Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ (Keturi atidumo įsteigimai, DN 19)

Cittānupassanā
Proto kontempliacija

381. ‘‘Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu Ir kaipgi, vienuoliai, vienuolis citte cittānupassī viharati? gyvena proto atžvilgiu kontempliuodamas protą? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis sarāgaṃ vā cittaṃ ‘sarāgaṃ citta’nti pajānāti, protą su geiduliu žino kaip “protas su geiduliu” vītarāgaṃ vā cittaṃ ‘vītarāgaṃ citta’nti pajānāti, protą be geidulio žino kaip “protas be geidulio”, sadosaṃ vā cittaṃ ‘sadosaṃ citta’nti pajānāti, protą su bjaurėjimusi žino kaip “protas su bjaurėjimusi”, vītadosaṃ vā cittaṃ ‘vītadosaṃ citta’nti pajānāti, protą be bjaurėjimosi žino kaip “protas be bjaurėjimosi”, samohaṃ vā cittaṃ ‘samohaṃ citta’nti pajānāti, protą su nežinojimu žino kaip “protas su nežinojimu”, vītamohaṃ vā cittaṃ ‘vītamohaṃ citta’nti pajānāti, protą be nežinojimo žino kaip “protas be nežinojimo”, saṅkhittaṃ vā cittaṃ ‘saṅkhittaṃ citta’nti pajānāti, susitraukusi protą žino kaip “susitraukęs protas”, vikkhittaṃ vā cittaṃ ‘vikkhittaṃ citta’nti pajānāti, nesusitraukusi protą žino kaip “nesusitraukęs protas”, mahaggataṃ vā cittaṃ ‘mahaggataṃ citta’nti pajānāti, išsiplėtusi protą žino kaip “išsiplėtęs protas”, amahaggataṃ vā cittaṃ ‘amahaggataṃ citta’nti pajānāti, neišsiplėtusi protą žino kaip “neišsiplėtęs protas”, sauttaraṃ vā cittaṃ ‘sauttaraṃ citta’nti pajānāti, pralenkiamą protą žino kaip “pralenkiamas protas”, anuttaraṃ vā cittaṃ ‘anuttaraṃ citta’nti pajānāti, nepralenkiamą protą žino kaip “nepralenkiamas protas”, samāhitaṃ vā cittaṃ ‘samāhitaṃ citta’nti pajānāti, sutelktą protą žino kaip “sutelktas protas”, asamāhitaṃ vā cittaṃ ‘asamāhitaṃ citta’nti pajānāti, nesutelktą protą žino kaip “nesutelktas protas”, vimuttaṃ vā cittaṃ ‘vimuttaṃ citta’nti pajānāti, išsilaisvinusį protą žino kaip “išsilaisvinęs protas”, avimuttaṃ vā cittaṃ ‘avimuttaṃ citta’nti pajānāti. neišsilaisvinusį protą žino kaip “neišsilaisvinęs protas”. Iti ajjhattaṃ vā citte cittānupassī viharati, Taip, jis proto atžvilgiu būna stebintis protą viduje, bahiddhā vā citte cittānupassī viharati, arba proto atžvilgiu būna stebintis protą išorėje, ajjhattabahiddhā vā citte cittānupassī viharati. arba proto atžvilgiu būna stebintis protą viduje ir išorėje. Samudayadhammānupassī vā cittasmiṃ viharati, Jis stebi atsiradimo prigimtį proto atžvilgiu, vayadhammānupassī vā cittasmiṃ viharati, arba stebi irimo prigimtį proto atžvilgiu, samudayavayadhammānupassī vā cittasmiṃ viharati, arba stebi atsiradimo ir irimo prigimtį proto atžvilgiu. ‘atthi citta’ nti vā panassa Arba “yra protas“ jame sati paccupaṭṭhitā hoti yra įsteigtas atidumas, yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya, toks, kad to pakanka žinojimui ir besitęsiančiam atidumui. anissito ca viharati, Jis būna nepriklausomas na ca kiñci loke upādiyati. ir pasaulyje prie nieko neprisiriša. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu Taip irgi, vienuoliai, vienuolis citte cittānupassī viharati. gyvena proto atžvilgiu kontempliuodamas protą.

Dhammānupassanā nīvaraṇapabbaṃ
Reiškinių kontempliacija, kliūčių skyrius

382. ‘‘Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu Ir kaipgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati? gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas reiškinius? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu. gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas penkių kliūčių reiškinius. Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu Ir kaipgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu? gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas penkių kliūčių reiškinius?

‘‘Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis santaṃ vā ajjhattaṃ kāmacchandaṃ viduje esant jusliniam troškimui, ‘atthi me ajjhattaṃ kāmacchando’ ti pajānāti, žino „mano viduje yra juslinis troškimas”, asantaṃ vā ajjhattaṃ kāmacchandaṃ arba viduje nesant jusliniam troškimui ‘natthi me ajjhattaṃ kāmacchando’ ti pajānāti, žino „mano viduje nėra juslinio troškimo“, yathā ca anuppannassa kāmacchandassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs juslinis troškimas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa kāmacchandassa pahānaṃ hoti ir kaip pašalinmas atsiradęs juslinis troškimas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa kāmacchandassa āyatiṃ anuppādo hoti ir kaip nebeatsiranda pašalintas juslinis troškimas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ byāpādaṃ Viduje esant piktavališkumui, ‘atthi me ajjhattaṃ byāpādo’ ti pajānāti, jis žino „mano viduje yra piktavališkumas”, asantaṃ vā ajjhattaṃ byāpādaṃ arba viduje nesant piktavališkumui, ‘natthi me ajjhattaṃ byāpādo’ ti pajānāti, žino „mano viduje nėra piktavališkumo“, yathā ca anuppannassa byāpādassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs piktavališkumui, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa byāpādassa pahānaṃ ir kaip pašalinmas atsiradęs piktavališkumas, hoti tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa byāpādassa āyatiṃ anuppādo hoti ir kaip nebeatsiranda pašalintas piktavališkumas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ thinamiddhaṃ Viduje esant tinguliui ir apsnūdimui, ‘atthi me ajjhattaṃ thinamiddha’ nti pajānāti, jis žino „mano viduje yra tingulys ir apsnūdimas”, asantaṃ vā ajjhattaṃ arba viduje nesant tinguliui ir apsnūdimui, ‘natthi me ajjhattaṃ thinamiddha’ nti pajānāti, žino „mano viduje nėra tingulio ir apsnūdimo“, yathā ca anuppannassa thinamiddhassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs tingulys ir apsnūdimas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa thinamiddhassa pahānaṃ hoti ir kaip pašalinmas atsiradęs tingulys ir apsnūdimas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa thinamiddhassa āyatiṃ anuppādo ir kaip nebeatsiranda pašalintas tingulys ir apsnūdimas, hoti tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ uddhaccakukkuccaṃ Viduje esant jaudinimuisi ir nerimavimui ‘atthi me ajjhattaṃ uddhaccakukkucca’ nti pajānāti, jis žino „mano viduje yra jaudinimasis ir nerimavimas”, asantaṃ vā ajjhattaṃ uddhaccakukkuccaṃ arba viduje nesant jaudinimuisi ir nerimavimui, ‘natthi me ajjhattaṃ uddhaccakukkucca’ nti pajānāti, žino „mano viduje nėra jaudinimosi ir nerimavimo“, yathā ca anuppannassa uddhaccakukkuccassa uppādo hoti ir kaip atsiranda neatsiradęs jaudinimasis ir nerimavimas tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa uddhaccakukkuccassa pahānaṃ hoti ir kaip pašalinmas atsiradęs jaudinimasis ir nerimavimas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa uddhaccakukkuccassa āyatiṃ anuppādo ir kaip nebeatsiranda pašalintas jaudinimasis ir nerimavimas, hoti tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ vicikicchaṃ Viduje esant abejonei, ‘atthi me ajjhattaṃ vicikicchā’ ti pajānāti, jis žino „mano viduje yra abejonė”, asantaṃ vā ajjhattaṃ vicikicchaṃ arba viduje nesant abejonei, ‘natthi me ajjhattaṃ vicikicchā’ ti pajānāti, žino „mano viduje nėra abejonės“, yathā ca anuppannāya vicikicchāya uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradusi abejonė, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannāya vicikicchāya pahānaṃ hoti tañca ir kaip pašalinma atsiradusi abejonė, pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnāya vicikicchāya āyatiṃ anuppādo hoti ir kaip nebeatsiranda pašalinta abejonė, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati, Taip, jis reiškinių atžvilgiu būna stebintis reiškinius viduje, bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, arba reiškinių atžvilgiu būna stebintis reiškinius išorėje, ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati arba reiškinių atžvilgiu būna stebintis reiškinius viduje ir išorėje. samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, Jis stebi atsiradimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, arba stebi irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati arba stebi atsiradimo ir irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, ‘atthi dhammā’ ti vā panassa Arba “yra reiškiniai“ jame sati paccupaṭṭhitā hoti yra įsteigtas atidumas, yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya, toks, kad to pakanka žinojimui ir besitęsiančiam atidumui. anissito ca viharati, Jis būna nepriklausomas na ca kiñci loke upādiyati. ir pasaulyje prie nieko neprisiriša. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu Taip irgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu. gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas penkių kliūčių reiškinius.

