Suta apie dorovę (Sīlasuttaṃ, AN 5.v.II.3)

Vienuoliai, šie penki pavojai gresia nedoram, dorovės netekusiam [žmogui]. Kokie penki?

 1. Štai, vienuoliai, nedoras, dorovės netekęs [žmogus] dėl nerūpestingumo praranda daug turto. Tai, vienuoliai, yra pirmas pavojus, gresiantis nedoram, dorovės netekusiam [žmogui].
 2. Toliau, vienuoliai, nedoras, dorovės netekęs [žmogus] įgyja blogą vardą. Tai, vienuoliai, yra antras pavojus, gresiantis nedoram, dorovės netekusiam [žmogui].
 3. Toliau, vienuoliai, nedoras, dorovės netekęs [žmogus] į kokį susirinkimą nenueitų – ar valdovų sueigą, ar brahmanų krivulę, ar namų šeimininkų sueigą, ar atsiskyrėlių kuopą – jis savimi nepasitiki [ir būna] nebylus. Tai, vienuoliai, yra trečias pavojus, gresiantis nedoram, dorovės netekusiam [žmogui].
 4. Toliau, vienuoliai, nedoras, dorovės netekęs [žmogus] miršta sumišęs. Tai, vienuoliai, yra ketvirtas pavojus, gresiantis nedoram, dorovės netekusiam [žmogui].
 5. Toliau, vienuoliai, nedoras, dorovės netekęs [žmogus] po kūno žūties, po mirties atgimsta pragaištingoje, blogoje vietoje, kančių pasaulyje, pragare. Tai, vienuoliai, yra penktas pavojus, gresiantis nedoram, dorovės netekusiam [žmogui].
  Šie, vienuoliai, penki pavojai gresia nedoram, dorovės netekusiam [žmogui].

Vienuolia, šie penki palaimingi vaisiai laukia doro, dorovingo [žmogaus]. Kokie penki?

 1. Štai, vienuoliai, doras, dorovingas [žmogus] dėl rūpestingumo pasidaro didžturtis. Tai, vienuoliai, yra pirmas palaimingas vaisius, laukiantis doro, dorovingo [žmogaus].
 2. Toliau, vienuoliai, doras, dorovingas [žmogus] įgyja gerą vardą. Tai, vienuoliai, yra antras palaimingas vaisius, laukiantis doro, dorovingo [žmogaus].
 3. Toliau, vienuoliai, doras, dorovingas [žmogus] į kokį susirinkimą nenueitų – ar valdovų sueigą, ar brahmanų krivulę, ar namų šeimininkų sueigą, ar atsiskyrėlių kuopą – jis savimi pasitiki [ir būna] orus. Tai, vienuoliai, yra trečias palaimingas vaisius, laukiantis doro, dorovingo [žmogaus].
 4. Toliau, vienuoliai, doras, dorovingas [žmogus] miršta nesumišęs. Tai, vienuoliai, yra ketvirtas palaimingas vaisius, laukiantis doro, dorovingo [žmogaus].
 5. Toliau, vienuoliai, doras, dorovingas [žmogus] po kūno žūties, po mirties atgimsta geroje vietoje, danguje. Tai, vienuoliai, yra penktas palaimingas vaisius, laukiantis doro, dorovingo [žmogaus].
  Šie, vienuoliai, penki palaimingi vaisiai, laukia doro, dorovingo [žmogaus].

Sīlasuttaṃ (Suta apie dorovę)

