Sąlygotas atsiradimas (Paṭiccasamuppādasuttaṃ, SN II.I.i.1)

Taip aš girdėjau: vieną kartą Palaimintasis buvo apsistojęs Savathėje Džetos girioje Anathapindikos vienuolyne. Tada gi Palaimintasis kreipėsi į vienuolius:
-Vienuoliai!
-Garbusis! - atsakė Palaimintajam vienuoliai.

Palaimintasis štai ką pasakė:
-Vienuoliai, mokysiu jus sąlygoto atsiradimo, klausykite, sutelkite visą dėmesį, kalbėsiu.
-Taip, Garbusis! - atsakė Palaimintajam vienuoliai.

Palaimintasis štai ką pasakė:
-Ir kas yra sąlygotas atsiradimas?
Sąlygoti nežinojimo, vienuoliai, yra valingi veiksmai;
sąlygota valingų veiksmų yra sąmonė;
sąlygota sąmonės yra protas-materija;
sąlygoti proto-materijos yra šeši jutimo pagrindai;
sąlygotas šešių jutimo pagrindų yra sąlytis;
sąlygotas sąlyčio yra jausmas;
sąlygotas jausmo yra troškimas;
sąlygotas troškimo yra prisirišimas;
sąlygota prisirišimo yra būtis;
sąlygotas būties yra gimimas;
sąlygotas gimimo yra senėjimo, mirties, liūdesio, raudojimo, skausmo, nusiminimo, nerimo atsiradimas.
Tokiu būdu atsiranda visa ši kentėjimų daugybė. Tai vadinama sąlygotu atsiradimu.

Dėl visiško nežinojimo užgesimo, išnykimo išnyksta valingi veiksmai;
dėl valingų veiksmų išnykimo išnyksta sąmonė;
dėl sąmonės išnykimo išnyksta protas-materija;
dėl proto-materijos išnykimo išnyksta šeši jutimo pagrindai;
dėl šešių jutimo pagrindų išnykimo išnyksta sąlytis;
dėl sąlyčio išnykimo išnyksta jausmas;
dėl jausmo išnykimo išnyksta troškimas;
dėl troškimo išnykimo išnyksta prisirišimas;
dėl prisirišimo išnykimo išnyksta būtis;
dėl būties išnykimo išnyksta gimimas;
dėl gimimo išnykimo išnyksta senėjimas, mirtis, liūdesys, raudojimas, skausmas, nusiminimas, nerimas.
Tokiu būdu išnyksta visa ši kentėjimų daugybė.

Tai pasakė Palaimintasis. Pamaloninti vienuoliai džiaugėsi Palaimintojo kalba.

Paṭiccasamuppādasuttaṃ (Sąlygotas atsiradimas, SN II.I.i.1)

1. Evaṃ [1] me sutaṃ – Taip aš girdėjau: ekaṃ samayaṃ bhagavā Vieną kartą Palaimintasis sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme buvo apsistojęs Savathėje Džetos girioje Anathapindikos vienuolyne. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi – Tada gi Palaimintasis kreipėsi į vienuolius: “bhikkhavo”ti “Vienuoliai!”. “Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. “Garbusis!”, atsakė Palaimintajam vienuoliai. Bhagavā etadavoca – Palaimintasis štai ką pasakė: paṭiccasamuppādaṃ vo, bhikkhave, desessāmi; “Vienuoliai, mokysiu jus sąlygoto atsiradimo, taṃ suṇātha, sādhukaṃ manasi karotha; klausykite, sutelkite visą dėmesį, bhāsissāmī”ti. kalbėsiu.” “Evaṃ, bhante”ti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. “Taip, Garbusis!”, atsakė Palaimintajam vienuoliai. Bhagavā etadavoca – Palaimintasis štai ką pasakė:

“Katamo ca, bhikkhave, “Ir kas yra paṭiccasamuppādo? sąlygotas atsiradimas?
Avijjāpaccayā, bhikkhave, saṅkhārā; Sąlygoti nežinojimo, vienuoliai, yra valingi veiksmai;
saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ; sąlygota valingų veiksmų yra sąmonė;
viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ; sąlygota sąmonės yra protas-materija;
nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ; sąlygoti proto-materijos yra šeši jutimo pagrindai;
saḷāyatanapaccayā phasso; sąlygotas šešių jutimo pagrindų yra sąlytis;
phassapaccayā vedanā; sąlygotas sąlyčio yra jausmas;
vedanāpaccayā taṇhā; sąlygotas jausmo yra troškimas;
taṇhāpaccayā upādānaṃ; sąlygotas troškimo yra prisirišimas;
upādānapaccayā bhavo; sąlygota prisirišimo yra būtis;
bhavapaccayā jāti; sąlygotas būties yra gimimas;
jātipaccayā jarāmaraṇaṃ sąlygotas gimimo yra senėjimo, mirties, sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti. liūdesio, raudojimo, skausmo, nusiminimo, nerimo atsiradimas.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. Tokiu būdu atsiranda visa ši kentėjimų daugybė. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, paṭiccasamuppādo. Tai vadinama sąlygotu atsiradimu.

“Avijjāya tveva asesavirāganirodhā Dėl visiško nežinojimo užgesimo, išnykimo saṅkhāranirodho; išnyksta valingi veiksmai;
saṅkhāranirodhā [2] viññāṇanirodho; dėl valingų veiksmų išnykimo išnyksta sąmonė;
viññāṇanirodhā nāmarūpanirodho; dėl sąmonės išnykimo išnyksta protas-materija;
nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodho; dėl proto-materijos išnykimo išnyksta šeši jutimo pagrindai;
saḷāyatananirodhā phassanirodho; dėl šešių jutimo pagrindų išnykimo išnyksta sąlytis;
phassanirodhā vedanānirodho; dėl sąlyčio išnykimo išnyksta jausmas;
vedanānirodhā taṇhānirodho; dėl jausmo išnykimo išnyksta troškimas;
taṇhānirodhā upādānanirodho; dėl troškimo išnykimo išnyksta prisirišimas;
upādānanirodhā bhavanirodho; dėl prisirišimo išnykimo išnyksta būtis;
bhavanirodhā jātinirodho; dėl būties išnykimo išnyksta gimimas;
jātinirodhā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā nirujjhanti. dėl gimimo išnykimo išnyksta senėjimas, mirtis, liūdesys, raudojimas, skausmas, nusiminimas, nerimas.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotī”ti. Tokiu būdu išnyksta visa ši kentėjimų daugybė. Idamavoca bhagavā. Tai pasakė Palaimintasis. Attamanā te bhikkhū Pamaloninti vienuoliai bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti. džiaugėsi Palaimintojo kalba.