Paharadai (Pahārādasuttaṃ, AN 8.ii.9)

Vieną kartą Palaimintasis buvo apsistojęs Verandžijos nendryne didžiulio nimo medžio papėdėje. Tada gi pas Palaimintąjį nuėjo asura Paharadas, atėjęs pasveikino jį ir atsistojo iš šono. Stovinčiam gi iš šono asurai Paharadai Palaimintasis pasakė štai ką:

– Bet ar gauna malonumą, Paharadai, asurai iš didžiuojo vandenyno?

– Gauna, Garbusis, malonumą asurai iš didžiojo vandenyno.

– Bet kiek gi yra nuostabių, stulbinančių didžiojo vandenyno dalykų, kuriuos pamatę asurai gauną malonumą iš jo?

– Garbusis, yra aštuoni, nuostabūs, stulbinantys didžiojo vandenyno dalykai, kuriuos pamatę asurai gauną malonumą iš jo. Kurie aštuoni? Didysis vandenynas leidžiasi, šlija, svyra laipsniškai, o ne stačiai kaip skardis. Tai yra pirmas didžiojo vandenyno nuostabus, stulbinantis dalykas, kurį pamatę asurai gauną malonumą iš jo.

Toliau, Garbusis, didysis vandenynas turi stabilumo prigimtį, jis neperžengia krantų. Tai, yra antras didžiojo vandenyno nuostabus, stulbinantis dalykas, kurį pamatę asurai gauną malonumą iš jo.

Toliau, Garbusis, didysis vandenynas nesubūna nei su mirusiu, nei su maita – gan greitai, tai, kas didžiajame vandenyne yra mirę, kas yra maita išnešama į krantą, išstumiama į sausumą. Tai yra trečias didžiojo vandenyno nuostabus, stulbinantis dalykas, kurį pamatę asurai gauną malonumą iš jo.

Toliau, Garbusis, bet kuri didžioji upė, tokia kaip Ganga, Jamuna, Ačiravatė, Sarabhū ir Mahy – įtekėjusi į didįjį vandenyną praranda anksetsnį pavadnimą, tampa apibrėžiama tik kaip „didysis vandenynas“. Tai yra ketvirtas didžiojo vandenyno nuostabus, stulbinantis dalykas, kurį pamatę asurai gauną malonumą iš jo.

Toliau, Garbusis, nors ir teka pasaulio upės į didįjį vandenyną, nors ir krituliai krenta į jį, dėl to nepasireiškia didžiojo vandenyno nei sumažėjimas, nei pripildymas. Tai yra penktas didžiojo vandenyno nuostabus, stulbinantis dalykas, kurį pamatę asurai gauną malonumą iš jo.

Toliau, Garbusis, didysis vandenynas yra vieno skonio – sūraus skonio. Tai yra šeštas didžiojo vandenyno nuostabus, stulbinantis dalykas, kurį pamatę asurai gauną malonumą iš jo.

Toliau, Garbusis, didžiajame vandenyne yra daug brangenybių, brangenybių begalė: ten yra tokios brangenybės kaip perlai, brangakmenys, lazuritai, kriauklės, kvarcai, koralai, sidabras, auksas, rubinai, turmalinai. Tai yra septintas didžiojo vandenyno nuostabus, stulbinantis dalykas, kurį pamatę asurai gauna malonumą iš jo.

Toliau, Garbusis, didysis vandenynas yra didelių būtybių namai. Ten yra šios būtybės: kašalotas, mėlynasis banginis, asurai, nagai, gandhabai. Yra didžiajame vandenyne ir vieno šimto jodžianų esybės, dviejų šimtų jodžianų esybės, trijų šimtų jodžianų esybės, keturių šimtų jodžianų esybės, penkių šimtų jodžianų esybės. Tai yra aštuntas didžiojo vandenyno nuostabus, stulbinantis dalykas, kurį pamatę asurai gauna malonumą iš jo. Šie gi, Garbusis, yra aštuoni didžiojo vandenyno nuostabūs, stulbinantys dalykai, kuriuos pamatę asurai gauną malonumą iš jo.

Garbusis, o ar vienuoliai gauna malonumą iš šios Dharmos ir Disciplinos?

– Paharadai, vienuoliai gauna malonumą iš šios Dharmos ir Disciplinos.

– Bet kiek gi yra Dharmos ir Disciplinos nuostabių, stulbinančių dalykų, kuriuos pamatę vienuoliai gauną malonumą iš jų?

– Paharadai, yra aštuoni Dharmos ir Disciplinos nuostabūs, stulbinantys dalykai, kuriuos pamatę vienuoliai gauną malonumą iš jų. Kurie aštuoni? Panašiai, kaip didysis vandenynas leidžiasi laipsniškai, šlija laipsniškai, svyra laipsniškai, o ne stačiai kaip skardis; taip pat ir prasiskverbimas į tobulą pažinimą šioje Dharmoje ir Disciplinoje [įvyksta] dėl laipsniško mokymosi, laipsniškos veiklos, laipsniško ėjimo keliu. Tai yra pirmas Dharmos ir Disciplinos nuostabus, stulbinantis dalykas, kurį pamatę vienuoliai gauna malonumą iš jų.

