Trisdešimt (Tiṃsamattasuttaṃ , SN II.IV.ii.3)

Buvo apsistojęs Ražagahe bambukų girioje. Tada gi trisdešimt vienuolių iš Pavos [Pathos] nuėjo pas Palaimintąjį; atėję pasveikino Palaimintąjį ir atsisėdo iš šono. Tada gi Palaimintasis taip pagalvojo: „Visi šie trisdešimt vienuolių iš Pavos gyvena miške, visi renka aukas, dėvi skudurų iš šiukšlyno apdarus, turi tik tris apdarus, [bet] visi jie yra suvystyti į saitus. Pamokysiu juos Dharmos taip, kad jų protai dabar pat dėl neprisirišimo išsilaisvins nuo „užkratų“.“ Tada gi Palaimintasis kreipėsi į vienuolius:

– Vienuoliai!

– Garbusis! – atsakė Palaimintajam vienuoliai.

Palaimintasis štai ką pasakė:

– Vienuoliai, neįsivaizduojama [kada buvo] šios samsaros pradžia. Neįmanoma nurodyti praeityje būtybių, trikdomų nežinojimo, esančių troškimo saituose, lakstančių, klajojančių ratais, pradžią. Kaip jūs manote, vienuoliai, ko yra daugiau, ar per tą labai ilgą laiką, kol jūs lakstėte, klajojote ratais, pralieto, išbėgusio kraujo jums nukirtus galvą ar vandens keturiuose didžiuose vandenynuose?

– Garbusis, kaip mes suprantame Palaimintojo dėstytą Dharmą, tai daugiau yra per tą labai ilgą laiką, kol mes lakstėme, klajojome ratais, pralieto, išbėgusio kraujo mums nukirtus galvą, bet tikrai ne vandens keturiuose didžiuose vandenynuose.

– Šaunu, šaunu, vienuoliai, gerai, vienuoliai, kad jūs mano dėstytą Dharmą taip suprantate. Tikrai, vienuoliai, per tą labai ilgą laiką, kol jūs lakstėte, klajojote ratais, pralieto, išbėgusio kraujo jums nukirtus galvą yra daugiau nei vandens keturiuose didžiuose vandenynuose. Ilgą laiką jūs, vienuoliai, buvote karvėmis. Pralieto, išbėgusio kraujo jums nukirtus galvą, kai buvote karvėmis, yra tikrai daugiau nei vandens keturiuose didžiuose vandenynuose. Ilgą laiką jūs, vienuoliai, buvote bizonais. Pralieto, išbėgusio kraujo jums nukirtus galvą, kai buvote bizonais… Ilgą laiką jūs, vienuoliai, buvote avinais… buvote ožiais… buvote elniais… buvote gaidžiais… buvote kiaulėmis… ilgą laiką jūs, vienuoliai, gavote mirties bausmę, kai buvote kaimų vagimis, tuomet pralieto, išbėgusio kraujo jums nukirtus galvą… Ilgą laiką jūs, vienuoliai, gavote mirties bausmę, kai buvote kelių vagimis… kai buvote svetimautojais, tuomet pralieto, išbėgusio kraujo jums nukirtus galvą yra tikrai daugiau nei vandens keturiuose didžiuose vandenynuose. Dėl ko taip yra? Vienuoliai, neįsivaizduojama [kada buvo] šios samsaros pradžia… {žr. SN II.IV.i.1} … užtenka tam, kad išsilaisvinti [nuo jų].

Tai pasakė Palaimintasis. Pamaloninti tie vienuoliai džiaugėsi Palaimintojo kalba. Ir tuo pat metu, kai buvo duodamas šis išaiškinimas, išdėstymas, trisdešimties vienuolių iš Pāvos protai dėl neprisirišimo išsilaisvino nuo „užkratų“.

