Apie pasaulį (Lokasuttaṃ, SN II.I.v.4)

Buvo apsistojęs Savathėje…

— Vienuoliai, mokysiu jus apie pasaulio atsiradimą ir pabaigą. Klausykite, sutelkite visą dėmesį, kalbėsiu.
— Taip, Garbusis, - atsakė Palaimintajam vienuoliai.\

Palaimintasis štai ką pasakė:
— Ir kaip gi, vienuoliai, atsiranda pasaulis? Dėl akies ir matomos formos kyla akies sąmonė. [Tų] trijų susitikimas — tai sąlytis. Sąlygotas sąlyčio yra jausmas; sąlygotas jausmo yra troškimas; sąlygotas troškimo yra prisirišimas; sąlygota prisirišimo yra būtis; sąlygotas būties yra gimimas; sąlygotas gimimo yra senėjimo, mirties, liūdesio, raudojimo, skausmo, nusiminimo, nerimo atsiradimas. Taip, vienuoliai, atsiranda pasaulis.

Dėl ausies ir garso… dėl nosies ir kvapo… dėl liežuvio ir skonio… dėl kūno ir kūnu juntamo… dėl proto ir proto objektų kyla proto sąmonė. [Tų] trijų susitikimas — tai sąlytis. Sąlygotas sąlyčio yra jausmas; sąlygotas jausmo yra troškimas; sąlygotas troškimo yra prisirišimas; sąlygota prisirišimo yra būtis; sąlygotas būties yra gimimas; sąlygotas gimimo yra senėjimo, mirties, liūdesio, raudojimo, skausmo, nusiminimo, nerimo atsiradimas. Taip, vienuoliai, atsiranda pasaulis.

Ir kaip gi, vienuoliai, pasibaigia pasaulis? Dėl akies ir matomos formos kyla akies sąmonė. [Tų] trijų susitikimas — tai sąlytis. Sąlygotas sąlyčio yra jausmas; sąlygotas jausmo yra troškimas. Dėl visiško to troškimo užgesimo, išnykimo išnyksta prisirišimas; dėl prisirišimo išnykimo išnyksta būtis; dėl būties išnykimo išnyksta gimimas; dėl gimimo išnykimo išnyksta senėjimas, mirtis, liūdesys, raudojimas, skausmas, nusiminimas, nerimas. Tokiu būdu išnyksta visa ši kančios daugybė. Taip, vienuoliai, pasibaigia pasaulis.

Dėl ausies ir garso… dėl nosies ir kvapo… dėl liežuvio ir skonio… dėl kūno ir kūnu juntamo… dėl proto ir proto objektų kyla proto sąmonė. [Tų] trijų susitikimas — tai sąlytis. Sąlygotas sąlyčio yra jausmas; sąlygotas jausmo yra troškimas. Dėl visiško to troškimo užgesimo, išnykimo išnyksta prisirišimas; dėl prisirišimo išnykimo išnyksta būtis; dėl būties išnykimo išnyksta gimimas; dėl gimimo išnykimo išnyksta senėjimas, mirtis, liūdesys, raudojimas, skausmas, nusiminimas, nerimas. Tokiu būdu išnyksta visa ši kančios daugybė. Taip, vienuoliai, pasibaigia pasaulis.

Lokasuttaṃ (Apie pasaulį, SN II.I.v.4)

44. sāvatthiyaṃ viharati … pe … Buvo apsistojęs Savathėje…\ “lokassa, bhikkhave, samudayañca atthaṅgamañca desessāmi. Vienuoliai, mokysiu jus apie pasaulio atsiradimą ir pabaigą. taṃ suṇātha, sādhukaṃ manasi karotha; bhāsissāmī”ti. Klausykite, sutelkite visą dėmesį, kalbėsiu.
“evaṃ, bhante”ti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. — Taip, Garbusis, - atsakė Palaimintajam vienuoliai.\

