Naujausi vertimai

Indeksas pagal tekstų rinkinius

Ilgosios suttos (Dīghanikāyo, DN)

Vidutinio ilgio suttos (Majjhimanikāyo, MN)

Pagal temą susijusios suttos (Saṃyuttanikāyo, SN)

Palaipsninės suttos (Aṅguttaranikāyo, AN)

Trumpesni tekstai (Khuddakanikāyo, KN)

Trumpesni skaitiniai (Khuddakapatha, Khd)

Suttų rinkinukas (Suttanipāta, Snp)

Džiaugsmingi žodžiai (Uddana, Ud)

Taip bylota (Itivuttaka, Iti)

Indeksas pagal temą

(vedanā)

Atgrasumas (asubha)

Atida kvėpavimui (ānāpānassati)

Atidos sritys

Atjauta (karuṇā)

Atminimai (anussati)

Aštuonialypis kelias

Bendruomenė (Saṅgha)

Buda

Disciplina

Dorovė

Dosnumas

Dukkha

Džhana (jhāna)

Empatiškas džiaugsmas (muditā)

Geraširdiškumas (mettā)

Godumas (lobha)

Ištrukimas (nissaraṇa)

Jausmo

Jausmo tonas (vedanā)

Juslių sulaikymas (indriyasaṁvara)

Kalba

Kamma

Kartumas (ādīnava)

Kliūtys (nīvaraṇa)

Lygiažiūrą (upekkhā)

Maisto šlykštumas (āhāre paṭikūlasaññā)

Meditacija

Mirties kontempliacija (maraṇānussati)

Mokymas

Mokymas (Dhamma)

Mokymas ir Disciplina

Neapykanta (dosa)

Nepastovumas (anicca)

Nesavastingumas (anattā)

Nibbāna

Nušvitimo veiksniai

Paklydimas (moha)

Pažiūros (diṭṭhi)

Penas (āhārā)

Penki sandai (khandhā)

Praktika

Pyktis

Saldybė (assāda)

Samsara

Stiprybės (balā)

Sutelktis

Sąlygotoji kilmė (paṭiccasamuppāda)

Taurinančios tiesos

Teisingas požiūris

Teisingi stengimaisi (sammappadhānā)

Teršalai (kilesā)

Valdantys gebėjimai (indriyā)

Viršžmogiškų galių pagrindai (iddhipādā)

ir

tonas