Tiṃsamattasuttaṃ (Trisdešimt, SN II.IV.ii.3)

136. Rājagahe viharati veḷuvane. Buvo apsistojęs Ražagahe bambukų girioje. Atha kho tiṃsamattā pāveyyakā [pāṭheyyakā (katthaci) vinayapiṭake mahāvagge kathinakkhandhakepi] bhikkhū Tada gi trisdešimt vienuolių iš Pavos [Pathos] yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; nuėjo pas Palaimintąjį; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. atėję pasveikino Palaimintąjį ir atsisėdo iš šono. Atha kho bhagavato etadahosi – Tada gi Palaimintasis taip pagalvojo: “ime kho tiṃsamattā pāveyyakā bhikkhū „Šie gi trisdešimt vienuolių iš Pavos sabbe āraññikā visi gyvenantys miške, sabbe piṇḍapātikā visi renkantys aukas, sabbe paṃsukūlikā visi dėvintys skudurų iš šiukšlyno apdarus, sabbe tecīvarikā visi turintys tik tris apdarus, sabbe sasaṃyojanā. visi yra suvystyti į saitus. Yaṃnūnāhaṃ imesaṃ tathā dhammaṃ deseyyaṃ Pamokysiu juos Dharmos taip, yathā nesaṃ imasmiṃyeva āsane kad šioje pačioje vietoje jų anupādāya āsavehi cittāni vimucceyyu”nti. protai dėl neprisirišimo išsilaisvins nuo „užkratų“.“ Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi – Tada gi Palaimintasis kreipėsi į vienuolius: “bhikkhavo”ti. „Vienuoliai!“ “Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. „Garbusis!“, atsakė Palaimintajam vienuoliai. Bhagavā etadavoca – Palaimintasis štai ką pasakė:

Anamataggoyaṃ, bhikkhave, saṃsāro. „Vienuoliai, neįsivaizduojama [kada buvo] šios samsaros pradžia. Pubbā koṭi na paññāyati Neįmanoma nurodyti praeityje pradžią avijjānīvaraṇānaṃ sattānaṃ būtybių, trikdomų nežinojimo, taṇhāsaṃyojanānaṃ esančių troškimo saituose, sandhāvataṃ saṃsarataṃ. lakstančių, klajojančių ratais. Taṃ kiṃ maññatha, bhikkhave, Kaip jūs manote, vienuoliai, katamaṃ nu kho bahutaraṃ, ko yra daugiau, yaṃ vā vo iminā dīghena addhunā ar per tą labai ilgą laiką, kol jūs sandhāvataṃ saṃsarataṃ lakstėte, klajojote ratais sīsacchinnānaṃ lohitaṃ passannaṃ paggharitaṃ, **pralieto, išbėgusio kraujo jums nukirtus galvą, **yaṃ vā catūsu mahāsamuddesu udaka”nti? ar keturių didžiųjų vandenynų vandens?“ “Yathā kho mayaṃ, bhante, „Garbusis, kaip mes bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāma, suprantame Palaimintojo dėstytą Dharmą, etadeva, bhante, bahutaraṃ, tai, Garbusis, daugiau yra yaṃ no iminā dīghena addhunā per tą labai ilgą laiką, kol mes sandhāvataṃ saṃsarataṃ lakstėme, klajojome ratais, sīsacchinnānaṃ [188] lohitaṃ passannaṃ paggharitaṃ, pralieto, išbėgusio kraujo mums nukirtus galvą, na tveva catūsu mahāsamuddesu udaka”nti. bet tikrai ne keturių didžiųjų vandenynų vandens“.

