Ilgos sutos (Dīghanikāyo, DN)

Vidutinio ilgio sutos (Majjhimanikāyo, MN)

Surištos sutos (Saṃyuttanikāyo, SN)

Palaipsninės sutos (Aṅguttaranikāyo, AN)

Trumpesni tekstai (Khuddakanikāyo, KN)

Trumpesni skaitiniai (Khuddakapatha, Khd)

Džiaugsmingi žodžiai (Uddana, Ud)

Taip buvo pasakyta (Itivuttaka, Iti)

Indeksas pagal temą

Aštuonialypis kelias

Buda

Dharma ir disciplina

Dorovė

Dosnumas

Karma

Keturios atidumo sritys (satipaṭṭhāna)

Meditacija

Nesavastingumas (anatta)

Nirvana

Nušvitimo veiksniai

Pavojus

Pažiūros (diṭṭhi)

Penkios sankaupos (khandhā)

Praktika

Samsara

Sąlygotas atsiradimas (paṭiccasamuppāda)

Taurinančios tiesos

Teršalai (kilesā)

Valdantys gebėjimai (indriya)