Panašiai, Paharadai, kaip didysis vandenynas turi stabilumo prigimtį, neperžengia krantų, taip pat ir mano mokiniai nurodytus jiems priesakus neperžengia net gyvybės dėlei. Tai yra antras Dharmos ir Disciplinos nuostabus, stulbinantis dalykas, kurį pamatę vienuoliai gauna malonumą iš jų.

Panašiai, Paharadai, kaip didysis vandenynas nesubūna nei su mirusiu, nei su maita – gan greitai, tai kas didžiajame vandenyne mirę, kas yra maita išnešama į krantą, išstumiama į sausumą; taip pat ir sangha nesubūna su morališkai žlugusiu, blogos prigimties, atmintinu dėl nešvaraus, abejotino elgesio, veikiančiu paslapčiomis asmeniu, su apsimetančiu esą vienuolis netikru vienuoliu, neskaisčuoju apsimetančiu esą skaistuolis, supuvusiu iš vidaus, gaišliu ir purvinu. Gan greitai susirinkę tokį nušalina. Net ir sėdint viduryje vienuolių sanghos, jis yra toli nuo sanghos ir sangha [yra toli] nuo jo. Tai yra trečias Dharmos ir Disciplinos nuostabus, stulbinantis dalykas, kurį pamatę vienuoliai gauną malonumą iš jų.

Panašiai, Paharadai, kaip bet kuri didžioji upė, tokia kaip Ganga, Jamuna, Ačiravatė, Sarabhū, Mahy įtekėjusi į didįjį vandenyną praranda anksetsnį pavadnimą, tampa apibrėžiama tik kaip ‘didysis vandenynas’; taip pat ir šios keturios kastos: kšatrijai, brahmanai, vaišijai, ir šudros, kai jie žengia priekin iš namų į gyvenimą be namų Tathāgatos skelbiamoje Dharmoje ir Disciplinoje, jie praranda ankstesnį vardą ir pavardę, tampa apibrėžiami tik kaip ‘Sakjaputos atsiskyrėliai’. Tai yra ketvirtas Dharmos ir Disciplinos nuostabus, stulbinantis dalykas, kurį pamatę vienuoliai gauna malonumą iš jų.

Panašiai, Paharadai, kaip nors ir teka pasaulio upės į didįjį vandenyną, nors ir krituliai krenta, dėl to nepasireiškia didžiojo vandenyno nei sumažėjimas, nei pripildymas; taip pat ir nors ir daug vienuolių galutinai įžengia į Nirvanos elementą be liekanos, dėl to nepasireiškia Nirvanos elemento nei sumažėjimas, nei pripildymas. Tai yra penktas Dharmos ir Disciplinos nuostabus, stulbinantis dalykas, kurį pamatę vienuoliai gauna malonumą iš jų.

Panašiai, Paharadai, kaip didysis vandenynas yra vieno skonio - sūraus skonio; taip pat ir ši Dharma ir Disciplina yra vieno skonio - išsilaisvinimo skonio. Tai yra šeštas Dharmos ir Disciplinos nuostabus, stulbinantis dalykas, kurį pamatę vienuoliai gauna malonumą iš jų.

Panašiai, Paharadai, kaip didžiajame vandenyne yra daug brangenybių, brangenybių begalė, ten yra tokios brangenybės kaip perlai, brangakmenys, lazuritai, kriauklės, kvarcai, koralai, sidabras, auksas, rubinai, turmalinai; taip pat ir šioje Dharmoje ir Disciplinoje yra daug brangenybių, brangenybių begalė. Ten yra tokios brangenybės kaip keturios atidos sritys, keturi teisingi stengimaisi, keturi viršžmogiškų galių pagrindai, penki valdantys gebėjimai, penkios stiprybės, septyni nušvitimo veiksniai, taurinantis aštuonlypis kelias. Tai yra septintas Dharmos ir Disciplinos nuostabus, stulbinantis dalykas, kurį pamatę vienuoliai gauna malonumą iš jų.

Panašiai, Paharadai, kaip didysis vandenynas yra didelių būtybių namai – ten yra tokios būtybės: kašalotas, mėlynasis banginis, asurai, nagai, gandhabai; yra didžiajame vandenyne ir vieno šimto jodžianų esybės, dviejų šimtų jodžianų esybės, trijų šimtų jodžianų esybės, keturių šimtų jodžianų esybės, penkių šimtų jodžianų esybės; taip pat ir ši Dharma ir Disciplina yra didelių būtybių namai – ten yra tokios būtybės: įžengęs į srautą, keliaujantis link įžengimo į srauto vaisiaus pažinimą, kartą sugrįžtantis, keliaujantis link karto sugrįžimo vaisiaus pažinimo, nebesugrįžtantis, keliaujantis link nebesugrįžimo vaisiaus pažinimo, arahantas, keliaujantis link arahantystės. Tai yra aštuntas Dharmos ir Disciplinos nuostabus, stulbinantis dalykas, kurį pamatę vienuoliai gauna malonumą iš jų. Šie gi, Paharadai, yra Dharmos ir Disciplinos aštuoni nuostabūs, stulbinantys dalykai, kuriuos pamatę vienuoliai gauna malonumą iš jų.