Dhammānupassanā khandhapabbaṃ
Reiškinių kontempliacija,komponentų skyrius

383. ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu Ir vėlgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu upādānakkhandhesu. gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas penkių prisirišimo komponentų reiškinius. Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu Ir kaipgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu upādānakkhandhesu? gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas penkių kliūčių reiškinius? Idha, bhikkhave, bhikkhu – Štai, vienuoliai, vienuolis [žino]: ‘iti rūpaṃ, “Tai yra materija, iti rūpassa samudayo, tai materijos atsiradimas, iti rūpassa atthaṅgamo; tai materijos išnykimas; iti vedanā, tai yra jausmas, iti vedanāya samudayo, tai jausmo atsiradimas, iti vedanāya atthaṅgamo; tai jausmo išnykimas; iti saññā, tai yra suvokimas, iti saññāya samudayo, tai suvokimo atsiradimas, iti saññāya atthaṅgamo; tai suvokimo išnykimas; iti saṅkhārā, tai yra proto dariniai, iti saṅkhārānaṃ samudayo, tai proto darinių atsiradimas, iti saṅkhārānaṃ atthaṅgamo, tai proto darinių išnykimas; iti viññāṇaṃ, tai yra sąmonė, iti viññāṇassa samudayo, tai sąmonės atsiradimas, iti viññāṇassa atthaṅgamo’ ti, tai sąmonės išnykimas”. iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati, Taip, jis reiškinių atžvilgiu būna stebintis reiškinius viduje, bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, arba reiškinių atžvilgiu būna stebintis reiškinius išorėje, ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati arba reiškinių atžvilgiu būna stebintis reiškinius viduje ir išorėje. samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, Jis stebi atsiradimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, arba stebi irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati arba stebi atsiradimo ir irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, ‘atthi dhammā’ ti vā panassa Arba “yra reiškiniai“ jame sati paccupaṭṭhitā hoti yra įsteigtas atidumas, yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya, toks, kad to pakanka žinojimui ir besitęsiančiam atidumui. anissito ca viharati, Jis būna nepriklausomas na ca kiñci loke upādiyati. ir pasaulyje prie nieko neprisiriša. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu Taip irgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu upādānakkhandhesu. gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas penkių prisirišimo komponentų reiškinius.

Dhammānupassanā āyatanapabbaṃ
Reiškinių kontempliacija, jautimo pagrindų skyrius

384. ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu Ir vėlgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu. gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas šešių jautimo pagrindų reiškinius. Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu Ir kaipgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu? gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas šešių jautimo pagrindų reiškinius? ‘‘Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis cakkhuñca pajānāti, žino akį, rūpe ca pajānāti, ir žino materiją, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ ir tą saitą, kuris atsiranda dėl šių dviejų tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs saitas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ ir kaip pašalinamas atsiradęs saitas, hoti tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo ir kaip nebeatsiranda pašalintas saitas, hoti tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Sotañca pajānāti, Jis žino ausį, sadde ca pajānāti, ir žino garsą, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ ir tą saitą, kuris atsiranda dėl šių dviejų tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs saitas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ ir kaip pašalinamas atsiradęs saitas, hoti tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo ir kaip nebeatsiranda pašalintas saitas, hoti tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Ghānañca pajānāti, Jis žino nosį, gandhe ca pajānāti, ir žino kvapą, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ ir tą saitą, kuris atsiranda dėl šių dviejų tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs saitas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ ir kaip pašalinamas atsiradęs saitas, hoti tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo ir kaip nebeatsiranda pašalintas saitas, hoti tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Jivhañca pajānāti, Jis žino liežuvį, rase ca pajānāti, ir žino skonį, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ ir tą saitą, kuris atsiranda dėl šių dviejų tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs saitas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ ir kaip pašalinamas atsiradęs saitas, hoti tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo ir kaip nebeatsiranda pašalintas saitas, hoti tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Kāyañca pajānāti, Jis žino kūną, phoṭṭhabbe ca pajānāti, ir žino kūnu juntamą, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ ir tą saitą, kuris atsiranda dėl šių dviejų tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs saitas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ ir kaip pašalinamas atsiradęs saitas, hoti tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo ir kaip nebeatsiranda pašalintas saitas, hoti tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Manañca pajānāti, Jis žino protą, dhamme ca pajānāti, ir proto objektus, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ ir tą saitą, kuris atsiranda dėl šių dviejų tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs saitas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ ir kaip pašalinamas atsiradęs saitas, hoti tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo ir kaip nebeatsiranda pašalintas saitas, hoti tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati, Taip, jis reiškinių atžvilgiu būna stebintis reiškinius viduje, bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, arba reiškinių atžvilgiu būna stebintis reiškinius išorėje, ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati arba reiškinių atžvilgiu būna stebintis reiškinius viduje ir išorėje. samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, Jis stebi atsiradimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, arba stebi irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati arba stebi atsiradimo ir irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, ‘atthi dhammā’ ti vā panassa Arba “yra reiškiniai“ jame sati paccupaṭṭhitā hoti yra įsteigtas atidumas, yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya, toks, kad to pakanka žinojimui ir besitęsiančiam atidumui. anissito ca viharati, Jis būna nepriklausomas na ca kiñci loke upādiyati. ir pasaulyje prie nieko neprisiriša. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu Taip irgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu. gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas šešių jautimo pagrindų reiškinius.

