantis rūbą duoda gražumą,
Padedantis keliauti duoda patogumą,
Duodantis žibintą duoda regėjimą,
Duoda viską duodantis būstą,
Nemirtingumą duoda mokantis Dharmos.

Kiṃdadasuttaṃ (Duodantis ką?)

“kiṃdado balado hoti, kiṃdado hoti vaṇṇado
Duodantis ką duoda stiprumą? Duodantis ką duoda gražumą?
kiṃdado sukhado hoti, kiṃdado hoti cakkhudo
Duodantis ką duoda patogumą? Duodantis ką duoda regėjimą?
ko ca sabbadado hoti, taṃ me akkhāhi pucchito”ti
Kas yra duodantis viską? Tai paklaustas, pasakyk man.
“annado balado hoti, vatthado hoti vaṇṇado
Duodantis maistą duoda stiprumą, duodantis rūbą duoda gražumą.
yānado sukhado hoti, dīpado hoti cakkhudo
Padedantis keliauti duoda patogumą, duodantis žibintą duoda regėjimą.
“so ca sabbadado hoti, yo dadāti upassayaṃ
Duoda viską duodantis būstą.
amataṃ dado ca so hoti, yo dhammamanusāsatī”ti.
Nemirtingumą duoda mokantis Dharmos.