Pahārādasuttaṃ (Paharadai, AN 8.ii.9)

19. Ekaṃ samayaṃ bhagavā Vieną kartą Palaimintasis verañjāyaṃ viharati naḷerupucimandamūle. buvo apsistojęs Verandžijos nendryne didžiulio Nimmedžio papėdėje. Atha kho pahārādo asurindo yena bhagavā tenupasaṅkami; Tada gi pas Palaimintąjį nuėjo asura Paharadas, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. atėjęs pas Palaimintąjį pasveinlkino jį ir atsistojo iš šono. Ekamantaṃ ṭhitaṃ kho pahārādaṃ asurindaṃ Stovinčiam gi iš šono asurai Paharadai bhagavā etadavoca – Palaimintasis pasakė štai ką:

“Api asurā mahāsamudde abhiramantī”ti? “Bet ar gauna malonumą, Paharadai, asurai iš didžiuojo vandenyno?” “Abhiramanti, bhante, asurā mahāsamudde”ti. “Gauna, gerbiamasis, malonumą asurai iš didžiojo vandenyno.” “Kati pana, pahārāda, mahāsamudde acchariyā abbhutā dhammā, “Bet kiek gi yra didžiuojo vandenyno nuostabių, stulbinančių dalykų, ye disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramantī”ti? kuriuos pamatę asurai gauną malonumą iš didžiojo vandenyno?”

“Aṭṭha, bhante, mahāsamudde acchariyā abbhutā dhammā, Garbusis, yra aštuoni didžiuojo vandenyno nuostabūs, stulbinantys dalykai, ye disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti. kuriuos pamatę asurai gauną malonumą iš didžiojo vandenyno. Katame aṭṭha? Kurie aštuoni? Mahāsamuddo, bhante, Didysis vandenynas, Garbusis, anupubbaninno anupubbapoṇo anupubbapabbhāro, leidžiasi laipsniškai, šlija laipsniškai, svyra laipsniškai, na āyatakeneva papāto. o ne stačiai kaip skardis. Yampi, bhante, mahāsamuddo Ir tai, Garbusis, kad didysis vandenynas anupubbaninno anupubbapoṇo anupubbapabbhāro, leidžiasi laipsniškai, šlija laipsniškai, svyra laipsniškai, na āyatakeneva papāto. o ne stačiai kaip skardis, Ayaṃ, bhante, tai, Garbusis, mahāsamudde paṭhamo acchariyo abbhuto dhammo, yra pirmas didžiuojo vandenyno nuostabus, stulbinantis dalykas, yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti. kurį pamatę asurai gauną malonumą iš didžiojo vandenyno.

“Puna caparaṃ, bhante, Toliau, Garbusis, mahāsamuddo ṭhitadhammo velaṃ nātivattati. didysis vandenynas turi stabilumo prigimtį, jis neperžengia krantų; Yampi, bhante, Ir tai, Garbusis, kad mahāsamuddo ṭhitadhammo velaṃ nātivattati; didysis vandenynas turi stabilumo prigimtį, kad neperžengia krantų, ayaṃ [ayampi (ka.)], bhante, tai, Garbusis, mahāsamudde dutiyo acchariyo abbhuto dhammo yra antras didžiuojo vandenyno nuostabus, stulbinantis dalykas, yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti. kurį pamatę asurai gauną malonumą iš didžiojo vandenyno.

“Puna caparaṃ, bhante, Toliau, Garbusis, mahāsamuddo na matena kuṇapena saṃvasati [saṃvattati (syā.)]. didysis vandenynas nesubūna nei su mirusiu, nei su maita. Yaṃ hoti mahāsamudde mataṃ kuṇapaṃ, taṃ khippameva [khippaṃyeva (sī.), khippaṃeva (pī.), khippaññeva (cūḷava. 384)] Gan greitai, tai kas didžiajame vandenyne yra mirę, kas yra maita, tīraṃ vāheti, thalaṃ ussāreti. išnešama į krantą, išstumiama į sausumą. Yampi, bhante, Ir tai, Garbusis, kad mahāsamuddo na matena kuṇapena saṃvasati, didysis vandenynas nesubūna nei su mirusiu, nei su maita, yaṃ hoti mahāsamudde mataṃ kuṇapaṃ, taṃ khippameva kad gan greitai, tai kas didžiajame vandenyne yra mirę, kas yra maita, tīraṃ vāheti, thalaṃ ussāreti; išnešama į krantą, išstumiama į sausumą, ayaṃ, bhante, mahāsamudde tatiyo acchariyo abbhuto dhammo, yra trečias didžiojo vandenyno nuostabus, stulbinantis dalykas, yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti. kurį pamatę asurai gauną malonumą iš didžiojo vandenyno.

