Tekstai

http://tipitaka.org/romn - Pali tipitaka, užrašyta 6-tos sangaidos (Chaṭṭha Saṅgāyana) metu.

https://suttacentral.net/ - ankstyvųjų budizmo tekstų originalai (pali, sanskrito, prakrito, kinų, tibeto k.) ir vertimai į daugelį pasaulio kalbų.

http://www.accesstoinsight.org - sutrų vertimai į anglų kalbą ir kiti tekstai; indeksai pagal temas, pavadinimus, autorius.

https://readingfaithfully.org - patarimai, kaip sutrų skaitymą padaryti kasdienine praktika (angl. k.).


Meditacijos centrai

Pasaulinė direktorija

http://dhamma.ru/sadhu/home

Latvijoje

http://vihara.lv reguliarūs atsiskyrimai pagal Tailando miško tradiciją.

http://www.anjali.lv organizuoja keletą atsiskyrimų per metus.

http://www.paauk.eu meditacijos centro užuomazgos.

Mianmare

Atidos ir išminties lavinimas:

Susitelkimo ir įžvalgos meditacijos:

Įžvalgos praktika pagal Mahasį Sajado:

Neprisirišimo lavinimas ir savanoriavimas socialinėje sferoje:

Įžvalga ir atida kvėpavimui:

Nepale

http://www.panditarama-lumbini.info įžvalgos praktika pagal Mahasį.


Kita medžiaga

Filmas apie vieną iš meditacijos sistemų, kurios mokoma Mianmare. Su subtitrais lietuvių kalba.