Apie gerą žmogų (Sappurisasuttaṃ, AN 4.II.iii.3)

Vienuoliai, pasižymintis keturiomis savybėmis, turėtų būti žinomas esąs negeras žmogus. Kokias keturias? Štai, vienuoliai, negeras žmogus ir nepaklaustas kitų trūkumus atskleidžia, ką jau sakyti, kai paklaustas?! O jei jo klausia, jei tardo, nieko nepraleisdamas, nenutylėdamas, išsamiai, detaliai kalba apie kitų trūkumus. Vienuoliai, žinotina: šis yra negeras žmogus.

Ir vėlgi, vienuoliai, negeras žmogus kitų teigiamas savybes ir paklaustas neatskleidžia, ką jau sakyti, kai nepaklaustas?! O jei jo klausia, jei tardo, praleisdamas, nutylėdamas, neišsamiai, nedetaliai kalba apie kitų teigiamas savybes. Vienuoliai, žinotina: šis yra negeras žmogus.

Ir vėlgi, vienuoliai, negeras žmogus savo trūkumus ir paklaustas neatskleidžia, ką jau sakyti, kai nepaklaustas?! O jei jo klausia, jei tardo, praleisdamas, nutylėdamas, neišsamiai, nedetaliai kalba apie savo trūkumus. Vienuoliai, žinotina: šis yra negeras žmogus.

Ir vėlgi, vienuoliai, negeras žmogus savo teigiamas savybes ir nepaklaustas atskleidžia, ką jau sakyti, kai paklaustas?! O jei jo klausia, jei tardo, nieko nepraleisdamas, nenutylėdamas, išsamiai, detaliai kalba apie savo teigiamas savybes. Vienuoliai, žinotina: šis yra negeras žmogus. Vienuoliai, pasižymintis šiomis keturiomis sąvybėmis turėtų būti žinomas esąs negeras žmogus.

Vienuoliai, pasižymintis keturiomis savybėmis, turėtų būti žinomas esąs geras žmogus. Kokias keturias? Štai, vienuoliai, geras žmogus kitų trūkumus ir paklaustas neatskleidžia, ką jau sakyti, kai nepaklaustas?! O jei jo klausia, jei tardo, praleisdamas, nutylėdamas, neišsamiai, nedetaliai kalba apie kitų trūkumus. Vienuoliai, žinotina: šis esąs geras žmogus.

Ir vėlgi, vienuoliai, geras žmogus kitų teigiamas savybes ir nepaklaustas atskleidžia, ką jau sakyti, kai paklaustas?! O jei jo klausia, jei tardo, nieko nepraleisdamas, nenutylėdamas, išsamiai, detaliai kalba apie kitų teigiamas savybes. Vienuoliai, žinotina: šis esąs geras žmogus.

Ir vėlgi, vienuoliai, geras žmogus savo trūkumus ir nepaklaustas atskleidžia, ką jau sakyti, kai paklaustas?! O jei jo klausia, jei tardo, nieko nepraleisdamas, nenutylėdamas, išsamiai, detaliai kalba apie savo trūkumus. Vienuoliai, žinotina: šis esąs geras žmogus.

Ir vėlgi, vienuoliai, geras žmogus savo teigiamas savybes ir paklaustas neatskleidžia, ką jau sakyti, kai nepaklaustas?! O jei jo klausia, jei tardo, praleisdamas, nutylėdamas, neišsamiai, nedetaliai kalba apie savo teigiamas savybes. Vienuoliai, žinotina: šis esąs geras žmogus. Vienuoliai, pasižymintis šiomis keturiomis sąvybėmis turėtų būti žinomas esąs geras žmogus.

Panašiai, vienuoliai, kaip tik šį vakarą ar dieną atvesta [į vyro namus] marti būtų nedrąsi ir prisibijotų ir anytos, ir šešuro, ir vyro, ar net vergų, darbininkų ir tarnų. Vėliau, pagyvenus kartu, atsiradus pasitikėjimui, ji ir anytai, ir šešurui, ir vyrui pasakys: „Dink, o tu ką išmanai?!“ Lygiai gi taip, kažkuris vienuolis tik šį vakarą ar dieną žengęs priekyn iš namų į benamį gyvenimą, būtų nedrąsus ir prisibijotų ir vyrų vienuolių, moterų vienuolių, vyrų pasauliečių pasekėjų, moterų pasauliečių pasekėjų ar net vienuolyno naujokų vienuolių. Vėliau, pagyvenus kartu, atsiradus pasitikėjimui, jis ir mokytojui, ir auklėtojui pasakys: „Dink, o tu ką išmanai?!“ Taigi, vienuoliai, turėtumėte mokytis taip: „Gyvensiu su protu kaip pas ką tik atvestą marčą“. Vienuoliai, jūs turėtumėte mokytis taip.