“Puna caparaṃ, bhante, Toliau, Garbusis, yā kāci mahānadiyo, seyyathidaṃ – bet kuri didžioji upė, tokia kaip: gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī, Ganga, Jamuna, Ačiravatė, Sarabhū, Mahy - tā mahāsamuddaṃ patvā [pattā (ka., cūḷava. 384)] įtekėjusi į didįjį vandenyną jahanti purimāni nāmagottāni, praranda anksetsnį pavadnimą, ‘mahāsamuddo’ [199] tveva saṅkhaṃ gacchanti. tampa apybrėžiama tik kaip ‘didysis vandenynas’. Yampi, bhante, Ir tai, Garbusis, kad yā kāci mahānadiyo, seyyathidaṃ – bet kuri didžioji upė, tokia kaip: gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī, Ganga, Jamuna, Ačiravatė, Sarabhū, Mahy - tā mahāsamuddaṃ patvā įtekėjusi į didįjį vandenyną jahanti purimāni nāmagottāni, praranda anksetsnį pavadinimą, ‘mahāsamuddo’ tveva saṅkhaṃ gacchanti; tampa apybrėžiama tik kaip ‘didysis vandenynas’; ayaṃ, bhante, mahāsamudde catuttho acchariyo abbhuto dhammo, yra ketvirtas didžiojo vandenyno nuostabus, stulbinantis dalykas, yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti. kurį pamatę asurai gauną malonumą iš didžiojo vandenyno.

“Puna caparaṃ, bhante, Toliau, Garbusis, yā ca [yā kāci (syā. pī. ka.)] loke savantiyo mahāsamuddaṃ appenti nors ir teka pasaulio upės į didįjį vandenyną, yā ca antalikkhā dhārā papatanti, nors ir krituliai krenta, na tena mahāsamuddassa ūnattaṃ vā pūrattaṃ vā paññāyati. dėl to nepasireiškia didžiojo vandenyno nei sumažėjimas, nei pripildymas. Yampi, bhante, Ir tai, Garbusis, kad yā ca loke savantiyo mahāsamuddaṃ appenti nors ir teka pasaulio upės į didįjį vandenyną, yā ca antalikkhā dhārā papatanti, nors ir krituliai krenta, na tena mahāsamuddassa ūnattaṃ vā pūrattaṃ vā paññāyati; dėl to nepasireiškia didžiojo vandenyno nei sumažėjimas, nei pripildymas; ayaṃ, bhante, mahāsamudde pañcamo acchariyo abbhuto dhammo, yra penktas didžiojo vandenyno nuostabus, stulbinantis dalykas, yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti. kurį pamatę asurai gauną malonumą iš didžiojo vandenyno.

“Puna caparaṃ, bhante, Toliau, Garbusis, mahāsamuddo ekaraso loṇaraso. didysis vandenynas yra vieno skonio: suraus skonio. Yampi, bhante, Ir tai, Garbusis, kad mahāsamuddo ekaraso loṇaraso; didysis vandenynas yra vieno skonio: suraus skonio; ayaṃ, bhante, mahāsamudde chaṭṭho acchariyo abbhuto dhammo, yra šeštas didžiojo vandenyno nuostabus, stulbinantis dalykas, yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti. kurį pamatę asurai gauną malonumą iš didžiojo vandenyno.

“Puna caparaṃ, bhante, Toliau, Garbusis, mahāsamuddo bahuratano [pahūtaratano (ka.)] anekaratano. didžiajame vandenyne yra daug brangenybių, brangenybių begalė. Tatrimāni ratanāni, seyyathidaṃ – Ten yra tokios brangenybės kaip muttā maṇi veḷuriyo perlas, brangakmenis, lazuritas, saṅkho silā pavāḷaṃ kriauklė, kvarcas, koralas, rajataṃ jātarūpaṃ lohitako masāragallaṃ. sidabras, auksas, rubinas, turmalinas. Yampi, bhante, Ir tai, Garbusis, kad mahāsamuddo bahuratano anekaratano; didžiajame vandenyne yra daug brangenybių, brangenybių begalė, Tatrimāni ratanāni, seyyathidaṃ – ten yra tokios brangenybės kaip muttā maṇi veḷuriyo perlas, brangakmenis, lazuritas, saṅkho silā pavāḷaṃ kriauklė, kvarcas, koralas, rajataṃ jātarūpaṃ lohitako masāragallaṃ. sidabras, auksas, rubinas, turmalinas; Ayaṃ, bhante, mahāsamudde [200] sattamo acchariyo abbhuto dhammo, yra septintas didžiojo vandenyno nuostabus, stulbinantis dalykas, yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti. kurį pamatę asurai gauną malonumą iš didžiojo vandenyno.