Dhammānupassanā bojjhaṅgapabbaṃ
Reiškinių kontempliacija, septynių atbudimo veiksnių skyrius

385. ‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu Ir vėlgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati sattasu bojjhaṅgesu. gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas septynių atbudimo veiksnių reiškinius. Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu Ir kaipgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati sattasu bojjhaṅgesu? gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas septynių atbudimo veiksnių reiškinius? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis santaṃ vā ajjhattaṃ satisambojjhaṅgaṃ viduje esant atidumo atbudimo veiksniui, ‘atthi me ajjhattaṃ satisambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino “mano viduje yra atidumo atbudimo veiksnys”, asantaṃ vā ajjhattaṃ satisambojjhaṅgaṃ arba viduje nesant atidumo atbudimo veiksniui, ‘natthi me ajjhattaṃ satisambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino “mano viduje nėra atidumo atbudimo veiksnio”, yathā ca anuppannassa satisambojjhaṅgassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs atidumo atbudimo veiksnys, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa satisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti ir kaip atsiradęs atidumo atbudimo veiksnys yra vystomas ir ištobulinamas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ dhammavicayasambojjhaṅgaṃ Viduje esant reiškinių tyrinėjimo atbudimo veiksniui, ‘atthi me ajjhattaṃ dhammavicayasambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino “mano viduje yra reiškinių tyrinėjimo atbudimo veiksnys”, asantaṃ vā ajjhattaṃ dhammavicayasambojjhaṅgaṃ arba viduje nesant reiškinių tyrinėjimo atbudimo veiksniui, ‘natthi me ajjhattaṃ dhammavicayasambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino “mano viduje nėra reiškinių tyrinėjimo atbudimo veiksnio”, yathā ca anuppannassa dhammavicayasambojjhaṅgassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs reiškinių tyrinėjimo atbudimo veiksnys, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa dhammavicayasambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti ir kaip atsiradęs reiškinių tyrinėjimo atbudimo veiksnys yra vystomas ir ištobulinamas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ vīriyasambojjhaṅgaṃ Viduje esant pastangos atbudimo veiksniui, ‘atthi me ajjhattaṃ vīriyasambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino “mano viduje yra pastangos atbudimo veiksnys”, asantaṃ vā ajjhattaṃ vīriyasambojjhaṅgaṃ arba viduje nesant pastangos atbudimo veiksniui, ‘natthi me ajjhattaṃ vīriyasambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino “mano viduje nėra pastangos atbudimo veiksnio”, yathā ca anuppannassa vīriyasambojjhaṅgassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs pastangos atbudimo veiksnys, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa vīriyasambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti ir kaip atsiradęs pastangos atbudimo veiksnys yra vystomas ir ištobulinamas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ pītisambojjhaṅgaṃ Viduje esant gėrėjimosi atbudimo veiksniui, ‘atthi me ajjhattaṃ pītisambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino “mano viduje yra gėrėjimosi atbudimo veiksnys”, asantaṃ vā ajjhattaṃ pītisambojjhaṅgaṃ arba viduje nesant gėrėjimosi atbudimo veiksniui, ‘natthi me ajjhattaṃ pītisambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino “mano viduje nėra gėrėjimosi atbudimo veiksnio”, yathā ca anuppannassa pītisambojjhaṅgassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs gėrėjimosi atbudimo veiksnys, tañca pajānāti, yathā ca uppannassa pītisambojjhaṅgassa bhāvanāya jis taip pat žino, pāripūrī hoti ir kaip atsiradęs gėrėjimosi atbudimo veiksnys yra vystomas ir ištobulinamas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ passaddhisambojjhaṅgaṃ Viduje esant ramybės atbudimo veiksniui, ‘atthi me ajjhattaṃ passaddhisambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino “mano viduje yra ramybės atbudimo veiksnys”, asantaṃ vā ajjhattaṃ passaddhisambojjhaṅgaṃ arba viduje nesant ramybės atbudimo veiksniui, ‘natthi me ajjhattaṃ passaddhisambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino “mano viduje nėra ramybės atbudimo veiksnio”, yathā ca anuppannassa passaddhisambojjhaṅgassa uppādo ir kaip atsiranda dar neatsiradęs ramybės atbudimo veiksnys, hoti tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa passaddhisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti ir kaip atsiradęs ramybės atbudimo veiksnys yra vystomas ir ištobulinamas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ samādhisambojjhaṅgaṃ Viduje esant susitelkimo atbudimo veiksniui, ‘atthi me ajjhattaṃ samādhisambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino “mano viduje yra susitelkimo atbudimo veiksnys”, asantaṃ vā ajjhattaṃ samādhisambojjhaṅgaṃ arba viduje nesant susitelkimo atbudimo veiksniui, ‘natthi me ajjhattaṃ samādhisambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino “mano viduje nėra susitelkimo atbudimo veiksnio”, yathā ca anuppannassa samādhisambojjhaṅgassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs susitelkimo atbudimo veiksnys, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa samādhisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti ir kaip atsiradęs susitelkimo atbudimo veiksnys yra vystomas ir ištobulinamas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ upekkhāsambojjhaṅgaṃ Viduje esant pusiausvirumo atbudimo veiksniui, ‘atthi me ajjhattaṃ upekkhāsambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino “mano viduje yra pusiausvirumo atbudimo veiksnys”, asantaṃ vā ajjhattaṃ upekkhāsambojjhaṅgaṃ arba viduje nesant pusiausvirumo atbudimo veiksniui, ‘natthi me ajjhattaṃ upekkhāsambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino “mano viduje nėra pusiausvirumo atbudimo veiksnio”, yathā ca anuppannassa upekkhāsambojjhaṅgassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs pusiausvirumo atbudimo veiksnys, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa upekkhāsambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti ir kaip atsiradęs pusiausvirumo atbudimo veiksnys yra vystomas ir ištobulinamas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati, Taip, jis reiškinių atžvilgiu būna stebintis reiškinius viduje, bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, arba reiškinių atžvilgiu būna stebintis reiškinius išorėje, ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati arba reiškinių atžvilgiu būna stebintis reiškinius viduje ir išorėje. samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, Jis stebi atsiradimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, arba stebi irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati arba stebi atsiradimo ir irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, ‘atthi dhammā’ ti vā panassa Arba “yra reiškiniai“ jame sati paccupaṭṭhitā hoti yra įsteigtas atidumas, yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya, toks, kad to pakanka žinojimui ir besitęsiančiam atidumui. anissito ca viharati, Jis būna nepriklausomas na ca kiñci loke upādiyati. ir pasaulyje prie nieko neprisiriša. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu Taip irgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati sattasu bojjhaṅgesu. gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas septynių atbudimo veiksnių reiškinius.