Sappurisasuttaṃ (Apie gerą žmogų, AN 7.II.ii.6)

73. “Catūhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato Vienuoliai, pasižymintis keturiomis savybėmis, asappuriso veditabbo. turėtų būti žinomas esąs negeras žmogus. Katamehi catūhi? Kokias keturias? Idha, bhikkhave, asappuriso Štai, vienuoliai, negeras žmogus yo hoti parassa avaṇṇo kitų trūkumus taṃ apuṭṭhopi pātu karoti, ir nepaklaustas atskleidžia, ko pana vādo puṭṭhassa! ką jau sakyti, kai paklaustas?! Puṭṭho kho pana pañhābhinīto O jei jo klausia, jei tardo, ahāpetvā alambitvā nieko nepraleisdamas, nenutylėdamas, paripūraṃ vitthārena išsamiai, detaliai parassa avaṇṇaṃ bhāsitā hoti. kalba apie kitų trūkumus. Veditabbametaṃ, bhikkhave, Vienuoliai, žinotina: asappuriso ayaṃ bhavanti. šis yra negeras žmogus.

“Puna caparaṃ, bhikkhave, Ir vėlgi, vienuoliai, asappuriso yo hoti parassa vaṇṇo negeras žmogus kitų teigiamas savybes taṃ puṭṭhopi na pātu karoti, ir paklaustas neatskleidžia, ko pana vādo apuṭṭhassa! ką jau sakyti, kai nepaklaustas?! Puṭṭho kho pana pañhābhinīto O jei jo klausia, jei tardo, hāpetvā lambitvā praleisdamas, nutylėdamas, aparipūraṃ avitthārena neišsamiai, nedetaliai parassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti. kalba apie kitų teigiamas savybes. Veditabbametaṃ, bhikkhave, Vienuoliai, žinotina: asappuriso ayaṃ bhavanti. šis yra negeras žmogus.

“Puna caparaṃ, bhikkhave, Ir vėlgi, vienuoliai, asappuriso yo hoti attano avaṇṇo negeras žmogus savo trūkumus taṃ puṭṭhopi na pātu karoti, ir paklaustas neatskleidžia, ko pana vādo apuṭṭhassa! ką jau sakyti, kai nepaklaustas?! Puṭṭho kho pana pañhābhinītoO jei jo klausia, jei tardo, hāpetvā lambitvā praleisdamas, nutylėdamas, aparipūraṃ avitthārena neišsamiai, nedetaliai attano avaṇṇaṃ bhāsitā hoti. kalba apie savo trūkumus. Veditabbametaṃ, bhikkhave, Vienuoliai, žinotina: asappuriso ayaṃ bhavanti. šis yra negeras žmogus.

“Puna caparaṃ, bhikkhave, Ir vėlgi, vienuoliai, asappuriso yo hoti attano vaṇṇo negeras žmogus savo teigiamas savybes taṃ apuṭṭhopi pātu karoti, ir nepaklaustas atskleidžia, ko pana vādo puṭṭhassa! ką jau sakyti, kai paklaustas?! Puṭṭho kho pana pañhābhinīto O jei jo klausia, jei tardo, ahāpetvā alambitvā nieko nepraleisdamas, nenutylėdamas, paripūraṃ vitthārena išsamiai, detaliai attano vaṇṇaṃ bhāsitā hoti. kalba apie savo teigiamas savybes. Veditabbametaṃ, bhikkhave, Vienuoliai, žinotina: asappuriso ayaṃ bhavanti. šis yra negeras žmogus. Imehi kho, bhikkhave, catūhi dhammehi samannāgato Vienuoliai, pasižymintis šiomis keturiomis sąvybėmis asappuriso veditabbo. turėtų būti žinomas esąs negeras žmogus.

“Catūhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato Vienuoliai, pasižymintis keturiomis savybėmis, sappuriso veditabbo. turėtų būti žinomas esąs geras žmogus. Katamehi catūhi? Kokias keturias? Idha, bhikkhave, sappuriso Štai, vienuoliai, geras žmogus yo hoti parassa avaṇṇo kitų trūkumus taṃ puṭṭhopi na pātu karoti, ir paklaustas neatskleidžia, ko pana vādo apuṭṭhassa! ką jau sakyti, kai nepaklaustas?! Puṭṭho kho pana pañhābhinīto O jei jo klausia, jei tardo, hāpetvā lambitvā praleisdamas, nutylėdamas, aparipūraṃ [78] avitthārena neišsamiai, nedetaliai parassa avaṇṇaṃ bhāsitā hoti. kalba apie kitų trūkumus. Veditabbametaṃ, bhikkhave, Vienuoliai, žinotina: sappuriso ayaṃ bhavanti. šis esąs geras žmogus.

