Pirma suta Kotigamoje (Paṭhamakoṭigāmasuttaṃ, SN V.xii.III.1)

Vieną kartą Palaimintasis buvo apsistojęs vadžių šalyje Kotigamoje. Tada gi Palaimintasis kreipėsi į vienuolius:

– Vienuoliai, tai dėl keturių taurinančių tiesų nežinojimo ir neperpratimo ir aš, ir jūs tokį ilgą laiką pralakstėme ir praklajojome samsaroje.

Kokių keturių? Vienuoliai, dėl taurinančios tiesos apie kančią nežinojimo ir neperpratimo ir aš, ir jūs tokį ilgą laiką pralakstėme ir praklajojome samsaroje.
Dėl taurinančios tiesos apie kančios priežastį …
Dėl taurinančios tiesos apie kančios išnykimą …
Dėl taurinančios tiesos apie kelią, vedantį į kančios išnykimą, nežinojimo ir neperpratimo ir aš, ir jūs tokį ilgą laiką pralakstėme ir praklajojome samsaroje.

O dabar, vienuoliai, taurinanti tiesa apie kančią yra pažinta, perprasta; taurinanti tiesa apie kančios priežastį yra pažinta, perprasta; taurinanti tiesa apie kančios išnykimą yra pažinta, perprasta; taurinanti tiesa apie kelią, vedantį į kančios išnykimą yra pažinta, perprasta; nutrauktas būties troškimas, panaikinta tai, kas lydi į būtį, nuo šiol nebebus kito gimimo.

Tai pasakė Palaimintasis. Tai pasakęs Gerai Žengęs, Mokytojas pasakė dar štai ką: „Dėl keturių taurinančių tiesų nematymo tokiomis, kaip jos yra iš tikrųjų, klajota ratais ilgą laiką nuo vieno gimimo į kitą.
Bet dabar jos pamatytos, pašalinta tai, kas lydi į būtį, nukirsta kančios šaknis, nuo šiol nebebus kito gimimo.“

Paṭhamakoṭigāmasuttaṃ (Pirma suta Kotigamoje, SN V.xii.III.1)

ekaṃ samayaṃ bhagavā vajjīsu viharati koṭigāme. Vieną kartą Palaimintasis buvo apsistojęs vadžių šalyje Kotigamoje. tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi — Tada gi Palaimintasis kreipėsi į vienuolius: “catunnaṃ, bhikkhave, ariyasaccānaṃ ananubodhā appaṭivedhā – Vienuoliai, tai dėl keturių taurinančių tiesų nežinojimo ir neperpratimo evam idaṃ dīghamaddhānaṃ sandhāvitaṃ saṃsaritaṃ mamañ c’eva tumhākañ ca”. ir aš, ir jūs tokį ilgą laiką pralakstėme ir praklajojome samsaroje.

“katamesaṃ catunnaṃ? Kokių keturių? dukkhassa, bhikkhave, ariyasaccassa ananubodhā appaṭivedhā Vienuoliai, dėl taurinančios tiesos apie kančią nežinojimo ir neperpratimo evam idaṃ dīghamaddhānaṃ sandhāvitaṃ saṃsaritaṃ mamañ c’ eva tumhākañ ca. nežinojimo ir neperpratimo ir aš, ir jūs tokį ilgą laiką pralakstėme ir praklajojome samsaroje. dukkhasamudayassa ariyasaccassa … pe … Dėl taurinančios tiesos apie kančios priežastį… dukkhanirodhassa ariyasaccassa … pe … Dėl taurinančios tiesos apie kančios išnykimą … dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ariyasaccassa ananubodhā appaṭivedhā dėl taurinančios tiesos apie kelią, vedantį į kančios išnykimą, evam idaṃ dīghamaddhānaṃ sandhāvitaṃ saṃsaritaṃ mamañ c’ eva tumhākañ ca. nežinojimo ir neperpratimo ir aš, ir jūs tokį ilgą laiką pralakstėme ir praklajojome samsaroje. tayidaṃ, bhikkhave, O dabar, vienuoliai, dukkhaṃ ariyasaccaṃ anubuddhaṃ paṭividdhaṃ, taurinanti tiesa apie kančią yra pažinta, perprasta; dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ anubuddhaṃ paṭividdhaṃ, taurinanti tiesa apie kančios priežastį yra pažinta, perprasta; dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ anubuddhaṃ paṭividdhaṃ, taurinanti tiesa apie kančios išnykimą yra pažinta, perprasta; dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ anubuddhaṃ paṭividdhaṃ; taurinanti tiesa apie kelią, vedantį į kančios išnykimą yra pažinta, perprasta; ucchinnā bhavataṇhā, nutrauktas būties troškimas, khīṇā bhavanetti; panaikinta tai, kas lydi į būtį, natthidāni punabbhavo”ti. nuo šiol nebebus kito gimimo.

idam avoca bhagavā. Tai pasakė Palaimintasis. idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā — Tai pasakęs Gerai Žengęs, Mokytojas pasakė dar štai ką:

“catunnaṃ ariyasaccānaṃ, yathābhūtaṃ adassanā. „Dėl keturių taurinančių tiesų nematymo tokiomis, kaip jos yra iš tikrųjų, saṃsaritaṃ dīghamaddhānaṃ, tāsu tāsv eva jātisu. klajota ratais ilgą laiką nuo vieno gimimo į kitą. “tāni etāni diṭṭhāni, bhavanetti samūhatā. Bet dabar jos pamatytos, pašalinta tai, kas lydi į būtį, ucchinnaṃ mūlaṃ dukkhassa, natthidāni punabbhavo”ti nukirsta kančios šaknis, nuo šiol nebebus kito gimimo.“