Dhammānupassanā saccapabbaṃ
Reiškinių kontempliacija, tiesų skyrius

‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu Ir vėlgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu. gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas keturių tauriųjų tiesų reiškinius. Kathañca pana, bhikkhave, Ir kaipgi, vienuoliai, vienuolis bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu? gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas keturių tauriųjų tiesų reiškinius? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis ‘idaṃ dukkha’ nti yathābhūtaṃ pajānāti, Jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra kentėjimas”, ‘ayaṃ dukkhasamudayo’ ti yathābhūtaṃ pajānāti, jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra kentėjimo priežastis”, ‘ayaṃ dukkhanirodho’ ti yathābhūtaṃ pajānāti, jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra kentėjimo išnykimas”, ‘ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā’ ti yathābhūtaṃ pajānāti. jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra kelias vedantis į kentėjimo išnykimą”.

Dukkhasaccaniddeso
Kentėjimo tiesos išdėstymas

‘Katamañca, bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ? Ir kas, vienuoliai, yra kentėjimo taurioji tiesa? Jātipi dukkhā, Ir gimimas yra kentėjimas, jarāpi dukkhā, ir senėjimas yra kentėjimas, maraṇampi dukkhaṃ ir mirtis yra kentėjimas, sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi dukkhā, ir liūdesys, raudojimas, skausmas, nusiminimas, nerimas yra kentėjimas, appiyehi sampayogo dukkho susidūrimas su tuo kas nemiela yra kentėjimas, piyehi vippayogo dukkho išsiskyrimas su tuo kas miela yra kentėjimas, yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ, negavimas to ko norisi irgi yra kentėjimas; saṃkhittena pañcupādānakkhandhā [pañcupādānakkhandhāpi (ka.)] dukkhā. trumpiau penki prisirišimo komponentai yra kentėjimas.

388. ‘”Katamā ca, bhikkhave, jāti? Ir kas yra gimimas? Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye Bet kokių būtybių bet kokioje būtybių klasėje jāti sañjāti gimimas, gymis, okkanti nibbatti abhinibbatti pradėjimas, prigimimas, atgimimas, khandhānaṃ pātubhāvo komponentų atsiradimas, āyatanānaṃ paṭilābho. [jausmo] pagrindų įgijimas. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, jāti. Tai vadinama gimimu.

389. ‘‘Katamā ca, bhikkhave, jarā? Ir kas, vienuoliai, yra senėjimas? Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye Bet kokių būtybių esančių bet kokioje būtybių klasėje jarā jīraṇatā senėjimas, senatvė, khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ subyrėję dantys, žilumas, valittacatā āyuno saṃhāni susiraukšlėjimas, gyvybinių jėgų nykimas, indriyānaṃ paripāko; gebėjimų sumenkėjimas - ayaṃ vuccati jarā. tai vadinama senėjimu.

390. ‘‘Katamañca, bhikkhave, maraṇaṃ? Ir kas, vienuoliai, yra mirtis? Yaṃ [aṭṭhakathā oloketabbā] tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhā tamhā sattanikāyā cuti cavanatā Bet kokių būtybių išnykimas, pranykimas iš bet kokios būtybių klasės, bhedo antaradhānaṃ susiskaidymas, pradingimas, maccu maraṇaṃ giltinė, mirtis, kālakiriyā galo gavimas, khandhānaṃ bhedo komponentų susiskaidymas, kaḷevarassa nikkhepo griaučių numetimas, jīvitindriyassupacchedo, gyvybinės jėgos nutrūkimas - idaṃ vuccati, bhikkhave, maraṇaṃ. Tai, vienuoliai, vadinama mirtimi.

391. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, soko? Ir kas, vienuoliai, yra liūdesys? Yo kho, bhikkhave, aññataraññatarena byasanena samannāgatassa Vienuoliai, to ką užpuolė kokia nors nelaimė, aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa ką palietė koks nors skausmą sukeliantis reiškinys soko socanā liūdesys, liūdėjimas, socitattaṃ graudulys, antosoko antoparisoko, sielvartas, širdgėla - ayaṃ vuccati, bhikkhave, soko. tai, vienuoliai, vadinama liūdesiu.

392. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, paridevo? Ir kas, vienuoliai, yra raudojimas? Yo kho, bhikkhave, aññataraññatarena byasanena samannāgatassa Vienuoliai, to ką užpuolė kokia nors nelaimė, aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa ką palietė koks nors skausmą sukeliantis reiškinys ādevo paridevo aimanavimas, raudojimas, ādevanā paridevanā verksmas, rauda, ādevitattaṃ paridevitattaṃ, verkimas, raudonė - ayaṃ vuccati, bhikkhave paridevo. tai vienuoliai, vadinama raudojimu.

393. ‘‘Katamañca, bhikkhave, dukkhaṃ? Ir kas, vienuoliai, yra skausmas? Yaṃ kho, bhikkhave, kāyikaṃ dukkhaṃ Vienuliai, skausmas kūne, kāyikaṃ asātaṃ tai kas nemalonu kūnui, kāyasamphassajaṃ dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ, dėl sąlyčio su kūnu jaučiamas nemalonus skausmas - idaṃ vuccati, bhikkhave, dukkhaṃ. tai, vienuoliai, vadinama skausmu.

394. ‘‘Katamañca, bhikkhave, domanassaṃ? Ir kas, vienuoliai, yra nusiminimas? Yaṃ kho, bhikkhave, cetasikaṃ dukkhaṃ Vienuoliai, mentalinis skausmas, cetasikaṃ asātaṃ tai kas nemalonu protui, manosamphassajaṃ dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ, dėl sąlyčio su protu jaučiamas nemalonus skausmas - idaṃ vuccati, bhikkhave, domanassaṃ. tai, vienuoliai, vadinama nusiminimu.

395. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, upāyāso? Ir kas, vienuoliai, yra nerimas? Yo kho, bhikkhave, aññataraññatarena byasanena samannāgatassa Vienuoliai, to ką užpuolė kokia nors nelaimė, aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa ką palietė koks nors skausmą sukeliantis reiškinys āyāso upāyāso nerimavimas, nerimas, āyāsitattaṃ upāyāsitattaṃ, neramumas, susijaudinimas - ayaṃ vuccati, bhikkhave, upāyāso. tai, vienuoliai, vadinama nerimu.

396. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, appiyehi sampayogo dukkho? Ir kas, vienuoliai, yra susidūrimas su tuo kas nemiela? Idha yassa te honti aniṭṭhā akantā amanāpā rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā dhammā, Štai, su formomis, garsais, kvapais, skoniais, kūnu liečiamu, proto objektais, kurie yra nepriimtini, nemalonus, ye vā panassa te honti anatthakāmā ahitakāmā aphāsukakāmā ayogakkhemakāmā, arba su tais kas linki nesėkmės, linki vargo, linki keblumų, linki nesaugumo, yā tehi saddhiṃ saṅgati samāgamo samodhānaṃ missībhāvo, jis susiduria, susieina, susitinka, būna [jų] tarpe - ayaṃ vuccati, bhikkhave, appiyehi sampayogo dukkho. tai, vienuoliai, vadinama susidūrimu su tuo kas nemiela.

397. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, piyehi vippayogo dukkho? Ir kas, vienuoliai, yra išsiskyrimas su tuo kas miela? Idha yassa te honti iṭṭhā kantā manāpā rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā dhammā, Štai, su formomis, garsais, kvapais, skoniais, kūnu liečiamu, proto objektais, kurie yra priimtini, malonus, ye vā panassa te honti atthakāmā hitakāmā phāsukakāmā yogakkhemakāmā arba su tais kas linki sėkmės, linki gerovės, linki komforto, linki saugumo, mātā vā pitā vā ar su mama, ar su tėvu, bhātā vā bhaginī vā ar su broliais, ar su seserimis, mittā vā amaccā vā ñātisālohitā vā, ar su draugais, ar su kolegomis, ar su giminėmis, yā tehi saddhiṃ asaṅgati asamāgamo asamodhānaṃ amissībhāvo, jis nesusiduria, nesusieina, nesusitinka, nebūna [jų] tarpe - ayaṃ vuccati, bhikkhave, piyehi vippayogo dukkho. tai, vienuoliai, vadinama išsiskyrimu su tuo kas miela.

398. ‘‘Katamañca, bhikkhave, yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ? Ir kas, vienuoliai, yra negavimas to ko norisi? Jātidhammānaṃ, bhikkhave, sattānaṃ Vienuoliai, būtybėms turinčioms prigimtį gimti evaṃ icchā uppajjati – atsiranda toks noras: ‘aho vata mayaṃ na jātidhammā assāma, “Ak, kad mes neturėtume prigimties gimti, na ca vata no jāti āgaccheyyā’ ti. kad mūsų gimimas neištiktų!” Na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ, Betgi tas noras neišpildomas, idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ. tai irgi yra kentėjimas [dėl] negavimo to ko norisi. Jarādhammānaṃ, bhikkhave, sattānaṃ Vienuoliai, būtybėms turinčioms prigimtį senti evaṃ icchā uppajjati – atsiranda toks noras: ‘aho vata mayaṃ na jarādhammā assāma, “Ak, kad mes neturėtume prigimties senti, na ca vata no jarā āgaccheyyā’ ti. kad mūsų senėjimas neištiktų!” Na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ, Betgi tas noras neišpildomas, idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ. tai irgi yra kentėjimas [dėl] negavimo to ko norisi. Byādhidhammānaṃ, bhikkhave, sattānaṃ Vienuoliai, būtybėms turinčioms prigimtį sirgti evaṃ icchā uppajjati atsiranda toks noras: ‘aho vata mayaṃ na byādhidhammā assāma, “Ak, kad mes neturėtume prigimties sirgti, na ca vata no byādhi āgaccheyyā’ ti. kad mus liga neištiktų!” Na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ, Betgi tas noras neišpildomas, idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ. tai irgi yra kentėjimas [dėl] negavimo to ko norisi. Maraṇadhammānaṃ, bhikkhave, sattānaṃ Vienuoliai, būtybėms turinčioms prigimtį mirti evaṃ icchā uppajjati atsiranda toks noras: ‘aho vata mayaṃ na maraṇadhammā assāma, “Ak, kad mes neturėtume prigimties mirti, na ca vata no maraṇaṃ āgaccheyyā’ ti. kad mūsų mirtis neištiktų!” Na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ, Betgi tas noras neišpildomas, idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ. tai irgi yra kentėjimas [dėl] negavimo to ko norisi. Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammānaṃ, bhikkhave, sattānaṃ Vienuoliai, būtybėms turinčioms prigimtį liūdėti, raudoti, patirti skausmą, nusiminti, nerimauti, evaṃ icchā uppajjati atsiranda toks noras: ‘aho vata mayaṃ na sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā assāma, “Ak, kad mes neturėtume prigimties liūdėti, raudoti, patirti skausmą, nusiminti, nerimauti, na ca vata no sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā āgaccheyyu’ nti. kad mūsų neištiktų liūdesys, raudojimas, skausmas, nusiminimas, nerimavimas!” Na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ, Betgi tas noras neišpildomas, idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ. tai irgi yra kentėjimas [dėl] negavimo to ko norisi.

399. ‘‘Katame ca, bhikkhave, saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā? Vienuoliai, ir kas tai per trumpiau, penki prisirišimo komponentai [kurie] yra kentėjimas? Seyyathidaṃ – Tai yra: rūpupādānakkhandho, materijos prisirišimo komponentas, vedanupādānakkhandho, jausmo prisirišimo komponentas, saññupādānakkhandho, suvokimo prisirišimo komponentas, saṅkhārupādānakkhandho, proto darinių prisirišimo komponentas, viññāṇupādānakkhandho. sąmonės prisirišimo komponentas. Ime vuccanti, bhikkhave, Šie, vienuoliai, vadinami saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā. trumpiau, penkiais prisirišimo komponentais [kurie] yra kentėjimas. Idaṃ vuccati, bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ. Tai, vienuoliai, vadinama kentėjimo tauriąja tiesa.

Samudayasaccaniddeso
Priežasties tiesos išdėstymas

400. ‘‘Katamañca, bhikkhave, Ir kas, vienuoliai, yra dukkhasamudayaṃ [dukkhasamudayo (syā.)] ariyasaccaṃ? kentėjimo priežasties taurioji tiesa? Yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā [ponobhavikā (sī. pī.)] Tai yra tas troškimas, kuris veda į pakartotiną būtį, nandīrāgasahagatā [nandirāgasahagatā (sī. syā. pī.)] susijęs su džiugesiu ir geismu, tatratatrābhinandinī, siekiantis džiugesio tai šian, tai ten, seyyathidaṃ – tai yra kāmataṇhā juslinių malonumų troškimas, bhavataṇhā būties troškimas, vibhavataṇhā. nebūties troškimas.

‘‘Sā kho panesā, bhikkhave, taṇhā kattha Bet kurgi, vienuoliai, šis troškimas uppajjamānā uppajjati, gimdamas gimsta, kattha nivisamānā nivisati? kur jis būdamas būna? Yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, Tame kas pasaulyje iš prigimties yra miela, kas iš prigimties yra malonu, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis būdamas būna.

‘‘Kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ? Ir kas pasaulyje iš prigimties yra miela, kas iš prigimties yra malonu? Cakkhu loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, Akis pasaulyje iš prigimties yra miela, iš prigimties yra maloni, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis būdamas būna. Sotaṃ loke…pe… Ausis pasaulyje… ghānaṃ loke… Nosis pasaulyje… jivhā loke… Liežuvis pasaulyje… kāyo loke… Kūnas pasaulyje… mano loke Protas pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis būdamas būna.