bhagavā etadavoca — Palaimintasis štai ką pasakė:
“katamo ca, bhikkhave, lokassa samudayo? Ir kaip gi, vienuoliai, atsiranda pasaulis? cakkhuñ ca paṭicca rūpe ca uppajjati cakkhuviññāṇaṃ. Dėl akies ir matomos formos kyla akies sąmonė. tiṇṇaṃ saṅgati phasso. trijų susitikimas — tai sąlytis. phassapaccayā vedanā; vedanāpaccayā taṇhā; taṇhāpaccayā upādānaṃ; upādānapaccayā bhavo; bhavapaccayā jāti; jātipaccayā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti. Sąlygotas sąlyčio yra jausmas; sąlygotas jausmo yra troškimas; sąlygotas troškimo yra prisirišimas; sąlygota prisirišimo yra būtis; sąlygotas būties yra gimimas; sąlygotas gimimo yra senėjimo, mirties, liūdesio, raudojimo, skausmo, nusiminimo, nerimo atsiradimas. ayaṃ kho, bhikkhave, lokassa samudayo. Taip, vienuoliai, atsiranda pasaulis.

“sotañ ca paṭicca sadde ca … pe … Dėl ausies ir garso… ghānañca paṭicca gandhe ca… dėl nosies ir kvapo… jivhañca paṭicca rase ca… dėl liežuvio ir skonio… kāyañca paṭicca phoṭṭhabbe ca… dėl kūno ir kūnu juntamo… manañca paṭicca dhamme ca uppajjati manoviññāṇaṃ. dėl proto ir proto objektų kyla proto sąmonė. tiṇṇaṃ saṅgati phasso. trijų susitikimas — tai sąlytis. phassapaccayā vedanā … pe … jātipaccayā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti. Sąlygotas sąlyčio yra jausmas… sąlygotas gimimo yra senėjimo, mirties, liūdesio, raudojimo, skausmo, nusiminimo, nerimo atsiradimas. ayaṃ kho, bhikkhave, lokassa samudayo. Taip, vienuoliai, atsiranda pasaulis.

“katamo ca, bhikkhave, lokassa atthaṅgamo? Ir kaip gi, vienuoliai, pasibaigia pasaulis? cakkhuñ ca paṭicca rūpe ca uppajjati cakkhuviññāṇaṃ. Dėl akies ir matomos formos kyla akies sąmonė. tiṇṇaṃ saṅgati phasso. trijų susitikimas — tai sąlytis. phassapaccayā vedanā; vedanāpaccayā taṇhā. Sąlygotas sąlyčio yra jausmas; sąlygotas jausmo yra troškimas. tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodhā upādānanirodho; upādānanirodhā bhavanirodho … pe … Dėl visiško to troškimo užgesimo, išnykimo išnyksta prisirišimas; dėl prisirišimo išnykimo išnyksta būtis… evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. Tokiu būdu išnyksta visa ši kančios daugybė. ayaṃ kho, bhikkhave, lokassa atthaṅgamo. Taip, vienuoliai, pasibaigia pasaulis.

“sotañ ca paṭicca sadde ca … pe … Dėl ausies ir garso… ghānañca paṭicca gandhe ca… dėl nosies ir kvapo… jivhañca paṭicca rase ca… dėl liežuvio ir skonio… kāyañca paṭicca phoṭṭhabbe ca… dėl kūno ir kūnu juntamo… manañca paṭicca dhamme ca uppajjati manoviññāṇaṃ. dėl proto ir proto objektų kyla proto sąmonė. tiṇṇaṃ saṅgati phasso. trijų susitikimas — tai sąlytis. phassapaccayā vedanā; vedanāpaccayā taṇhā. Sąlygotas sąlyčio yra jausmas; sąlygotas jausmo yra troškimas. tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodhā upādānanirodho; upādānanirodhā bhavanirodho … pe … Dėl visiško to troškimo užgesimo, išnykimo išnyksta prisirišimas; dėl prisirišimo išnykimo išnyksta būtis… evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. Tokiu būdu išnyksta visa ši kančios daugybė. ayaṃ kho, bhikkhave, lokassa atthaṅgamo’ti. Taip, vienuoliai, pasibaigia pasaulis.