“Puna caparaṃ, bhante, Toliau, Garbusis, mahāsamuddo mahataṃ bhūtānaṃ āvāso. didysis vandenynas yra didelių būtybių namai. Tatrime bhūtā – Ten yra šios būtybės: timi timiṅgalo timirapiṅgalo [timitimiṅgalā timirapiṅgalā (sī.), timitimiṅgalā timiramiṅgalā (syā. pī.)] kašalotas, mėlynasis banginis, asurā nāgā gandhabbā. asurai, nagai, gandhabai. Santi mahāsamudde yojanasatikāpi attabhāvā, Yra didžiajame vandenyne ir vieno šimto jodžianų esybės, dviyojanasatikāpi attabhāvā, dviejų šimtų jodžianų esybės, tiyojanasatikāpi attabhāvā, trijų šimtų jodžianų esybės, catuyojanasatikāpi attabhāvā, keturių šimtų jodžianų esybės, pañcayojanasatikāpi attabhāvā. penkių šimtų jodžianų esybės. Yampi, bhante, Ir tai, Garbusis, kad mahāsamuddo mahataṃ bhūtānaṃ āvāso; didysis vandenynas yra didelių būtybių namai, tatrime bhūtā – ten yra tokios būtybės: timi timiṅgalo timirapiṅgalo kašalotas, mėlynasis banginis, asurā nāgā gandhabbā; asurai, nagai, gandhabai; santi mahāsamudde yojanasatikāpi attabhāvā…pe…yra didžiajame vandenyne ir vieno šimto jodžianų esybės… dviyojana… tiyojana… catuyojana… pañcayojanasatikāpi attabhāvā; dvejų… trijų… keturių… penkių šimtų jodžianų esybės; ayaṃ, bhante, mahāsamudde aṭṭhamo acchariyo abbhuto dhammo, yra aštuntas didžiojo vandenyno nuostabus, stulbinantis dalykas, yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti. kurį pamatę asurai gauną malonumą iš didžiojo vandenyno. Ime kho, bhante, mahāsamudde aṭṭha acchariyā abbhutā dhammā, Šie gi, Garbusis, yra didžiojo vandenyno aštuoni, nuostabūs, stulbinantys dalykai, ye disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramantīti. kuriuos pamatę asurai gauną malonumą iš didžiojo vandenyno.

“Api pana, bhante, bhikkhū “Garbusis, o ar vienuoliai imasmiṃ dhammavinaye abhiramantī”ti? gauna malonumą iš šios Dharmos ir Disciplinos?” “Abhiramanti, pahārāda, bhikkhū “Paharadai, vienuoliai gauna malonumą imasmiṃ dhammavinaye”ti. iš šios Dharmos ir Disciplinos.” “Kati pana, bhante, imasmiṃ dhammavinaye acchariyā abbhutā dhammā, “Bet kiek gi yra nuostabių, stulbinančių dalykų, ye disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramantī”ti? kuriuos pamatę vienuoliai gauną malonumą iš šios Dharmos ir Disciplinos?” “Aṭṭha, pahārāda, imasmiṃ dhammavinaye acchariyā abbhutā dhammā, Paharadai, yra aštuoni šios Dharmos ir Disciplinos nuostabūs, stulbinantys dalykai, ye disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti. kuriuos pamatę vienuoliai gauną malonumą iš šios Dharmos ir Disciplinos. Katame aṭṭha? Kurie aštuoni? Seyyathāpi, pahārāda, Panašiai, Paharadai, kaip mahāsamuddo anupubbaninno anupubbapoṇo anupubbapabbhāro, didysis vandenynas leidžiasi laipsniškai, šlija laipsniškai, svyra laipsniškai, na āyatakeneva papāto [201]; o ne stačiai kaip skardis; evamevaṃ kho, pahārāda, Paharadai, taip pat ir imasmiṃ dhammavinaye anupubbasikkhā anupubbakiriyā anupubbapaṭipadā, na āyatakeneva aññāpaṭivedho. prasiskverbimas į tobulą pažinimą šioje Dharmoje ir Disciplinoje [įvyksta] dėl laipsniško mokymosi, laipsniškos veiklos, laipsniško ėjimo keliu. Yampi, pahārāda, Ir tai, Paharadai, imasmiṃ dhammavinaye anupubbasikkhā anupubbakiriyā anupubbapaṭipadā, na āyatakeneva aññāpaṭivedho. kad prasiskverbimas į tobulą pažinimą šioje Dharmoje ir Disciplinoje [įvyksta] dėl laipsniško mokymosi, laipsniškos veiklos, laipsniško ėjimo keliu, Ayaṃ, pahārāda, imasmiṃ dhammavinaye paṭhamo acchariyo abbhuto dhammo, yra, Paharadai, pirmas šios Dharmos ir Disciplinos nuostabus, stulbinantis dalykas, yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti. kurį pamatę vienuoliai gauną malonumą iš šios Dharmos ir Disciplinos.

