Laimėje (Sukhitasuttaṃ, SN II.IV.ii.2)

Buvo apsistojęs Savathėje… Vienuoliai, neįsivaizduojama [kada buvo] šios samsaros pradžia…[žr. SN II.IV.i.1]… vienuoliai, kai pamatysite kažką laimėje, kažką geros kompleksijos, turėtumėte prieiti prie tokios išvados: „Aš gi taip pat per šį labai ilgą laiką esu tai patyręs.“ Dėl ko taip yra? Vienuoliai, neįsivaizduojama [kada buvo] šios saṃsāros pradžia. Neįmanoma nurodyti praeityje būtybių… {žr. SN II.IV.i.1} … išsilaisvinti [nuo jų].

Sukhitasuttaṃ (Laimėje, SN II.IV.ii.2)

135. Sāvatthiyaṃ viharati…pe… Buvo apsistojęs Savathėje… “anamataggoyaṃ, bhikkhave, saṃsāro…pe… Vienuoliai, neįsivaizduojama [kada buvo] šios samsaros pradžia…[žr. SN II.IV.i.1]… yaṃ, bhikkhave, passeyyātha vienuoliai, kai pamatysite kažką sukhitaṃ susajjitaṃ, laimėje, kažką geros kompleksijos, niṭṭhamettha [187] gantabbaṃ – turėtumėte prieiti prie tokios išvados: ‘amhehipi evarūpaṃ paccanubhūtaṃ „Aš gi taip esu patyręs tokį būvį iminā dīghena addhunā’ti. per šį labai ilgą laiką.“ Taṃ kissa hetu? Dėl ko taip yra? Anamataggoyaṃ, bhikkhave, saṃsāro. Vienuoliai, neįsivaizduojama [kada buvo] šios saṃsāros pradžia. Pubbā koṭi na paññāyati…pe… Neįmanoma nurodyti praeityje… {žr. SN II.IV.i.1}alaṃ vimuccitu”nti. pakanka išsilaisvinti [nuo jų].