Palaima (Maṅgalasuttaṃ, Khp 5, Sn II.4)

1.Taip aš girdėjau: vieną kartą Palaimintasis buvo apsistojęs Savathėje, Džetos girioje, Anathapindikos vienuolyne. Tada gi gilią naktį vienas dėva, neprilygstama šviesa nušvietęs visą Džetos girią, atėjo pas Palaimintąjį. Atėjęs pasveikino jį ir atsistojo iš šono. Iš šono stovėdamas tas dėva ištarė Palaimintajam posmą:

 1. Mąsto apie palaimą daugybė dėvų ir žmonių norėdami klestėjimo,
  Prašau, pasakyki kas sudaro didžiausią palaimą!\

 2. Nebendravimas su kvailiais, bendravimas su išminčiais,
  Ir garbinimas tų, kas nusipelno garbės – tai yra didžiausia palaima.\

 3. Tinkama gyvenamoji vieta, anksčiau padaryti dorovingi poelgiai
  Ir teisingos krypties laikymasis – tai yra didžiausia palaima.\

 4. Daug žinojimo ir įgūdžių, drausmės laikymasis
  Ir gerų žodžių sakymas – tai yra didžiausia palaima.\

 5. Rūpinimasis motina ir tėvu, žmonos ir vaikų globojimas,
  Ir taikūs užsiėmimai – tai yra didžiausia palaima.\

 6. Aukojimas ir teisingas gyvenimo būdas, rūpinimasis giminaičiais
  Ir nesmerktini poelgiai – tai yra didžiausia palaima.\

 7. Vengimas ir susilaikymas nuo blogio, svaigalų nevartojimas
  Ir stropumas Dharmoje – tai yra didžiausia palaima.\

 8. Pagarbumas ir nuolankumas, pasitenkinimas, dėkingumas
  Ir Dharmos klausymas – tai yra didžiausia palaima.\

 9. Kantrumas ir paklusnumas, atsiskyrėlių matymas
  Ir savalaikis Dharmos aptarimas – tai yra didžiausia palaima.\

 10. Savitvarda ir skaistus gyvenimas, tauriųjų tiesų matymas
  Ir Nirvanos pažinimas – tai yra didžiausia palaima.\

 11. Paliestas likimo staigmenų, jo protas nesuvirpsi,
  [Būti] be liūdesio, nesuteptu ir saugiu – tai yra didžiausia palaima.\

 12. Visi, kas taip gyvena, nenugalimi yra visur,
  Jie visur yra laimingi, jiems tai yra didžiausia palaima.\

Maṅgalasuttaṃ (Palaima, Khp 5, Sn II.4)

1. Evaṃ me sutaṃ – Taip aš girdėjau: ekaṃ samayaṃ bhagavā vieną kartą Palaimintasis sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme buvo apsistojęs Savathėje, Džetos girioje, Anathapindikos vienuolyne. Atha kho aññatarā devatā Tada gi vienas dėva abhikkantāya rattiyā gilią naktį abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ jetavanaṃ obhāsetvā neprilygstama šviesa nušvietęs visą Džetos girią yena bhagavā tenupasaṅkami atėjo pas Palaimintąjį, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi atėjęs pasveikino Palaimintąjį ir atsistojo iš šono. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā Iš šono stovėdamas tas dėva bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi – ištarė Palaimintajam posmą:

2. ‘‘Bahū devā manussā ca, maṅgalāni acintayuṃ; Mąsto apie palaimą daugybė dėvų ir žmonių
Ākaṅkhamānā sotthānaṃ, brūhi maṅgalamuttamaṃ’’. norėdami klestėjimo, prašau, pasakyki kas sudaro didžiausią palaimą!\

3. ‘‘Asevanā ca bālānaṃ, paṇḍitānañca sevanā; Nebendravimas su kvailiais, bendravimas su išminčiais
Pūjā ca pūjaneyyānaṃ [pūjanīyānaṃ (sī. syā. kaṃ. pi.)], etaṃ maṅgalamuttamaṃ. Ir garbinimas tų, kas nusipelno garbės – tai yra didžiausia palaima.\

4. ‘‘Patirūpadesavāso ca, pubbe ca katapuññatā; Tinkama gyvenamoji vieta, anksčiau padaryti dorovingi poelgiai
Attasammāpaṇidhi [atthasammāpaṇīdhī (katthaci)] ca, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. Ir teisingos krypties laikymasis tai yra didžiausia palaima.\

5. ‘‘Bāhusaccañca sippañca, vinayo ca susikkhito; Daug žinojimo ir įgūdžių, drausmės laikymasis
Subhāsitā ca yā vācā, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. Ir gerų žodžių sakymas – tai yra didžiausia palaima.\

6. ‘‘Mātāpitu upaṭṭhānaṃ, puttadārassa saṅgaho; Rūpinimasis motina ir tėvu, žmonos ir vaikų globojimas,
Anākulā ca kammantā, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. Ir taikūs užsiėmimai – tai yra didžiausia palaima.\

7. ‘‘Dānañca dhammacariyā ca, ñātakānañca saṅgaho; Aukojimas ir teisingas gyvenimo būdas, rūpinimasis giminaičiais
Anavajjāni kammāni, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. Ir nesmerktini poelgiai – tai yra didžiausia palaima.\

8. ‘‘Āratī viratī pāpā, majjapānā ca saṃyamo; Vengimas ir susilaikymas nuo blogio, svaigalų nevartojimas
Appamādo ca dhammesu, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. Ir stropumas Dharmoje – tai yra didžiausia palaima.\

9. ‘‘Gāravo ca nivāto ca, santuṭṭhi ca kataññutā; Pagarbumas ir nuolankumas, pasitenkinimas, dėkingumas
Kālena dhammassavanaṃ, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. Ir Dharmos klausymas – tai yra didžiausia palaima.\

10. ‘‘Khantī ca sovacassatā, samaṇānañca dassanaṃ; Kantrumas ir paklusnumas, atsiskyrėlių matymas
Kālena dhammasākacchā, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. Ir savalaikis Dharmos aptarimas – tai yra didžiausia palaima.\

11. ‘‘Tapo ca brahmacariyañca, ariyasaccāna dassanaṃ; Savitvarda ir skaistus gyvenimas, Tauriųjų tiesų matymas
Nibbānasacchikiriyā ca, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. Ir Nirvanos pažinimas – tai yra didžiausia palaima.\

12. ‘‘Phuṭṭhassa lokadhammehi, cittaṃ yassa na kampati; Paliestas likimo staigmenų, jo protas nesuvirpsi,
Asokaṃ virajaṃ khemaṃ, etaṃ maṅgalamuttamaṃ. [Būti] be liūdesio, nesuteptu ir saugiu – tai yra didžiausia palaima.\

13. ‘‘Etādisāni katvāna, sabbatthamaparājitā; Visi, kas taip gyvena, nenugalimi yra visur,
Sabbattha sotthiṃ gacchanti, taṃ tesaṃ maṅgalamuttama’’nti. Jie visur yra laimingi, jiems tai yra didžiausia palaima.