“Seyyathāpi, pahārāda, Panašiai, Paharadai, kaip mahāsamuddo ṭhitadhammo velaṃ nātivattati; didysis vandenynas turi stabilumo prigimtį, neperžengia krantų: evamevaṃ kho, pahārāda, Paharadai, taip pat ir yaṃ mayā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ mano mokiniams nurodytus priesakus taṃ mama sāvakā jīvitahetupi nātikkamanti. mano mokiniai neperžengia ir gyvybės dėlei. Yampi, pahārāda, Ir tai, Paharadai, mayā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ kad mano mokiniams nurodytus priesakus taṃ mama sāvakā jīvitahetupi nātikkamanti; mano mokiniai neperžengia ir gyvybės dėlei; Ayaṃ, pahārāda, imasmiṃ dhammavinaye dutiyo acchariyo abbhuto dhammo, yra, Paharadai, antras šios Dharmos ir Disciplinos nuostabus, stulbinantis dalykas, yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti. kurį pamatę vienuoliai gauną malonumą iš šios Dharmos ir Disciplinos.

“Seyyathāpi, pahārāda, Panašiai, Paharadai, kaip mahāsamuddo na matena kuṇapena saṃvasati. didysis vandenynas nesubūna nei su mirusiu, nei su maita. Yaṃ hoti mahāsamudde mataṃ kuṇapaṃ, taṃ khippameva Gan greitai, tai kas didžiajame vandenyne yra mirę, kas yra maita tīraṃ vāheti, thalaṃ ussāreti; išnešama į krantą, išstumiama į sausumą; evamevaṃ kho, pahārāda, Paharadai, taip pat ir yo so puggalo dussīlo pāpadhammo su tuo asmeniu, kuris yra morališkai žlugęs, blogos prigimties, asucisaṅkassarasamācāro su atmintinu už nešvarų, abėjotiną elgesį, paṭicchannakammanto veikiančiu paslapčiomis, assamaṇo samaṇapaṭiñño netikru vienuoliu apsimetančiu esą vienuolis, abrahmacārī brahmacāripaṭiñño neskaisčiuoju apsimetančiu esą skaistuolis, antopūti avassuto kasambujāto, supuvusiu iš vidaus, gaišliu, purvinu, na tena saṅgho saṃvasati; sangha nesubūna su tokiu; khippameva naṃ sannipatitvā ukkhipati. gan greitai susirinkę tokį nušalina. “Kiñcāpi so hoti majjhe bhikkhusaṅghassa sannisinno, Net ir sėdint viduryje vienuolių sanghos, atha kho so ārakāva saṅghamhā jis yra toli nuo sanghos saṅgho ca tena. ir sangha [yra toli] nuo jo. Yampi, pahārāda, Ir tai, Paharadai, yo so puggalo dussīlo pāpadhammo kad su tuo asmeniu, kuris yra morališkai žlugęs, blogos prigimties, asucisaṅkassarasamācāro su atmintinu už nešvarų, abėjotiną elgesį, paṭicchannakammanto veikiančiu paslapčiomis, assamaṇo samaṇapaṭiñño netikru vienuoliu apsimetančiu esą vienuolis, abrahmacārī brahmacāripaṭiñño neskaisčiuoju apsimetančiu esą skaistuolis, antopūti avassuto kasambujāto, supuvusiu iš vidaus, gaišliu, purvinu, na [202] tena saṅgho saṃvasati; sangha nesubūna su tokiu; khippameva naṃ sannipatitvā ukkhipati; gan greitai susirinkę tokį nušalina; kiñcāpi so hoti majjhe bhikkhusaṅghassa sannisinno, net ir kai sėdint viduryje vienuolių sanghos, atha kho so ārakāva saṅghamhā jis yra toli nuo sanghos saṅgho ca tena. ir sangha [yra toli] nuo jo Ayaṃ, pahārāda, imasmiṃ dhammavinaye tatiyo acchariyo abbhuto dhammo, tai yra, Paharadai, trečias šios Dharmos ir Disciplinos nuostabus, stulbinantis dalykas, yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti. kurį pamatę vienuoliai gauną malonumą iš šios Dharmos ir Disciplinos.