“pañcime, bhikkhave, ādīnavā dussīlassa sīlavipattiyā. – Vienuoliai, šie penki pavojai gresia nedoram, dorovės netekusiam [žmogui]. katame pañca? Kokie penki? idha, bhikkhave, dussīlo sīlavipanno Štai, vienuoliai, nedoras, dorovės netekęs [žmogus] pamādādhikaraṇaṃ mahatiṃ bhogajāniṃ nigacchati. dėl nerūpestingumo praranda daug turto. ayaṃ, bhikkhave, paṭhamo ādīnavo dussīlassa sīlavipattiyā. Tai, vienuoliai, yra pirmas pavojus, gresiantis nedoram, dorovės netekusiam [žmogui].
“puna caparaṃ, bhikkhave, dussīlassa sīlavipannassa Toliau, vienuoliai, nedoras, dorovės netekęs [žmogus] pāpako kittisaddo abbhuggacchati. įgyja blogą vardą. ayaṃ, bhikkhave, dutiyo ādīnavo dussīlassa sīlavipattiyā. Tai, vienuoliai, yra antras pavojus, gresiantis nedoram, dorovės netekusiam [žmogui].
“puna caparaṃ, bhikkhave, dussīlo sīlavipanno Toliau, vienuoliai, nedoras, dorovės netekęs [žmogus] yaññad eva parisaṃ upasaṅkamati — į kokį susirinkimą nenueitų – yadi khattiyaparisaṃ, yadi brāhmaṇaparisaṃ, yadi gahapatiparisaṃ, yadi samaṇaparisaṃ — ar valdovų sueigą, ar brahmanų krivulę, ar namų šeimininkų sueigą, ar atsiskyrėlių kuopą – avisārado upasaṅkamati maṅkubhūto. jis savimi nepasitiki [ir būna] nebylus. ayaṃ, bhikkhave, tatiyo ādīnavo dussīlassa sīlavipattiyā. Tai, vienuoliai, yra trečias pavojus, gresiantis nedoram, dorovės netekusiam [žmogui].
“puna caparaṃ, bhikkhave, dussīlo sīlavipanno Toliau, vienuoliai, nedoras, dorovės netekęs [žmogus] sammūḷho kālaṃ karoti. miršta sumišęs. ayaṃ, bhikkhave, catuttho ādīnavo dussīlassa sīlavipattiyā. Tai, vienuoliai, yra ketvirtas pavojus, gresiantis nedoram, dorovės netekusiam [žmogui].
“puna caparaṃ, bhikkhave, dussīlo sīlavipanno Toliau, vienuoliai, nedoras, dorovės netekęs [žmogus] kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati. po kūno žūties, po mirties atgimsta pragaištingoje, blogoje vietoje, kančių pasaulyje, pragare. ayaṃ, bhikkhave, pañcamo ādīnavo dussīlassa sīlavipattiyā. Tai, vienuoliai, yra penktas pavojus, gresiantis nedoram, dorovės netekusiam [žmogui]. ime kho, bhikkhave, pañca ādīnavā dussīlassa sīlavipattiyā. Šie, vienuoliai, penki pavojai gresia nedoram, dorovės netekusiam [žmogui].

“pañcime, bhikkhave, ānisaṃsā Vienuoliai, šie penki palaimingi vaisiai sīlavato sīlasampadāya. laukia doro, dorovingo [žmogaus]. katame pañca? Kokie penki?\ idha, bhikkhave, sīlavā sīlasampanno Štai, vienuoliai, doras, dorovingas [žmogus] appamādādhikaraṇaṃ mahantaṃ bhogakkhandhaṃ adhigacchati. dėl rūpestingumo pasidaro didžturtis. ayaṃ, bhikkhave, paṭhamo ānisaṃso sīlavato sīlasampadāya. Tai, vienuoliai, yra pirmas palaimingas vaisius, laukiantis doro, dorovingo [žmogaus].
“puna caparaṃ, bhikkhave, sīlavato sīlasampannassa Toliau, vienuoliai, apie doras, dorovingas [žmogus] kalyāṇo kittisaddo abbhuggacchati. įgyja gerą vardą. ayaṃ, bhikkhave, dutiyo ānisaṃso sīlavato sīlasampadāya. Tai, vienuoliai, yra antras palaimingas vaisius, laukiantis doro, dorovingo [žmogaus].
“puna caparaṃ, bhikkhave, sīlavā sīlasampanno Toliau, vienuoliai, doras, dorovingas [žmogus] yaññad eva parisaṃ upasaṅkamati — į kokį susirinkimą nenueitų – yadi khattiyaparisaṃ, yadi brāhmaṇaparisaṃ, yadi gahapatiparisaṃ, yadi samaṇaparisaṃ — ar valdovų sueigą, ar brahmanų krivulę, ar namų šeimininkų sueigą, ar atsiskyrėlių kuopą – visārado upasaṅkamati amaṅkubhūto. is savimi pasitiki [ir būna] orus. ayaṃ bhikkhave, tatiyo ānisaṃso sīlavato sīlasampadāya. Tai, vienuoliai, yra trečias palaimingas vaisius, laukiantis doro, dorovingo [žmogaus].
“puna caparaṃ, bhikkhave, sīlavā sīlasampanno Toliau, vienuoliai, doras, dorovingas [žmogus] asammūḷho kālaṃ karoti. miršta nesumišęs. ayaṃ, bhikkhave, catuttho ānisaṃso sīlavato sīlasampadāya. Tai, vienuoliai, yra ketvirtas palaimingas vaisius, laukiantis doro, dorovingo [žmogaus].
“puna caparaṃ, bhikkhave, sīlavā sīlasampanno Toliau, vienuoliai, doras, dorovingas [žmogus] kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati. po kūno žūties, po mirties atgimsta geroje vietoje, danguje. ayaṃ, bhikkhave, pañcamo ānisaṃso sīlavato sīlasampadāya. Tai, vienuoliai, yra penktas palaimingas vaisius, laukiantis doro, dorovingo [žmogaus]. __ime kho, bhikkhave, pañca ānisaṃsā sīlavato sīlasampadāyā”ti.__Šie, vienuoliai, penki palaimingi vaisiai, laukia doro, dorovingo [žmogaus].