‘‘Rūpā loke… Formos pasaulyje… saddā loke… Garsai pasaulyje… gandhā loke… Kvapai pasaulyje… rasā loke… Skoniai pasaulyje… phoṭṭhabbā loke… Kūnu jaučiama pasaulyje… dhammā loke Proto objektai pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mieli, iš prigimties yra malonūs, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis būdamas būna.

‘‘Cakkhuviññāṇaṃ loke… Akies sąmonė pasaulyje… sotaviññāṇaṃ loke… Ausies sąmonė pasaulyje… ghānaviññāṇaṃ loke… Nosies sąmonė pasaulyje… jivhāviññāṇaṃ loke… Liežuvio sąmonė pasaulyje… kāyaviññāṇaṃ loke… Kūno sąmonė pasaulyje… manoviññāṇaṃ loke Proto sąmonė pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra miela, iš prigimties yra maloni, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis būdamas būna.

‘‘Cakkhusamphasso loke… Akies sąlytis pasaulyje… sotasamphasso loke… Ausies sąlytis pasaulyje… ghānasamphasso loke… Nosies sąlytis pasaulyje… jivhāsamphasso loke… Liežuvio sąlytis pasaulyje… kāyasamphasso loke… Kūno sąlytis pasaulyje… manosamphasso loke Proto sąlytis pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis būdamas būna.

‘‘Cakkhusamphassajā vedanā loke… Dėl akies sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… sotasamphassajā vedanā loke… Dėl ausies sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… ghānasamphassajā vedanā loke… Dėl nosies sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… jivhāsamphassajā vedanā loke… Dėl liežuvio sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… kāyasamphassajā vedanā loke… Dėl kūno sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… manosamphassajā vedanā loke Dėl proto sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis būdamas būna.

‘‘Rūpasaññā loke… Formos suvokimas pasaulyje… saddasaññā loke… Garso suvokimas pasaulyje… gandhasaññā loke… Kvapo suvokimas pasaulyje… rasasaññā loke… Skonio suvokimas pasaulyje… phoṭṭhabbasaññā loke… Kūnu jaučiamo suvokimas pasaulyje… dhammasaññā loke Proto objekto suvokimas pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis būdamas būna.

‘‘Rūpasañcetanā loke… Čėtana formos atžvilgiu pasaulyje… saddasañcetanā loke… Čėtana garso atžvilgiu pasaulyje… gandhasañcetanā loke… Čėtana kvapo atžvilgiu pasaulyje… rasasañcetanā loke… Čėtana skonio atžvilgiu pasaulyje… phoṭṭhabbasañcetanā loke… Čėtana kūnu jaučiamo atžvilgiu pasaulyje… dhammasañcetanā loke Čėtana proto objekto atžvilgiu pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis būdamas būna.

‘‘Rūpataṇhā loke… Formų troškimas pasaulyje… saddataṇhā loke… Garsų troškimas pasaulyje… gandhataṇhā loke… Kvapų troškimas pasaulyje… rasataṇhā loke… Skonių troškimas pasaulyje… phoṭṭhabbataṇhā loke… Kūnu jaučiamo troškimas pasaulyje… dhammataṇhā loke Proto objektų troškimas pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis būdamas būna.

‘‘Rūpavitakko loke… Mintis apie formą pasaulyje… saddavitakko loke… Mintis apie garsą pasaulyje… gandhavitakko loke… Mintis apie kvapą pasaulyje… rasavitakko loke… Mintis apie skonį pasaulyje… phoṭṭhabbavitakko loke… Mintis apie kūnu liečiamą pasaulyje… dhammavitakko loke Mintis apie proto objektą pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis būdamas būna.

‘‘Rūpavicāro loke… Galvojimas apie formą pasaulyje… saddavicāro loke… Galvojimas apie garsą pasaulyje… gandhavicāro loke… Galvojimas apie kvapą pasaulyje… rasavicāro loke… Galvojimas apie skonį pasaulyje… phoṭṭhabbavicāro loke… Galvojimas apie kūnu jaučiamą pasaulyje… dhammavicāro loke Galvojimas apie proto objektą pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis būdamas būna. Idaṃ vuccati, bhikkhave, Tai, vienuoliai, vadinama dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ. kentėjimo priežasties tauriąja tiesa.

Nirodhasaccaniddeso
Išnykimo tiesos išdėstymas

401. ‘‘Katamañca, bhikkhave, Ir kas, vienuoliai, yra dukkhanirodhaṃ [dukkhanirodho (syā.)] ariyasaccaṃ? kentėjimo išnykimo taurioji tiesa? Yo tassāyeva taṇhāya tai yra to troškimo asesavirāganirodho visiškas užgesimas ir išnykimas, cāgo [jo] atmetimas, paṭinissaggo atsisakymas, mutti išsilavinimas [nuo jo], anālayo [jo] nepriėmimas.

‘‘Sā kho panesā, bhikkhave, taṇhā kattha Bet kurgi, vienuoliai, šis troškimas pahīyamānā pahīyati, pašalinamas būna pašalintas, kattha nirujjhamānā nirujjhati? kur išnykdamas jis išnyksta? Yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, ame kas pasaulyje iš prigimties yra miela, kas iš prigimties yra malonu, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ? Ir kas pasaulyje iš prigimties yra miela, kas iš prigimties yra malonu? Cakkhu loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, Akis pasaulyje iš prigimties yra miela, iš prigimties yra maloni, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta. Sotaṃ loke…pe… Ausis pasaulyje… ghānaṃ loke… Nosis pasaulyje… jivhā loke… Liežuvis pasaulyje… kāyo loke… Kūnas pasaulyje… mano loke Protas pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Rūpā loke… Formos pasaulyje… saddā loke… Garsai pasaulyje… gandhā loke… Kvapai pasaulyje… rasā loke… Skoniai pasaulyje… phoṭṭhabbā loke… Kūnu jaučiama pasaulyje… dhammā loke Proto objektai pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Cakkhuviññāṇaṃ loke… Akies sąmonė pasaulyje… sotaviññāṇaṃ loke… Ausies sąmonė pasaulyje… ghānaviññāṇaṃ loke… Nosies sąmonė pasaulyje… jivhāviññāṇaṃ loke… Liežuvio sąmonė pasaulyje… kāyaviññāṇaṃ loke… Kūno sąmonė pasaulyje… manoviññāṇaṃ loke Proto sąmonė pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Cakkhusamphasso loke… Akies sąlytis pasaulyje… sotasamphasso loke… Ausies sąlytis pasaulyje… ghānasamphasso loke… Nosies sąlytis pasaulyje… jivhāsamphasso loke… Liežuvio sąlytis pasaulyje… kāyasamphasso loke… Kūno sąlytis pasaulyje… manosamphasso loke Proto sąlytis pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Cakkhusamphassajā vedanā loke… Dėl akies sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… sotasamphassajā vedanā loke… Dėl ausies sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… ghānasamphassajā vedanā loke… Dėl nosies sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje…jivhāsamphassajā vedanā loke… Dėl liežuvio sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… kāyasamphassajā vedanā loke… Dėl kūno sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… manosamphassajā vedanā loke Dėl proto sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Rūpasaññā loke… Formos suvokimas pasaulyje… saddasaññā loke… Garso suvokimas pasaulyje… gandhasaññā loke… Kvapo suvokimas pasaulyje… rasasaññā loke… Skonio suvokimas pasaulyje… phoṭṭhabbasaññā loke… Kūnu jaučiamo suvokimas pasaulyje… dhammasaññā loke Proto objekto suvokimas pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Rūpasañcetanā loke… Čėtana formos atžvilgiu pasaulyje… saddasañcetanā loke… Čėtana garso atžvilgiu pasaulyje… gandhasañcetanā loke… Čėtana kvapo atžvilgiu pasaulyje… rasasañcetanā loke… Čėtana skonio atžvilgiu pasaulyje… phoṭṭhabbasañcetanā loke… Čėtana kūnu jaučiamo atžvilgiu pasaulyje… dhammasañcetanā loke Čėtana proto objekto atžvilgiu pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Rūpataṇhā loke… Formų troškimas pasaulyje… saddataṇhā loke… Garsų troškimas pasaulyje… gandhataṇhā loke… Kvapų troškimas pasaulyje… rasataṇhā loke… Skonių troškimas pasaulyje… phoṭṭhabbataṇhā loke… Kūnu jaučiamo troškimas pasaulyje… dhammataṇhā loke Proto objektų troškimas pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Rūpavitakko loke… Mintis apie formą pasaulyje… saddavitakko loke… Mintis apie garsą pasaulyje… gandhavitakko loke… Mintis apie kvapą pasaulyje… rasavitakko loke… Mintis apie skonį pasaulyje… phoṭṭhabbavitakko loke… Mintis apie kūnu liečiamą pasaulyje… dhammavitakko loke Mintis apie proto objektą pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Rūpavicāro loke… Galvojimas apie formą pasaulyje… saddavicāro loke… Galvojimas apie garsą pasaulyje… gandhavicāro loke… Galvojimas apie kvapą pasaulyje… rasavicāro loke… Galvojimas apie skonį pasaulyje… phoṭṭhabbavicāro loke… Galvojimas apie kūnu jaučiamą pasaulyje… dhammavicāro loke Galvojimas apie proto objektą pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta. Idaṃ vuccati, bhikkhave, dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ.