“Seyyathāpi, pahārāda, Panašiai, Paharadai, kaip yā kāci mahānadiyo, seyyathidaṃ – bet kuri didžioji upė, tokia kaip: gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī, Ganga, Jamuna, Ačiravatė, Sarabhū, Mahy - tā mahāsamuddaṃ patvā įtekėjusi į didįjį vandenyną jahanti purimāni nāmagottāni, praranda anksetsnį pavadnimą, ‘mahāsamuddo’ tveva saṅkhaṃ gacchanti; tampa apybrėžiama tik kaip ‘didysis vandenynas’; evamevaṃ kho, pahārāda, Paharadai, taip pat ir cattārome vaṇṇā – šios keturios kastos: khattiyā, brāhmaṇā, vessā, suddā, kšatrijai, brahmanai, vaišijai, ir šudros, te tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajitvā kai jie žengia priekyn iš namų į gyvenimą be namų Tathagatos skelbiamoje Dharmoje ir Disciplinoje, jahanti purimāni nāmagottāni, jie praranda ankstesnę vardą-pavardę, ‘samaṇā sakyaputtiyā’ tveva [samaṇo sakyaputtiyo tveva (syā. ka.)] saṅkhaṃ gacchanti. tampa apybrėžiami tik kaip “Sakjaputtos atsiskyrėliai”. Yampi, pahārāda, Ir tai, Paharadai, cattārome vaṇṇā – kad šios keturios kastos: khattiyā, brāhmaṇā, vessā, suddā, kšatrijai, brahmanai, vaišijai, ir šudros, te tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajitvā kai jie žengia priekyn iš namų į gyvenimą be namų Tathagatos skelbiamoje Dharmoje ir Disciplinoje, jahanti purimāni nāmagottāni, jie praranda ankstesnę vardą-pavardę, ‘samaṇā sakyaputtiyā’ tveva saṅkhaṃ gacchanti. tampa apybrėžiami tik kaip “Sakjaputtos atsiskyrėliai”; Ayaṃ, pahārāda, imasmiṃ dhammavinaye catuttho acchariyo abbhuto dhammo, yra, Paharadai, ketvirtas šios Dharmos ir Disciplinos nuostabus, stulbinantis dalykas, yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti. kurį pamatę vienuoliai gauną malonumą iš šios Dharmos ir Disciplinos.

“Seyyathāpi, pahārāda, Panašiai, Paharadai, kaip yā ca loke savantiyo mahāsamuddaṃ appenti nors ir teka pasaulio upės į didįjį vandenyną, yā ca antalikkhā dhārā papatanti, nors ir krituliai krenta, na tena mahāsamuddassa ūnattaṃ vā pūrattaṃ vā paññāyati; dėl to nepasireiškia didžiojo vandenyno nei sumažėjimas, nei pripildymas; evamevaṃ kho, pahārāda, Paharadai, taip pat bahū cepi bhikkhū anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbāyanti, nors ir daug vienuolių galutinai įžengia į Nirvanos elementą be liekanos, na tena nibbānadhātuyā ūnattaṃ vā pūrattaṃ vā paññāyati. dėl to nepasireiškia Nirvanos elemento nei sumažėjimas, nei pripildymas. Yampi, pahārāda, Ir tai, Paharadai, bahū cepi bhikkhū anupādisesāya nibbānadhātuyā [203] parinibbāyanti, kad nors ir daug vienuolių galutinai įžengia į Nirvanos elementą be liekanos, na tena nibbānadhātuyā ūnattaṃ vā pūrattaṃ vā paññāyati. dėl to nepasireiškia Nirvanos elemento nei sumažėjimas, nei pripildymas; Ayaṃ, pahārāda, imasmiṃ dhammavinaye pañcamo acchariyo abbhuto dhammo, yra, Paharadai, penktas šios Dharmos ir Disciplinos nuostabus, stulbinantis dalykas, yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti. kurį pamatę vienuoliai gauną malonumą iš šios Dharmos ir Disciplinos.

“Seyyathāpi, pahārāda, Panašiai, Paharadai, kaip mahāsamuddo ekaraso loṇaraso; didysis vandenynas yra vieno skonio: suraus skonio; evamevaṃ kho, pahārāda, Paharadai, taip pat ir ayaṃ dhammavinayo ekaraso, vimuttiraso. ši Dharma ir Disciplina yra vieno skonio: išsilaisvinimo skonio. Yampi pahārāda, Ir tai, Paharadai, ayaṃ dhammavinayo ekaraso, vimuttiraso; kad ši Dharma ir Disciplina yra vieno skonio: išsilaisvinimo skonio; ayaṃ, pahārāda, imasmiṃ dhammavinaye chaṭṭho acchariyo abbhuto dhammo, yra, Paharadai, šeštas šios Dharmos ir Disciplinos nuostabus, stulbinantis dalykas, yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti. kurį pamatę vienuoliai gauną malonumą iš šios Dharmos ir Disciplinos.

