Sīla

Tas, kas nusprendžia sekti Budos pėdomis, priėmęs Tris brangenybes prieglobsčiu, apsiima laikytis tam tikro moralės kodekso. Dorovės normų laikymasis yra visos praktikos pagrindas, ir, jei šis pagrindas yra silpnas arba jo iš viso nėra, tikėtis, kad tolimesni žingsniai atves į norimą tikslą, labai sunku. Lygiai kaip ir kiekvienas pastatas tam, kad nesugriūtų, turi turėti stiprius, gilius pamatus; taip ir dvasinė praktika tam, kad ji galiausiai duotų norimus rezultatus, turi būti paremta gryna, nepriekaištinga dorove.

Pasauliečiams tai gali būti 5 ar 8 dorovės principų (priesakų) laikymasis, o tie, kas paliko namus ir pašventė visą savo gyvenimą proto gryninimo praktikai, laikysis keturgubo dorovės gryninimo arba 10 priesakų. Dorovės principų įgyvendinimas apvalo žmogaus elgesį kūno ir kalbos lygmenyje ir tokiu būdu neša naudą jį praktikuojančiam. Jis taip pat yra naudingas ir aplinkiniams, nes priesakų laikymasis leidžia išvengti kitų būtybių žalojimo, ir dovanoja kitiems ramybę ir saugumo jausmą.

Žemiau pateikiami 5, 8 ir 10 dorovės principai (priesakai) bei keturgubas dorovės gryninimas.

Pañcasīla Penki priesakai

1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo žudymo.

2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Aš įsipareigoju susilaikyti nuo savinimosi to, kas neduota (vogimo).

3. Kāmesumicchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo ištvirkavimo.

4. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo netiesos sakymo (melagystės).

5. Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo alaus, vyno, alkoholio, svaigalų.

Atthasīla Aštuoni priesakai

1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo žudymo.

2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo savinimosi to, kas neduota (vogimo).

3. Abrahmacariyā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo neskaistumo (seksualinės veiklos).

4. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo netiesos sakymo (melagystės).

5. Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo alaus, vyno, alkoholio, svaigalų.

6. Vikālabhojanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo valgymo netinkamu laiku.[^1]

7. Nacca-gīta-vādita-visūkadassanā mālā-gandha-vilepana-dhāraṇa-maṇḍana- vibhūsanaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo šokių, dainų, muzikos ir kitų pramogų, nuo vėrinių, papuošalų dėvėjimo, bei kvepalų ir kosmetikos naudojimo.

8. Uccāsayana-mahāsayanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo miegojimo aukštose ir didelėse lovose.

Dasasīla Dešimt priesakų

1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo žudymo.

2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo savinimosi to, kas neduota (vogimo).

3. Abrahmacariyā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo neskaistumo (seksualinės veiklos).

4. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo netiesos sakymo (melagystės).

5. Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo alaus, vyno, alkoholio, svaigalų.

6. Vikālabhojanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo valgymo netinkamu laiku.[^1]

7. Nacca-gīta-vādita-visūkadassanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo šokių, dainų, muzikos ir kitų pramogų.

8. Mālā-gandha-vilepana-dhāraṇa-maṇḍana-vibhūsanaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo vėrinių ir papuošalų dėvėjimo, bei kvepalų ir kosmetikos naudojimo.

9. Uccāsayana-mahāsayanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo miegojimo aukštose ir didelėse lovose.

10. Jātarūpa-rajatapaṭiggahaṇā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi. Aš įsipareigoju susilaikyti nuo aukso ir sidabro ėmimo.

Catupārisuddhisīla Keturgubas dorovės gryninimas

1. Pātimokkhasaṃvarasīla, Patimokkhos (227 ir 311 vienuolių taisyklių) laikymasis;

2. Indriyasaṃvarasīla, Juslinių gebėjimų tvardymas;

3. Ājīvapārisuddhisīla, Pragyvenimo šaltinių gryninimas;

4. Paccayasannissitasīla, Su gyvenimo būtinybėmis susijusi dorovė.

[^1]: Netinkamas laikas yra nuo vidurdienio iki aušros.