Maggasaccaniddeso
Kelio tiesos išdėstymas

402. ‘‘Katamañca, bhikkhave, Ir kas, vienuoliai, yra dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ? kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą taurioji tiesa? Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathidaṃ – tai yra taurusis aštuonialypis kelias, tai yra: sammādiṭṭhi teisingas požiūris, sammāsaṅkappo teisingos mintys, sammāvācā teisinga kalba, sammākammanto teisingas veiksmas, sammāājīvo teisingas pragyvenimo šaltinis, sammāvāyāmo teisinga pastanga, sammāsati teisingas atidumas, sammāsamādhi teisingas susitelkimas.

“Katamā ca, bhikkhave, sammādiṭṭhi? Ir kas, vienuoliai, yra teisingas požiūris? Yaṃ kho, bhikkhave, Vienuoliai, tai, kas yra dukkhe ñāṇaṃ, kentėjimo žinojimas, dukkhasamudaye ñāṇaṃ, kentėjimo priežasties žinojimas, dukkhanirodhe ñāṇaṃ, kentėjimo išnykimo žinojimas, dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ñāṇaṃ – kelio vedančio į kentėjimo išnykimą žinojimas. ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammādiṭṭhi. yra, vienuoliai, vadinama teisingu požiūriu.

“Katamo ca, bhikkhave, sammāsaṅkappo? Ir kas, vienuoliai, yra teisingas ketinimas? Yo kho, bhikkhave, Vienuoliai, tai, kas yra nekkhammasaṅkappo, ketinimas atsižadėti, abyāpādasaṅkappo, ketinimas be piktanoriškumo, avihiṃsāsaṅkappo – nežalojimo ketinimas ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāsaṅkappo. yra, vienuoliai, vadinama teisingu ketinimu.

“Katamā ca, bhikkhave, sammāvācā? Ir kas, vienuoliai, yra teisinga kalba? Yā kho, bhikkhave, Vienuoliai, tai, kas yra musāvādā veramaṇī, susilaikymas nuo melagystės, pisuṇāya vācāya veramaṇī, susilaikymas nuo šmeižto, pharusāya vācāya veramaṇī, susilaikymas nuo šiurkščios kalbos, samphappalāpā veramaṇī – susilaikymas nuo tuščių plepalų ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāvācā. yra, vienuoliai, vadinama teisinga kalba.

“Katamo ca, bhikkhave, sammākammanto? Ir kas, vienuoliai, yra teisingas veiksmas? Yā kho, bhikkhave, Vienuoliai, tai, kas yra pāṇātipātā veramaṇī, susilaikymas nuo žudymo, adinnādānā veramaṇī, susilaikymas nuo netiesos sakymo, abrahmacariyā veramaṇī – susilaikymas nuo neskaistumo ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammākammanto. yra, vienuoliai, vadinama teisingu veiksmu.

“Katamo ca, bhikkhave, sammāājīvo? Ir kas, vienuoliai, yra teisingas pragyvenimo šaltinis? Idha, bhikkhave, ariyasāvako Štai, vienuoliai, tauriųjų mokinys micchāājīvaṃ pahāya atsisakęs nuo neteisingo pragyvenimo šaltinio, sammāājīvena jīvitaṃ kappeti – verčiasi teisingu pragyvenimo šaltiniu. ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāājīvo. Tai, vienuoliai, vadinama teisingu pragyvenimo šaltiniu.

“Katamo ca, bhikkhave, sammāvāyāmo? Ir kas, vienuoliai, yra teisinga pastanga? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti užsidega noru, kad atsiradusios blogos, nedoros būsenos neatsirastų - vāyamati vīriyaṃ ārabhati jis stengiasi, deda pastangas, cittaṃ paggaṇhāti padahati, energingai naudoja protą, siekia to; uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti…pe… užsidega noru pašalinti atsiradusias blogas, nedoras būsenas…. anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya chandaṃ janeti…pe… užsidega noru, kad neatsiradusios doros būsenos atsirastų… uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti užsidega noru atsiradusias doras būsenas įtvirtinti, padaryti neabejotinomis, dauginti, pilnai išvystyti, ištobulinti - vāyamati vīriyaṃ ārabhati jis stengiasi, deda pastangas, cittaṃ paggaṇhāti padahati, energingai naudoja protą, siekia to. ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāvāyāmo. Tai, vienuoliai, vadinama teisinga pastanga.

“Katamā ca, bhikkhave, sammāsati? Ir kas, vienuoliai, yra teisingas atidumas? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, gyvena kūno atžvilgiu kontempliuodamas kūną, būdamas uolus, su aiškiu supratimu, atidus, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ; be godulio ir nepasitenkinimo pasauliu; vedanāsu vedanānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, gyvena jausmų atžvilgiu kontempliuodamas jausmus, būdamas uolus, su aiškiu supratimu, atidus, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ; be godulio ir nepasitenkinimo pasauliu; citte cittānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, gyvena proto atžvilgiu kontempliuodamas protą, būdamas uolus, su aiškiu supratimu, atidus, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ; be godulio ir nepasitenkinimo pasauliu; dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas reiškinius, būdamas uolus, su aiškiu supratimu, atidus, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ be godulio ir nepasitenkinimo pasauliu. – ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāsati. Tai, vienuoliai, vadinama teisingu atidumu.

