Sykiu (Yuganaddhasuttaṃ, AN 4.IV.ii.10)

Taip aš girdėjau: vieną kartą gerbiamas Ananda buvo apsistojęs Kosambhėje Ghositos vienuolyne. Tada gi gerbiamas Ananda kreipėsi į vienuolius:

-Draugai vienuoliai!

-Drauge! - tie gi vienuoliai atsakė gerbiamam Anandai.

Gerbiamas Ananda štai ką pasakė:

-Draugai, bet kas iš vienuolių mano akivaizdoje pasisakęs esą pasiekę Arahantystę, [padarė tai] vienu ar kitu iš šių keturių būdų.

Kokių keturių? Štai, draugai, vienuolis pirmą išugdo ramumą, po to ugdo įžvalgą. Išugdžius ramumą, įžvalgą beugdant, jam gimsta kelias. Jis tą kelią vis kartoja, ugdo, puoselėja. Kai jis tą kelią vėl ir vėl kartoja, ugdo, puoselėja, atsikratoma saitų, pašalinamos ydos.

Ir vėlgi, draugai, vienuolis pirmą išugdo įžvalgą, po to ugdo ramumą. Išvysčius ramumą, įžvalgą beugdant, jam gimsta kelias. Jis tą kelią vis kartoja, ugdo, puoselėja. Kai jis tą kelią vėl ir vėl kartoja, ugdo, puoselėja, atsikratoma saitų, pašalinamos ydos.

Ir vėlgi, draugai, vienuolis ugdo ramumą ir įžvalgą sykiu. Jam beugdant ramumą ir įžvalgą sykiu, gimsta kelias. Jis tą kelią vis kartoja, ugdo, puoselėja. Kai jis tą kelią vėl ir vėl kartoja, ugdo, puoselėja, atsikratoma saitų, pašalinamos ydos..

Ir vėlgi, draugai, vienuolio protas yra apimtas sumišimo dėl Dharmos. Ateina toks laikas, kai tas protas nusistovi, nurimsta, susikaupia, [ir tai] sukelia susitelkimą. Jam gimsta kelias. Jis tą kelią vis kartoja, ugdo, puoselėja. Kai jis tą kelią vėl ir vėl kartoja, ugdo, puoselėja, atsikratoma saitų, pašalinamos ydos.

Draugai, bet kas iš vienuolių mano akivaizdoje pasisakęs esą pasiekę Arahantystę, [padarė tai] vienu ar kitu iš šių keturių būdų.

Yuganaddhasuttaṃ (Sykiu, AN 4.IV.ii.10)

170 . Evaṃ me sutaṃ – Taip aš girdėjau: ekaṃ samayaṃ āyasmā ānando vieną kartą gerbiamas Ananda buvo apsistojęs kosambiyaṃ viharati ghositārāme. Kosambhėje Ghositos vienuolyne. Tatra kho āyasmā ānando bhikkhū āmantesi – Tada gi gerbiamas Ananda kreipėsi į vienuolius: ‘‘āvuso bhikkhave’’ti. „Draugai vienuoliai!“ ‘‘Āvuso’’ti kho te bhikkhū āyasmato ānandassa paccassosuṃ. „Drauge!“, tie gi vienuoliai atsakė gerbiamam Anandai. Āyasmā ānando etadavoca – Gerbiamas Ananda pasakė štai ką: ‘‘Yo hi koci, āvuso, bhikkhu vā bhikkhunī vā „Draugai, bet koks vienuolis ar vienuolė, mama santike arahattappattiṃ byākaroti, kuris mano akivaizdoje pasisakė pasiekęs Arahantystę, sabbo so catūhi maggehi, etesaṃ vā aññatarena. [tai padarė] šiais keturiais būdais, vienu ar kitu.

‘‘Katamehi catūhi? Kuriais keturiais? Idha, āvuso, bhikkhu samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāveti. Štai, draugai, vienuolis ugdo įžvalgą pirmiau išugdęs ramumą. Tassa samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāvayato maggo sañjāyati. Jam beugdant įžvalgą, pirmiau išugdžius ramumą, gimsta kelias. So taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti. Jis tą kelią vis kartoja, ugdo, puoselėja. Tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto Kai jis tą kelią vėl ir vėl kartoja, ugdo, puoselėja, saṃyojanāni pahīyanti, anusayā byantīhonti. atsikratoma saitų, pašalinamos ydos.

‘‘Puna caparaṃ, āvuso, Ir vėlgi, draugai, bhikkhu vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāveti. vienuolis ugdo ramumą, pirmiau išvystęs įžvalgą. Tassa vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāvayato maggo sañjāyati. Jam beugdant ramumą, pirmiau išugdžius įžvalgą, gimsta kelias. So taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti. Jis tą kelią vis kartoja, ugdo, puoselėja. Tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto Kai jis tą kelią vėl ir vėl kartoja, ugdo, puoselėja, saṃyojanāni pahīyanti, anusayā byantīhonti. atsikratoma saitų, pašalinamos ydos.

‘‘Puna caparaṃ, āvuso, Ir vėlgi, draugai, bhikkhu samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāveti. vienuolis ugdo ramumą ir įžvalgą sykiu. Tassa samathavipassanaṃ yuganaddhaṃ bhāvayato maggo sañjāyati. Jam beugdant ramumą ir įžvalgą sykiu gimsta kelias. So taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti. Jis tą kelią vis kartoja, ugdo, puoselėja. Tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto Kai jis tą kelią vėl ir vėl kartoja, ugdo, puoselėja, saṃyojanāni pahīyanti, anusayā byantīhonti. atsikratoma saitų, pašalinamos ydos.

‘‘Puna caparaṃ, āvuso, Ir vėlgi, draugai, bhikkhuno dhammuddhaccaviggahitaṃ mānasaṃ hoti. vienuolio protas yra apimtas sumišimo dėl Dhammos. Hoti so, āvuso, samayo Ateina, draugai toks laikas, yaṃ taṃ cittaṃ ajjhattameva santiṭṭhati sannisīdati ekodi hoti samādhiyati. kai tas protas nusistovi, nurimsta, susikaupia, sukelia susitelkimą. Tassa maggo sañjāyati. Jam gimsta kelias. So taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti. Jis tą kelią vis kartoja, ugdo, puoselėja. Tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto Kai jis tą kelią vėl ir vėl kartoja, ugdo, puoselėja, saṃyojanāni pahīyanti, anusayā byantīhonti. atsikratoma saitų, pašalinamos ydos.

‘‘Yo hi koci, āvuso, bhikkhu vā bhikkhunī vā „Draugai, bet koks vienuolis ar vienuolė, mama santike arahattappattiṃ byākaroti, kuris mano akivaizdoje pasisakė pasiekęs Arahantystę, sabbo so catūhi maggehi, etesaṃ vā aññatarena’’ti . [tai padarė] šiais keturiais būdais, vienu ar kitu.“