“Puna caparaṃ, bhikkhave, Ir vėlgi, vienuoliai, sappuriso yo hoti parassa vaṇṇo geras žmogus kitų teigiamas savybes taṃ apuṭṭhopi pātu karoti, ir nepaklaustas atskleidžia, ko pana vādo puṭṭhassa! ką jau sakyti, kai paklaustas?! Puṭṭho kho pana pañhābhinīto O jei jo klausia, jei tardo, ahāpetvā alambitvā nieko nepraleisdamas, nenutylėdamas, paripūraṃ vitthārena išsamiai, detaliai parassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti. kalba apie kitų teigiamas savybes. Veditabbametaṃ, bhikkhave, Vienuoliai, žinotina: sappuriso ayaṃ bhavanti. šis esąs geras žmogus.

“Puna caparaṃ, bhikkhave, Ir vėlgi, vienuoliai sappuriso yo hoti attano avaṇṇo geras žmogus savo trūkumus taṃ apuṭṭhopi pātu karoti, ir nepaklaustas atskleidžia, ko pana vādo puṭṭhassa! ką jau sakyti, kai paklaustas?! Puṭṭho kho pana pañhābhinīto O jei jo klausia, jei tardo, ahāpetvā alambitvā nieko nepraleisdamas, nenutylėdamas, paripūraṃ vitthārena išsamiai, detaliai attano avaṇṇaṃ bhāsitā hoti. kalba apie savo trūkumus. Veditabbametaṃ, bhikkhave, Vienuoliai, žinotina: sappuriso ayaṃ bhavanti. šis esąs geras žmogus.

“Puna caparaṃ, bhikkhave, Ir vėlgi, vienuoliai sappuriso yo hoti attano vaṇṇo geras žmogus savo teigiamas savybes taṃ puṭṭhopi na pātu karoti, ir paklaustas neatskleidžia, ko pana vādo apuṭṭhassa! ką jau sakyti, kai nepaklaustas?! Puṭṭho kho pana pañhābhinīto O jei jo klausia, jei tardo, hāpetvā lambitvā praleisdamas, nutylėdamas, aparipūraṃ avitthārena neišsamiai, nedetaliai attano vaṇṇaṃ bhāsitā hoti. kalba apie savo teigiamas savybes. Veditabbametaṃ, bhikkhave, Vienuoliai, žinotina: sappuriso ayaṃ bhavanti. šis esąs geras žmogus. Imehi kho, bhikkhave, catūhi dhammehi samannāgato Vienuoliai, pasižymintis šiomis keturiomis sąvybėmis sappuriso veditabbo. turėtų būti žinomas esąs geras žmogus.

“Seyyathāpi, bhikkhave, vadhukā Panašiai, vienuoliai, kaip marti yaññadeva rattiṃ vā divaṃ vā ānītā hoti, kuri yra tik šį vakarą ar dieną atvesta [į vyro namus], tāvadevassā tibbaṃ hirottappaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti būtų nedrąsi ir prisibijotų sassuyāpi sasurepi sāmikepi ir anytos, ir šešuro, ir vyro, antamaso dāsakammakaraporisesu. ar net vergų, darbininkų ir tarnų. Sā aparena samayena saṃvāsamanvāya vissāsamanvāya Vėliau, pagyvenus kartu, atsiradus pasitikėjimui, ji sassumpi sasurampi sāmikampi evamāha – ir anytai, ir šešurui, ir vyrui pasakys: ‘apetha, kiṃ pana tumhe jānāthā’ti! „Dink, o tu ką išmanai?!“ Evamevaṃ kho, bhikkhave, Lygiai, vienuoliai, taip idhekacco bhikkhu kažkuris vienuolis yaññadeva rattiṃ vā divaṃ vā tik šį vakarą ar dieną agārasmā anagāriyaṃ pabbajito hoti, žengęs priekyn iš namų į benamį gyvenimą, tāvadevassa tibbaṃ hirottappaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti būtų nedrąsus ir prisibijotų ir bhikkhūsu bhikkhunīsu upāsakesu upāsikāsu vyrų vienuolių, moterų vienuolių, vyrų pasauliečių pasekėjų, moterų pasauliečių pasekėjų antamaso ārāmikasamaṇuddesesu. ar net vienuolyno naujokų vienuolių. So aparena samayena saṃvāsamanvāya vissāsamanvāya Vėliau, pagyvenus kartu, atsiradus pasitikėjimui, jis ācariyampi upajjhāyampi evamāha – ir mokytojui, ir auklėtojui pasakys: ‘apetha, kiṃ pana tumhe jānāthā’ti! „Dink, o tu ką išmanai?!“ Tasmātiha, bhikkhave, Taigi, vienuoliai, evaṃ sikkhitabbaṃ – turėtumėte mokytis taip: ‘adhunāgatavadhukāsamena cetasā viharissāmā’ti. „Gyvensiu su protu kaip pas ką tik atvestą marčą“. Evañhi vo, bhikkhave, sikkhitabba”nti. Vienuoliai, jūs turėtumėte mokytis taip.