Sādhu sādhu, bhikkhave, „Šaunu, šaunu, vienuoliai, sādhu kho me tumhe, bhikkhave, gerai, vienuoliai, kad jūs mano evaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānātha. dėstytą Dharmą taip suprantate. Etadeva, bhikkhave, bahutaraṃ, Tikrai, vienuoliai, daugiau yra yaṃ vo iminā dīghena addhunā per tą labai ilgą laiką, kol jūs sandhāvataṃ saṃsarataṃ lakstėte, klajojote ratais, sīsacchinnānaṃ lohitaṃ passannaṃ paggharitaṃ, pralieto, išbėgusio kraujo jums nukirtus galvą, na tveva catūsu mahāsamuddesu udakaṃ. bet tikrai ne keturių didžiųjų vandenynų vandens. Dīgharattaṃ vo, bhikkhave, Ilgą laiką jūs, vienuoliai, gunnaṃ sataṃ buvote karvėmis, gobhūtānaṃ sīsacchinnānaṃ lohitaṃ passannaṃ paggharitaṃ, kai buvote karvėmis, pralieto, išbėgusio kraujo jums nukirtus galvą yra na tveva catūsu mahāsamuddesu udakaṃ. tikrai daugiau nei keturių didžiųjų vandenynų vandens. Dīgharattaṃ vo, bhikkhave, Ilgą laiką jūs, vienuoliai, mahiṃsānaṃ [mahisānaṃ (sī. pī.)] sataṃ buvote bizonais, mahiṃsabhūtānaṃ sīsacchinnānaṃ lohitaṃ passannaṃ paggharitaṃ …pe… kai buvote bizonais, pralieto, išbėgusio kraujo jums nukirtus galvą… dīgharattaṃ vo, bhikkhave, ilgą laiką jūs, vienuoliai, urabbhānaṃ sataṃ buvote avinais, urabbhabhūtānaṃ…pe… kai buvote avinais… ajānaṃ sataṃ ajabhūtānaṃ…buvote ožiais, kai buvote ožiais… migānaṃ sataṃ migabhūtānaṃ…buvote elniais, kai buvote elniais… kukkuṭānaṃ sataṃ kukkuṭabhūtānaṃ… buvote gaidžiais, kai buvote gaidžiais… sūkarānaṃ sataṃ sūkarabhūtānaṃ…buvote kiaulėmis, kai buvote kiaulėmis… dīgharattaṃ vo, bhikkhave, ilgą laiką jūs, vienuoliai, corā gāmaghātāti gahetvā gavote mirties bausmę, kai buvote kaimų vagimis, tuomet sīsacchinnānaṃ lohitaṃ passannaṃ paggharitaṃ. pralieto, išbėgusio kraujo jums nukirtus galvą… Dīgharattaṃ vo, bhikkhave, Ilgą laiką jūs, vienuoliai, corā pāripanthikāti gahetvā gavote mirties bausmę, kai buvote kelių vagimis, tuomet sīsacchinnānaṃ lohitaṃ passannaṃ paggharitaṃ. pralieto, išbėgusio kraujo jums nukirtus galvą… Dīgharattaṃ vo, bhikkhave, Ilgą laiką jūs, vienuoliai, corā pāradārikāti gahetvā gavote mirties bausmę, kai buvote svetimautojais, tuomet sīsacchinnānaṃ lohitaṃ passannaṃ paggharitaṃ, pralieto, išbėgusio kraujo jums nukirtus galvą yra na tveva catūsu mahāsamuddesu udakaṃ. tikrai daugiau nei keturių didžiųjų vandenynų vandens. Taṃ kissa hetu? Dėl ko taip yra? Anamataggoyaṃ, bhikkhave, saṃsāro…pe… Vienuoliai, neįsivaizduojama [kada buvo] šios samsaros pradžia… {žr. SN II.IV.i.1}alaṃ vimuccitu”nti. užtenka tam, kad išsilaisvinti [nuo jų].“

Idamavoca bhagavā. Tai pasakė Palaimintasis. Attamanā te bhikkhū Pamaloninti tie vienuoliai bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti. džiaugėsi Palaimintojo kalba. Imasmiñca [189] pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne Ir tuo pat metu, kai buvo duodamas šis išaiškinimas, išdėstymas, tiṃsamattānaṃ pāveyyakānaṃ bhikkhūnaṃ trisdešimties vienuolių iš Pavos anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsū”ti. protai dėl neprisirišimo išsilaisvino nuo „užkratų“.“