“Seyyathāpi, pahārāda, Panašiai, Paharadai, kaip mahāsamuddo bahuratano anekaratano; didžiajame vandenyne yra daug brangenybių, brangenybių begalė; tatrimāni ratanāni, seyyathidaṃ – ten yra tokios brangenybės kaip muttā maṇi veḷuriyo perlas, brangakmenis, lazuritas, saṅkho silā pavāḷaṃ kriauklė, kvarcas, koralas, rajataṃ jātarūpaṃ lohitako masāragallaṃ; sidabras, auksas, rubinas, turmalinas; evamevaṃ kho, pahārāda, Paharadai, taip pat ir ayaṃ dhammavinayo bahuratano anekaratano. šioje Dharmoje ir Disciplinoje yra daug brangenybių, brangenybių begalė. Tatrimāni ratanāni, seyyathidaṃ – Ten yra tokios brangenybės kaip: cattāro satipaṭṭhānā, keturios atidos sritys, cattāro sammappadhānā, keturi teisingi stengimaisi, cattāro iddhipādā, keturi viršžmogiškų galių pagrindai, pañcindriyāni, penki valdantys gebėjimai, pañca balāni, penkios stiprybės, satta bojjhaṅgā, septyni nušvitimo veiksniai, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo. taurinantis aštuonialypis kelias. Yampi, pahārāda, Ir tai, Paharadai, ayaṃ dhammavinayo bahuratano anekaratano; kad šioje Dharmoje ir Disciplinoje yra daug brangenybių, brangenybių begalė; tatrimāni ratanāni, seyyathidaṃ – ten yra tokios brangenybės kaip: cattāro satipaṭṭhānā, keturios atidos sritys, cattāro sammappadhānā, keturi teisingi stengimaisi, cattāro iddhipādā, keturi viršžmogiškų galių pagrindai, pañcindriyāni, penki valdantys gebėjimai, pañca balāni, penkios stiprybės, satta bojjhaṅgā, septyni nušvitimo veiksniai, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo. taurinantis aštuonialypis kelias; ayaṃ, pahārāda, imasmiṃ dhammavinaye sattamo acchariyo abbhuto dhammo, yra, Paharadai, septintas šios Dharmos ir Disciplinos nuostabus, stulbinantis dalykas, yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti. kurį pamatę vienuoliai gauną malonumą iš šios Dharmos ir Disciplinos.

“Seyyathāpi, pahārāda, Panašiai, Paharadai, kaip mahāsamuddo mahataṃ bhūtānaṃ āvāso; didysis vandenynas yra didelių būtybių namai; tatrime bhūtā – ten yra tokios būtybės: timi timiṅgalo timirapiṅgalo kašalotas, mėlynasis banginis, asurā nāgā gandhabbā; asurai, nagai, Gandhabai; Santi mahāsamudde yojanasatikāpi attabhāvā, yra didžiajame vandenyne ir vieno šimto jodžianų esybės, dviyojanasatikāpi attabhāvā, dviejų šimtų jodžianų esybės, tiyojanasatikāpi attabhāvā, trijų šimtų jodžianų esybės, catuyojanasatikāpi attabhāvā, keturių šimtų jodžianų esybės, pañcayojanasatikāpi attabhāvā; penkių šimtų jodžianų esybės; evamevaṃ kho, pahārāda, Paharadai, taip pat ir ayaṃ dhammavinayo mahataṃ bhūtānaṃ āvāso; ši Dharma ir Disciplina yra didelių būtybių namai; tatrime bhūtā – ten yra tokios būtybės: sotāpanno sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno, įžengęs į srautą, keliaujantis link įžengimo į srauto vaisiaus pažinimo, sakadāgāmī sakadāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno, kartą sugrįžtantis, keliaujantis link karto sugrįžimo vaisiaus pažinimo, anāgāmī anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno, nebesugrįžtantis, keliaujantis link nebesugrįžimo vaisiaus pažinimo, arahā arahattāya paṭipanno. arahantas, keliaujantis link arahantystės. Yampi, pahārāda, Ir tai, Paharadai, ayaṃ dhammavinayo mahataṃ bhūtānaṃ āvāso; kad ši Dharma ir Disciplina yra didelių būtybių namai; tatrime bhūtā – sotāpanno sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno, ten yra tokios būtybės: sotāpanno sotāpattiphalasacchikiriyāya paṭipanno, įžengęs į srautą, keliaujantis link įžengimo į srauto vaisiaus pažinimo, sakadāgāmī sakadāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno, kartą sugrįžtantis, keliaujantis link karto sugrįžimo vaisiaus pažinimo, anāgāmī anāgāmiphalasacchikiriyāya paṭipanno, nebesugrįžtantis, keliaujantis link nebesugrįžimo vaisiaus pažinimo, arahā arahattāya paṭipanno; arahantas, keliaujantis link arahantystės; ayaṃ, pahārāda, imasmiṃ dhammavinaye aṭṭhamo acchariyo abbhuto dhammo, yra, Paharadai, aštuntas šios Dharmos ir Disciplinos nuostabus, stulbinantis dalykas, yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti. kurį pamatę vienuoliai gauną malonumą iš šios Dharmos ir Disciplinos. Ime kho, pahārāda, imasmiṃ dhammavinaye aṭṭha acchariyā abbhutā dhammā, Šie gi, Paharadai, yra šios Dharmos ir Disciplinos aštuoni, nuostabūs, stulbinantys dalykai, ye disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramantī” kuriuos pamatę vienuoliai gauną malonumą iš šios Dharmos ir Disciplinos.”