“Katamo ca, bhikkhave, sammāsamādhi? Ir kas, vienuoliai, yra teisingas susitelkimas? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis vivicceva kāmehi, vivicca akusalehi dhammehi atsitolinęs nuo juslinių malonumų, atsitolinęs nuo nedorų būsenų savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. pasiekia pirmąją džhaną, kuri yra su pirminiu pritaikymu, ilgalaikiu taikymu, su dėl atsiskyrimo gimusiais gėrėjimusi ir laime, ir būna joje. Vitakkavicārānaṃ vūpasamā Kai liaunasi pradinis pritaikymas ir ilgalaikis taikymas, ajjhattaṃ sampasādanaṃ cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. su iš vidaus nurimusiu protu sutelktu į vieną [objektą] jis pasiekia antrąją džhaną, kuri yra be pradinio pritaikymo, be ilgalaikio taikymo, su dėl susitelkimo gimusiais gėrėjimusi ir laime, ir būna joje. Pītiyā ca virāgā Išblėsus gėrėjimuisi, upekkhako ca viharati sato sampajāno, jis būna pusiausviro proto, atidus ir aiškiai suprantantis, sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti, ir kūnu patyria laimę, yaṃ taṃ ariyā ācikkhanti – ‘upekkhako satimā sukhavihārī’ti, tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. jis pasiekia trečiąją džhaną ir būna joje, taurieji nupasakoja tai taip: “Jis būna laimingas, pusiausviras ir atidus”. Sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā Atsisakęs nuo malonių ir nemalonių pojūčių, pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā peržengęs ankstesniuos laimę ir nusiminimą, adukkhamasukhaṃ upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati – jis pasiekia ketvirtąją džhaną: be nemalonių ir malonių pojūčių, su atidumo išgryninta [proto] pusiausvyra - ir būna joje. ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāsamādhi. Tai, vienuoliai, vadinama teisingu susitelkimu. Idaṃ vuccati, bhikkhave, Tai, vienuoliai, vadinama dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ. kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą tauriąja tiesa.

403. ‘‘Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati, Taip, jis reiškinių atžvilgiu būna stebintis reiškinius viduje, bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, arba reiškinių atžvilgiu būna stebintis reiškinius išorėje, ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati arba reiškinių atžvilgiu būna stebintis reiškinius viduje ir išorėje. samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, Jis stebi atsiradimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, arba stebi irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati arba stebi atsiradimo ir irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, ‘atthi dhammā’ ti vā panassa Arba “yra reiškiniai“ jame sati paccupaṭṭhitā hoti yra įsteigtas atidumas, yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya, toks, kad to pakanka žinojimui ir besitęsiančiam atidumui. anissito ca viharati, Jis būna nepriklausomas na ca kiñci loke upādiyati. ir pasaulyje prie nieko neprisiriša. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu Taip irgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu. gyvena reiškinių atžvilgiu kontempliuodamas keturių tauriųjų tiesų reiškinius.

404. ‘‘Yo hi koci, bhikkhave, Bet kas, vienuoliai, kas ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya sattavassāni, septynis metus taip vystytų šiuos keturis atidumo įsteigimus, tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ gali tikėtis vieno iš šių dviejų vaisių: diṭṭheva dhamme aññā; [arahanto] žinojimo čia ir dabar sati vā upādisese anāgāmitā. arba, vis dar esant prisirišimui prie komponentų, anagamio [būvio].

‘‘Tiṭṭhantu, bhikkhave, sattavassāni. Palikime ramybėje, vienuoliai, septynis metus. Yo hi koci, bhikkhave, Bet kas, vienuoliai, kas ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya cha vassāni…pe… šešis metus taip vystytų šiuos keturis atidumo įsteigimus… pañca vassāni… penkis metus… cattāri vassāni… keturis metus… tīṇi vassāni… trys metus… dve vassāni… dvejus metus… ekaṃ vassaṃ… vienerius metus… tiṭṭhatu, bhikkhave, ekaṃ vassaṃ. Palikime ramybėje, vienuoliai, vienerius metus. Yo hi koci, bhikkhave, Bet kas, vienuoliai, kas ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya sattamāsāni, septynis mėnesius taip vystytų šiuos keturis atidumo įsteigimus, tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ gali tikėtis vieno iš šių dviejų vaisių: diṭṭheva dhamme aññā; [arahanto] žinojimo čia ir dabar sati vā upādisese anāgāmitā. arba, vis dar esant prisirišimui prie komponentų, anagamio [būvio].

‘‘Tiṭṭhantu, bhikkhave, satta māsāni. Palikime ramybėje, vienuoliai, sepnynius mėnesius. Yo hi koci, bhikkhave, Bet kas, vienuoliai, kas ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya cha māsāni…pe… Šešis mėnesius taip vystytų šiuos keturis atidumo įsteigimus… pañca māsāni… penkis mėnesius… cattāri māsāni… keturis mėnesius… tīṇi māsāni … trys mėnesius… dve māsāni… dvejus mėnesius… ekaṃ māsaṃ… vieną mėnesį… aḍḍhamāsaṃ… pusę mėnesio… tiṭṭhatu, bhikkhave, aḍḍhamāso. Palikime ramybėje, vienuoliai, pusę mėnesio. Yo hi koci, bhikkhave, Bet kas, vienuoliai, kas ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya sattāhaṃ, septynias dienas taip vystytų šiuos keturis atidumo įsteigimus, tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ gali tikėtis vieno iš šių dviejų vaisių: diṭṭheva dhamme aññā; [arahanto] žinojimo čia ir dabar sati vā upādisese anāgāmitā. arba, vis dar esant prisirišimui prie komponentų, anagamio [būvio].

405. ‘‘Ekāyano ayaṃ, bhikkhave, maggo „Vienuoliai, šis yra tiesioginis kelias sattānaṃ visuddhiyā, į būtybių apsivalymą, sokaparidevānaṃ samatikkamāya liūdesio ir raudojimo įveikimą, dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamāya skausmo ir nusiminimo išnykimą, ñāyassa adhigamāya žinojimo pasiekimą, nibbānassa sacchikiriyāya, Nirvanos patyrimą. yadidaṃ cattāro satipaṭṭhānāti. Tai yra keturi atidumo įsteigimai. Iti yaṃ taṃ vuttaṃ, Taip tai buvo pasakyta, idametaṃ paṭicca vutta’’ nti. dėl šios priežasties tai buvo pasakyta.

Idamavoca bhagavā. Tai pasakė Palaimintasis. Attamanā te bhikkhū Pamaloninti tie vienuoliai bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti. džiaugėsi Palaimintojo kalba.

← Ankst